General Information

Autobiography

Prof. Dr. Sedat MADEN

Ordu’nun Fatsa ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Fatsa’da tamamladı.

2004 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünden Fakülte Birincisi olarak ve Üniversite derecesi ile mezun oldu. 2004-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında Ülker Köksal’ın Çocuk Oyunlarının Eğitim Boyutu Üzerine Bir İnceleme adlı tez çalışması ile yüksek lisans öğrenimini; doktora öğrenimini ise aynı üniversitede Türkçe Dersinde Drama Yönteminin Temel Dil Becerilerinin Kazanımına Etkisi adlı tez çalışması ile tamamladı.

2004 yılında Erzurum il merkezi Umudum Köyü İlköğretim Okulu’na Türkçe Öğretmeni olarak atandı. 2008 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2011 yılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümüne Yardımcı Doçent olarak atandı. 2013 yılında aynı Üniversitede Doçent kadrosuna atandı. Sedat MADEN, hâlihazırda Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında Profesör olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Sedat Maden temel dil becerileri, öğretim programı, tarihsel kaynaklar, öğretim yöntem-teknikleri, dijital okuma-yazma, yabancılara Türkçe öğretimi ile Türkçe eğitiminde yaşanan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm önerileri üzerine araştırmalarını sürdürmektedir.

Maden’in Türkçe eğitimi alanı ile ilgili;

Web of Science, TR Dizin ve uluslararası alan endekslerinde taranan hakemli dergilerde yayımlanmış ve yayım sürecinde olan 90’nın üzerinde makalesi, 30’un üzerinde kitap çalışması, 6 ansiklopedi maddesi, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş birçok bildirisi bulunmaktadır.

Maden’in yayınlarına ulusal ve uluslararası araştırmalarda 2000’in üzerinde atıf yapılmıştır. Türkiye’de en çok atıf alan ilk 2700 akademisyen arasında yer almıştır.

TÜBİTAK, ÖSYM, Millî Eğitim Bakanlığı, DOKA gibi ulusal kuruluşlarda eğitmen, danışman ve panelist olarak da görev yapmaktadır. Alanıyla ilgili çeşitli projelerde yürütücülük de yapmıştır.

Maden bugüne kadar Enstitü Müdürlüğü, Dekan Yardımcılığı, Yüksekokul Müdürlüğü, Bölüm Başkanlığı ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Hâlihazırda Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı ve TÖMER Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Ayrıca Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi’nin editörlüğünü yapmış, Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi, Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi ile Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi’nin editörlüklerini ve birçok uluslararası derginin hakemliğini yürütmektedir.

Institutional Information

Title
Professor Doctor
Faculty
Education
Department
Turkish and Social Sciences Education
Department
Turkish Education
Working Groups
Basic Field of Educational Sciences, Turkish Education, Turkish Education

Contact

e-Mail
sedatmaden[at]bayburt.edu.tr
Internal
(458) 333-2033, 2004
Fax
(458) 333-2043, (Faculty of Education)