Article

 1. Doğan Merve, Öztürk Mesut, Albayrak Mustafa,"Sayıların Öğretimine Yönelik Özyeterlik Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması",Journal of Psychometric Research,vol.1,no:1,pp:16 - 27, 2023
 2. Öztürk Mesut, Albayrak Samed, Albayrak Mustafa,"Matematik Dilini Anlama ve Kullanma Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması",Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,vol.14,no:2,pp:564 - 574, 2023
 3. Öztürk Mesut, Ada Kübra, Albayrak Mustafa,"Matematiksel Güven Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması",Trakya Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi,vol.13,no:2,pp:1259 - 1269, 2023
 4. Albayrak Mustafa, Yazıcı Nurullah,"Pre-School Teacher Candidates Use of Mathematical Concepts in Daily Life",Psycho-Educational Research Reviews,vol.12,no:1,pp:34 - 49, 2023
 5. Albayrak Mustafa, Şimşek Mertkan, Yazıcı Nurullah,"The Effect of Educational Games on Success in Teaching Mathematics: Reading and Writing Natural Numbers",International Journal on Social and Education Sciences,vol.4,no:4,pp:505 - 516, 2022
 6. Şahinkaya Tuğba, Öztürk Mesut, Albayrak Mustafa,"Üstbilişsel Improve Tekniğinin Oran-Orantının Öğretimi ve Orantısal Akıl Yürütme Becerisinin Geliştirilmesi Üzerine Etkisi",Kocaeli Universitesi Egitim Dergisi,vol.5,no:2,pp:495 - 516, 2022
 7. Özkaya Merve, Albayrak Mustafa,"How Do Teacher Candidates Perceive the Concept of Zero?",Educational Research: Theory and Practice,vol.33,no:3,pp:19 - 34, 2022
 8. Yazıcı Nurullah, Albayrak Mustafa,"An Investigation of Mathematics Teachers' Specialized Content Knowledge Related to Basic Concepts About Sets",TED EĞİTİM VE BİLİM,Q4,vol.47,pp:413 - 441, 2022
 9. Yazıcı Nurullah,Albayrak Mustafa,Aslan Yaşar,"Sık Yaşanan Öğrenci Güçlüklerinin Matematik Öğretmenlerinin Gözündenbelirlenmesi: Kümelerde Temel Kavramlar",Eurasian Journal of Teacher Education,vol.1,no:1,pp:25 - 36, 2020
 10. Albayrak Mustafa,Yazıcı Nurullah,Şimşek Mertkan,"Matematik Öğretimindeki Eksiklikler: Sayma ve Sayı Kavramı ile İlgilifarkındalıklar.",Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.19,no:4,pp:1487 - 1498, 2019
 11. Albayrak Mustafa,Yazıcı Nurullah,Şimşek Mertkan,"Büyük Doğal Sayıları Okuma ve Yazmada Öğrencilerin Yaşadığı Güçlükler",Yuzunci Yil Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi,vol.16,no:1,pp:1419 - 1441, 2019
 12. Yazıcı Nurullah,Albayrak Mustafa,"Evrensel Küme ve Sonsuz Küme Kavramlarına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Genel Alan Bilgisi",Kastamonu Eğitim Dergisi,vol.27,no:5,pp:2027 - 2042, 2019
 13. Yıldırım Yakar Züleyha,Albayrak Mustafa,"Basamaklı Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Bilişsel Öğrenme Düzeylerine Etkisi",Necatibey Faculty of Education Electronics Journal of Science and Mathematics Education,vol.13,no:1,pp:436 - 459, 2019
 14. Yıldırım Yakar Züleyha,Albayrak Mustafa,"Alan Ölçmenin Basamaklı Öğretim Yöntemiyle Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi",Hacettepe University Journal of Education,vol.34,no:2,pp:565 - 585, 2019
 15. Albayrak Mustafa,Şimşek Mertkan,Yazıcı Nurullah,"Problem Çözmeye Yönelik İnanç ve Yansıtıcı Düşünme Becerisinin Matematik Başarısını Yordama Gücü",Journal of Human Sciences,vol.15,no:2,pp:807 - 815, 2018
 16. Yıldırım Züleyha,Albayrak Mustafa,"Matematik Dersinde Basamaklı Öğretim Yönteminin Kullanılmasının Öğrencilerin Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi",Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.34,pp:133 - 154, 2017
 17. Albayrak Mustafa,"1990 ve 2017 İlkokul Matematik Dersi Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi",Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.18,no:3,pp:685 - 701, 2017
 18. Albayrak Mustafa,Yazıcı Nurullah,Şimşek Mertkan,"Relating the Learned Knowledge and Acquired Skills to Real Life: Function Sample",Higher Education Studies,vol.7,no:3,pp:148 - 160, 2017
 19. Yıldırım Züleyha,Albayrak Mustafa,"Matematik Dersinde Basamaklı Öğretim Yönteminin Kullanılmasının Öğrencilerin Duyuşsal Gelişimlerine Etkisi",Kazım Karabekir Eğitim fakültesi Dergisi,no:34,pp:133 - 154, 2017
 20. Albayrak Mustafa,Şimşek Mertkan,"Difficulty in Changing Adults’ Behavior: Division Example",Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.19,no:1,pp:184 - 198, 2017
 21. Gündoğdu Kerim,Albayrak Mustafa,Ozan Ceyhun,Çelik Ercoşkun Nilay,"Müfettişlerin İlköğretim Matematik Öğretimprogramı Hakkındaki Görüşleri",AdnanMenderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,vol.3,no:1,pp:21 - 26, 2012
 22. Züleyha Yıldırım,Albayrak Mustafa,"Ortaokul Öğrencilerinin Farklı Temsil Biçimlerine Göre Doğrusal İlişki Konusunun Anlama",Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,vol.7,no:2,pp:11 - 26, 2016
 23. Albayrak Mustafa,Yıldız Ali,Berber Kadir,Büyükkasap Erdoğan,"İlköğretimde Ders Dışı Etkinlikler ve Bunlarla İlgiliöğrenci Davranışları",Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.12,no:1,pp:13 - 18, 2004
 24. Işık Cemalettin,Albayrak Mustafa,İpek Ali Sabri,"Matematik Öğretiminde Kendini Gerçekleştirme",Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.13,no:1,pp:129138 - , 2005
 25. İpek Ali Sabri,Işık Cemalettin,Albayrak Mustafa,"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesir İşlemleri Konusundaki Kavramsal Performansları",Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi,no:11,pp:537 - 547, 2005
 26. Albayrak Mustafa,İpek Ali Sabri,Işık Cemalettin,"Onluk Sayma Sisteminin Öğretimi",Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,no:13,pp:199 - 206, 2006
 27. İpek Ali Sabri,Albayrak Mustafa,Işık Cemalettin,"Sınıf Öğretmeni Adaylarının Küme Kavramı ile İlgili Algıları",Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.11,no:1,pp:221 - 230, 2009
 28. Albayrak Mustafa,İpek Ali Sabri,Işık Cemalettin,"Temel İşlem Becerilerinin Öğretiminde Problem Kurma Çözme Çalışmaları",Ezincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.8,no:2,pp:1 - 11, 2006
 29. Erkal Metin,Albayrak Mustafa,"Çocukta Estetik Duygunun Gelişimi,harf ve Rakamların Yazılışlarındaki Yanlışlıklar",Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,vol.6,no:2,pp:221 - 225, 2005
 30. Albayrak Mustafa,Erkal Metin,"Başarıya Giden Yolda İfade ve Beceri Derslerinin (Türkçe-Matematik) Birlikteliği",MilliEğitim Dergisi,no:158,pp:150 - 155, 2003
 31. Özkan Hasan Hüseyin,Albayrak Mustafa,Berber Kadir,"Öğretmen Adaylarınınilköğretim Okullarında Yaptıkları Öğretmenlik Uygulamasının Yetişmelerindeki Rolü",Milli Eğitim,no:168,pp:228 - 235, 2005
 32. Albayrak Mustafa,Sağlam Sırrı,Berber Kadir,Büyükkasap Erdoğan,"Öğretmenlerin Ders Dışı Öğretim Etkinliklerine Yaklaşımları",Kastamonu Eğitim Dergisi,vol.10,no:2,pp:333 - 338, 2002
 33. Aydın Yusuf,Albayrak Mustafa,"Matematik Dersinin Amaçları",Eğitim ve Bilim,vol.23,no:112,pp:3 - 5, 1999
 34. Albayrak Mustafa,Özdemir Ercan,"The Use of Addition/Subtraction Operation: Problem Equation Relationships Sample",International Journal of Psycho-Educational Sciences,vol.2,no:1,pp:23 - 33, 2013
 35. Albayrak Mustafa,Kültür M Nuri,Özdemir Ercan,"Problem Kurma ve Çözmede Sözel Problem-Denklem İlişkisi",Journal of Qafqaz University,no:32,pp:69 - 79, 2011
 36. Albayrak Mustafa,Özdemir Ercan,Kültür M Nuri,"Determining the Level of Familiarity and the Use of Course Equipment Among Pre-Service Mathematics Teachers",International Online Journal of Educational Sciences,vol.5,no:1,pp:52 - 59, 2013
 37. Albayrak Mustafa,"An Experimetal Study on Preventing First Graders From Finger Counting in Basic Calculations",Electronic Journal of Research in Educational Psychology,vol.8,no:3,pp:1131 - 1150, 2010
 38. Albayrak Mustafa,Aydın Ünal Zeynep,"The Effect of Methods of Teaching Mathematics Course on Mathematics Teaching Efficacy Beliefs of Elementary Pre-Service Mathematics Teachers",International Journal of Humanities and Social Scienc,vol.1,no:16,pp:183 - 190, 2011