Campus

 1. Doğan Merve, Albayrak Mustafa, Tutkun Cansu (19.10.2023 - 21.10.2023), "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine Yönelik Görüş ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi", presented at the 5th International Congress of Social Sciences, 2023
 2. Tay Mervenur, Albayrak Mustafa (19.10.2023), "Kesirlerde Toplama İşlemi ile İlgili Yapılan Araştırmaların İncelenmesi", presented at the 5th International Congress of Social Sciences,
 3. Albayrak Samed, Albayrak Mustafa (19.10.2023 - 21.10.2023), "Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Dilini Anlama ve Kullanma Becerilerinin İncelenmesi", presented at the 5th International Congress of Social Sciences, 2023
 4. Albayrak Mustafa, Şimşek Mertkan, Yazıcı Nurullah (18.04.2018 - 22.04.2018), "Levels of Pre-School Teacher Candidates’ Ability to Associate Pre-School Mathematics Goals and Indicators with Primary / Secondary School Goals", presented at the 27th International Conference on Educational Sciences, 2018
 5. Albayrak Mustafa, Şimşek Mertkan, Yazıcı Nurullah (18.04.2018 - 22.04.2018), "Pre-School Prospective Teachers’ Awareness Related to Number and Number Concept ın Pre-School Education", presented at the 27th International Conference on Educational Sciences, 2018
 6. Yıldırım Züleyha,Albayrak Mustafa (02.11.2017 - 05.11.2017), "Basamaklı Öğretim Yöntemiyle Gerçekleştirilen Matematik Öğretiminin Problem Çözme Becerisine Etkisi", presented at the TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2017
 7. Yıldırım Züleyha,Albayrak Mustafa (02.11.2017 - 05.01.2018), "Basamaklı Öğretim Yöntemine İlişkin Öğrenci Görüşleri", presented at the ULUSLARARASI TÜRK DÜNYASI STRATEJİK ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, 2018
 8. Albayrak Mustafa,Şimşek Mertkan (12.05.2016 - 14.05.2016), "An Analysis of the Daily Life Examples of the Mathematics Teaching Preservice Teachers About the Function Types", presented at the International Conference on Mathematics and Mathematics Education, 2016
 9. Albayrak Mustafa,Işık Cemalettin,İpek Ali Sabri (14.11.2005 - 16.11.2005), "İlköğretim Okulu Matematik Dersi Programının (Kapsam ve Eğitim Durumu Açısından) İncelenmesi", presented at the Yeni İlköğretim Programlarını Değerlendrme Sempozyumu, 2005
 10. Albayrak Mustafa,Özdemir Ercan,Ünal Zeynep Aydın,Kar Tuğrul (24.05.2012 - 26.05.2012), "Sınıf Öğretmenleri Adaylarının Problem Kurma Becerilerinin Marton İlkelerine Göre İncelenmesi", presented at the 11. Ulusal Sınıf öğretmenliği Sempozyumu, 2012
 11. Albayrak Mustafa,İpek Ali Sabri,Ünal Zeynep Aydın (10.06.2011 - 15.06.2011), "Multiple Representations of Fractions:Performance and Beliefs of Elementary Students", presented at the 35th Annual Conference of the International-Grup-for-the-Psychology-of-Mathematics-Education (PMZ) Location, 2011
 12. Albayrak Mustafa (09.09.1998 - 11.09.1998), "İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Matematik Derslerindeki Davranış Değişikliklerinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma", presented at the Selçk Üniversitesi Eğitim Fakültesi VII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 1998
 13. Işık Cemalettin,Kar Tuğrul,Işık Ahmet,Albayrak Mustafa (24.05.2012 - 26.05.2012), "İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Sayılarda Kalanlı Bölme İşlemine Yönelik Problem Kurma ve Çözme Becerilerinin Araştırılması", presented at the 11. ulusal sınıf öğretmenliği eğitimi sempozyumu, 2012
 14. Kar Tuğrul,Özdemir Ercan,İpek Ali Sabri,Albayrak Mustafa (07.01.2010 - 07.01.2010), "The Relation Between the Problem Posing and Problem Solwing Skills of Prospective Elementary Mathematichs Teachers", presented at the Procedia Social and Behavioral Siences, 2010
 15. Albayrak Mustafa,İpek Ali Sabri (13.11.2008 - 15.11.2008), "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Bilgiyi Transfer Edebilme Becerileri: Ölçme, Kesir ve Ölçek Örneği", presented at the 7.Matematik Sempozyumu, 2008
 16. Albayrak Mustafa (23.10.1997 - 24.10.1997), "Sınıf Öğretmenliği Bölümünde Matematik Eğitiminin Durumu", presented at the 3.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Çujurova Üniversitesi, 1997
 17. Albayrak Mustafa,Işık Cemalettin,İpek Ali Sabri (07.09.2006 - 09.09.2006), "İlköğretim Öğrencilerinin(1-5sınıflar) Ölçme Öğrenme Alanlarındaki Performansları", presented at the 7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2006
 18. Albayrak Mustafa,Aydın Yusuf (16.09.2002 - 18.09.2002), "1993'ten 2002'y2 İlköğretim Matematik Programı", presented at the V.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 2002
 19. Albayrak Mustafa,Kar Tuğrul,Özdemir Ercan (16.05.2010 - 18.05.2010), "Öğretmen Adaylarının Okul Uygulamalarında Beklentileri ve Karşılaştıkları Durumların Analızi", presented at the Uluslararası Öğretmen Yetiştirme olitikaları ve Sorunları Sempozyumu II, 2010
 20. İpek Ali Sabri,Berigel Muhammed,Albayrak Mustafa (03.05.2007 - 05.05.2007), "Prospective Mathematics Teachers' Attitudes Towards Learning Mathematics with Technology", presented at the International Educational Technology Conferansce, 2007
 21. Albayrak Mustafa (06.10.2000 - 08.10.2000), "İlköğretim Okullarının I.Kademesinden Iı.Kademesine Geçişte Matematik Öğretimi ile İlgili Ortaya Çıkan Problemler", presented at the IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi 2000, 2000
 22. Albayrak Mustafa (20.05.1998 - 22.05.1998), "İlköğretim Matematik Dersi Programının Kapsamı Üzerine", presented at the Atatürk Üniversitesi 40. Kuruluş Yıldönümü Matematik Sempozyumu, 1998
 23. Albayrak Mustafa (15.10.1998 - 16.10.1998), "İlköğretim Matematik Dersi Amaçlarının Gerçekleşmeme Nedenleri", presented at the 4.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Pamukkale Üniversitesi Denizli, 1998
 24. Albayrak Mustafa (27.11.1998 - 28.11.1998), "İlköğretim Matematik Dersiprogramının Eğitim Durumu Üzerine Bir Araştırma", presented at the Eğitimde Yansımalar:IV "Cumhuriyetin 75.yılında İlköğretim" 1.Ulusal Sempozyumu, 1998