Article

 1. Güven Akdeniz Dilşad, Yakıcı Topbaş Esra Selcen, Argün Ziya,"Conceptions of Zero Among Students with and Without Learning Disabilities",International Journal for Mathematics Teaching and Learning,vol.23,no:2,pp:1 - 21, 2022
 2. Güven Akdeniz Dilşad,"Examining Mathematical Texts Written by Prospective Teachers: Clarifying Linguistic Factors",MALAYSIAN ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL SCIENCES,vol.10,no:3,pp:34 - 46, 2022
 3. Güven Akdeniz Dilşad, Yakıcı Topbaş Esra Selcen, Argün Ziya,"Zero in Arithmetic Operations: a Comparison of Students with Learning Disabilities Vs. Non-Learning Disabilities",Journal of Pedagogical Research, 2022
 4. Güven Akdeniz Dilşad,"Okul Öncesi (5 Yaş) Çocukların Uzunluk Niteliğini Tanıma Becerisine Dair Bir Durum Çalışması",BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ,vol.17,no:34,pp:512 - 536, 2022
 5. Güven Akdeniz Dilşad, Gürefe Nejla, Arıkan Ahmet,"Inclusive Pedagogical Content Knowledge of Mathematics Teachers: Learning Disabilities Vs. Hearing Impairments",International Journal of Disability, Development and Education,Q3,vol.69,no:1,pp:15 - 32, 2022
 6. Güven Akdeniz Dilşad, Argün Ziya,"Mathematical Language of Students with Learning Disabilities in the Context of Length",Athens Journal of Education,vol.9,no:1,pp:79 - 102, 2022
 7. Güven Akdeniz Dilşad,Gürefe Nejla,Arıkan Ahmet,"Angle Conceptions of Students with Learning Disabilities and Hearing Impairments",Hacettepe University Journal of Education,vol.37,no:1,pp:106 - 124, 2022
 8. Güven Akdeniz Dilşad, Gürefe Nejla,"Pre-Service Mathematics Teachers' Professional Self-Esteem and Beliefs About the Nature of Mathematics",Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,vol.15,no:2,pp:379 - 398, 2021
 9. Güven Akdeniz Dilşad,"Amaç, Ölçüt ve Puanlama: Matematik Öğretmen Adayları Tarafından Oluşturulan Dereceli Puanlama Anahtarlarının İncelenmesi",Cumhuriyet International Journal of Education,vol.10,no:3,pp:974 - 997, 2021
 10. Güven Akdeniz Dilşad, Argün Ziya,"Learning Trajectory of a Student with Learning Disabilities for the Concept of Length: a Teaching Experiment",The Journal of Mathematical Behavior,vol.64, 2021
 11. Güven Akdeniz Dilşad,Dede Yüksel,"Normative Aspects of Instructional Planning Activities of Mathematics Teacher Candidates",Acta Didactica Napocensia,vol.13,no:1,pp:1 - 12, 2020
 12. Güven Akdeniz Dilşad,Argün Ziya,"İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Uzunluk Kavrayışlarına Dair Bir Durum Çalışması",Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,vol.13,no:2,pp:806 - 836, 2019
 13. Güven Akdeniz Dilşad, Argün Ziya,"Learning Outcome Literacy: the Case of Five Elementary Mathematics Teachers",Australian Journal of Teacher Education,vol.43,no:11,pp:51 - 70, 2018
 14. Güven Akdeniz Dilşad, Argün Ziya,"Width, Length, and Height Conceptions of Students with Learning Disabilities",Issues in Educational Research,vol.28,no:1,pp:77 - 96, 2018
 15. Güven Akdeniz Dilşad, Dede Yüksel,"Examining Social and Sociomathematical Norms in Different Classroom Microcultures Mathematics Teacher Education Perspective",Educational Sciences:Theory Practice,vol.17,no:1,pp:265 - 292, 2017