Campus

 1. Çiftçi Şerife Koza,Atay Azime,Yıldız Pınar,Güven Akdeniz Dilşad (23.10.2020 - 24.10.2020), "Matematiksel Görevlerin Bilişsel Düzeylerindeki Değişimin İncelenmesi: Sınıf İçi Uygulamalar", presented at the 7. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi, 2020
 2. Güven Akdeniz Dilşad (10.09.2020 - 13.09.2020), "Bir Öğretim Deneyi: Öğrenme Güçlüğü ve Alan Kavramı", presented at the VIIth International Eurasian Educational Research Congress, 2020
 3. Güven Akdeniz Dilşad (20.07.2020 - 22.07.2020), "Ortaöğretimde Mantık", presented at the Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2020
 4. Güven Akdeniz Dilşad (20.07.2020 - 22.07.2020), "Öğretmen Adayları Tarafından Yazılan Matematiksel Metinlerin Analizi", presented at the Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 2020
 5. Güven Akdeniz Dilşad (24.06.2020 - 26.06.2020), "Matematik Öğretmen Adaylarının Rasyonel Sayılarla İşlemlere Dair Kavrayışları", presented at the I. International Congress of Pedagogical Research, 2020
 6. Güven Akdeniz Dilşad (24.06.2020 - 26.06.2020), "Matematik Öğretmen Adaylarının Verilen Bir Matematik Probleminin Sorulmasındaki Amacı Tespit Becerisi", presented at the I. International Congress of Pedagogical Research, 2020
 7. Gürefe Nejla,Güven Akdeniz Dilşad (26.09.2019 - 28.09.2019), "Kaynaştırma Sınıfı Matematik Öğretmenlerinin İşitme Engelli ve Öğrenme Güçlüğünesahip Öğrencilerin Açı Konusundaki Kavram Yanılgılarını Değerlendirmesi", presented at the 4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, 2019
 8. Güven Nazmiye Dilşad,Argün Ziya (02.05.2018 - 05.05.2018), "Öğrenme Güçlüğüne Sahip Olan ve Olmayan İki Öğrenci ve Uzunluk Kavrayışları", presented at the Vth International Eurasian Educational Research Congress (EJERCongress), 2018
 9. Yakıcı Topbaş Esra Selcen,Güven Nazmiye Dilşad,Argün Ziya (28.04.2018 - 01.05.2018), "Matematı̇k Öğretmen Adaylarına Göre Sayı Olarak Sıfır", presented at the III. Ines International Education and SocialScience Congress, 2018
 10. Güven Nazmiye Dilşad,Argün Ziya (28.05.2018 - 01.05.2018), "Öğrenme Güçlüğüne Sahip Öğrencilerin Matematiksel Dil Kullanımı: Uzunluk Kavramı Bağlamı", presented at the III. INES Education and Social Science Congress (ESS - 2018), 2018
 11. Dede Yüksel,Akyıldız Pınar,Kaya Gürcan,Akçakın Veysel,Güven Nazmiye Dilşad,Emül Nida (19.10.2017 - 21.10.2017), "Matematik Öğretmen Adaylarının Matematiksel Kimliklerinin İncelenmesi: Matematikte Başarı Tanımı Perspektifi", presented at the 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-8), 2017
 12. Dede Yüksel,Emül Nida,Güven Nazmiye Dilşad,Akçakın Veysel,Kaya Gürcan,Akyıldız Pınar (19.10.2017 - 21.10.2017), "Matematik Öğretmen Adaylarının Matematikte Başarıya Yaptıkları Atıflar Bağlamında Matematiksel Kimliklerinin İncelenmesi", presented at the 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2017
 13. Güven Nazmiye Dilşad,Argün Ziya (19.10.2017 - 21.10.2017), "Öğrenme Güçlüğüne Sahipöğrencilerin Uzunluk Niteliğine İlişkin Kavrayışları", presented at the 8. Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu, 2017
 14. Güven Nazmiye Dilşad,Yakıcı Topbaş Esra Selcen,Argün Ziya (15.08.2017 - 18.08.2017), "The Concept of Zero: a Comparison of Students with Learning Disability Vs Non-Learning Disability", presented at the International Eurasian Conference on Mathematical sciences and applications, 2017
 15. Güven Nazmiye Dilşad (13.08.2016 - 20.08.2016), "Investigating Learning Trajectory of Student with Mathematical Learning Disability.", presented at the The 8th YERME Summer School Conference, 2016
 16. Güven Nazmiye Dilşad (30.05.2016 - 02.06.2016), "Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretimi Planlama Aktivitelerini Düzenleyen Sınıf Normları", presented at the XVIII CONGRESS AMSE-AMCE- WAER Teaching and Training Today For Tomorrow, 2016
 17. Güven Nazmiye Dilşad (12.05.2016 - 14.05.2016), "Elementary School Mathematics Teachers’ Interpretation of Learning Outcomes", presented at the International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2016), 2016
 18. Güven Nazmiye Dilşad,Dede Yüksel (11.09.2014 - 14.09.2014), "Farklı Öğrenme Ortamlarında Sosyal ve Sosyomatematiksel Normlar", presented at the XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi (UFBMEK), 2014
 19. Güven Nazmiye Dilşad,Argün Ziya (25.08.2014 - 28.08.2014), "Middle School Mathematics Teachers’xx Understanding of Learning Outcomes", presented at the 3rd International Eurasian Conference on Mathematical Sciences and Applications (IECMSA), 2014
 20. Güven Nazmiye Dilşad,Argün Ziya (09.05.2013 - 11.05.2013), "Learning Outcome Literacy of Middle School Mathematics Teachers", presented at the Hacettepe Üniversitesi Öğretmen Yetiştirmede Yeni Eğilimler Uluslararası Sempozyumu, 2013