Campus

  1. İşcan Ömer Faruk,Kahya Cem (22.05.2014 - 24.05.2014), "Dönüştürücü ve Etkileşimci Liderlik Anlayışlarının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Rolü", presented at the 22. ULUSAL YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ, 2014