VİZYONUMUZ            

Bayburt üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni evrensel değerleri temel alan, çağdaş bir eğitim ve öğretim sunan, bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısını değiştiren, tercih edilebilir bir fakülte haline gelmektir.    

MİSYONUMUZ    

Uluslararası düzeyde bilim üreten, öğrencilerine dünya standartlarında mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran; yenilikçi, rekabet edici ve insan haklarına ve toplumun değer yargılarına saygılı bireyler yetiştirmektir.