Bayburt Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine, 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/02/2016 tarih ve 2016/8555 sayılı kararname ile kurulmuştur. Yüksekokulumuzda 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi ile 2809 sayılı Kanun’un 3. maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Yönetim Bilişim Sistemleri ve Organik Tarım İşletmeciliği bölümlerinin açılması 13.07.2016 tarihinde uygun görülmüştür.