Doçent Doktor Yusuf Şen

"Mâverâünnehir Fıkıh Kültürünün Etkileri Kırgızistan Örnegi", Yusuf Şen, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2016

"İslam Hukuk Felsefesi Bağlamında Kritik Analitik Düşünme Fıkıh İlişkisi", Yusuf Şen, Ekev Akademi Dergisi, 2016

"İslam Hukuku ve Modern Hukuk Bağlamında Tazmin Sorumluluğunun Değerlendirilmesi", Yusuf Şen, Ekev Akademi Dergisi, 2016

"İslâm Hukûkuna Göre Sağlık HizmetlerindeMahremiyet Hakkı", Yusuf Şen, Ekev Akademi Dergisi, 2015

"Zâhirî ve Bâtınî Fıkıh Gümüshânevî Örnegi", Yusuf Şen, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014

"Riskli Alacakların Zekâtı ve Alacağın Zekâta Mahsup Edilmesi", Yusuf Şen, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014

"İslâm Hukukunda Arabuluculuk", Yusuf Şen, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012

"İslam Hukukunda Vakıfların Sosyal Boyutu Üzerine Bir Değerlendirme", Yusuf Şen, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, 2011

"İslâm Hukuku Açısından Aile İçi Mahremiyetin İhlâli ve Boşanmalara Etkisi", Yusuf Şen, (27.03.2015-29.03.2015), Din, Gelenek ve Ahlak Bağlamında Mahremiyet Algıları Sempozyumu, 2015

"İslam Hukukunda Hileli Satışların Piyasaya Etkileri", Yusuf Şen, (07.11.2019-09.11.2019), Iı.uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"Osmanlı Hanefi Fıkıh Geleneginin Olusmasında Ekmelüddîn Bâbertî ninYeri Ve Önemi", Yusuf Şen, (25.09.2013-27.09.2013), Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2013

"Mukayeseli Olarak Tehlike Sorumluluğu Bağlamında Ulaşım Araçlarının Meydana Getirdiği Zararlardan Sorumluluk", Yusuf Şen, (10.05.2011-12.05.2011), Kararyolu Trafik Güvenliği, 2011

"ISLAM MUHAKEME HUKUKUNDA ISPAT VASITASI OLARAK KARÎNE", ILÂHIYÂT YAYINLARI, 978-605-9621-05-2, Araştırma (Tez Hariç) Kitabı

"OSMANLI DA FIKIH USÛLÜ ANLAYISI BÂBERTÎ ÖRNEGI", Rağbet Yayınları, 978-605-9852-11-1, Bilimsel Kitap

"Mukayeseli İslam Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"İslam İbadet Esasları ı", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuku ı", Lisans, Türkçe, 2

"Fıkıh Usulü ı", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Aile Hukuku", Lisans, Türkçe, 2

"Fıkıh Usûlü ı", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuku ı", Lisans, Türkçe, 3

"İslam İbadet Esasları ı (arapça)", Lisans, Türkçe, 2

"Fıkıh Usûlü", Lisans, Türkçe, 2

"İslam İbadet Esasları ıı", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuku ıı", Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukuk Usulü ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Ahkam Ayetleri Yorumu", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuk Usulü ı", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuku ı", Lisans, Türkçe, 4

"Fıkıh Mezhepleri", Lisans, Türkçe, 2

"İslam Hukuku ıı", Lisans, Türkçe, 4

"İslam İbadet Esasları", Lisans, Türkçe, 4

"Fıkıh", Lisans, Türkçe, 4

"Öğretmenlik Uygulaması", Lisans, Türkçe, 2

"İslam'da Helaller ve Haramlar", Lisans, Türkçe, 2

"Günümüz Fıkıh Problemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Fıkıh Okulları", Lisans, Türkçe, 2

"Eleştirel Düşünme Teknikleri", Lisans, Türkçe, 2

"Temel Dini Bilgiler ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Fıkıh Metodolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Din Kül. ve AH. Bil. Öğretimi", Lisans, Türkçe, 2

"Topluma Hizmet Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 3

"Okul Deneyimi", Lisans, Türkçe, 1

"İslam Aile Hukuku", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukuk Usulünde Hüküm Çıkarma Yöntemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Seminer Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"İslam Hukuk Metodolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Klasik Fıkıh Metinleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Borçlar Hukuku", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukuk Felsefesi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukuku Metinleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Fıkıh Usulü", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Fıkıh Usulü ıı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Fıkıh Mezhepleri Tarihi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Fıkıh Usulü ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İslam Hukuku Metinleri", Yüksek Lisans, Arapça, 3

"Uzmanlık Alan Dersi", Doktora, Türkçe, 6

"İslam Hukuku Usulünde Akli Yöntemler", Doktora, Türkçe, 3

"İslam Hukukunda Akit Kuramı", Doktora, Türkçe, 3

"İslam Hukuk Usulünde Akli Yöntemler", Doktora, Türkçe, 3

"Ahkam Ayetlerinin Hukuk Sosyolojisi Açısından Fıkhi Analizi", Doktora, Türkçe, 3

"Arapça(kıraat)", Hazırlık, Arapça, 4

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Komisyon Başkanlığı"

"Rektör Danışmanı"

"Dekan Yardımcısı"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Bölüm Başkanı"

"Enstitü Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Enstitü Müdürü"

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"ERASMUS", Üye 2010 -

"BEK", Üye 2010 -

"Milli Eğitim Bakanlığı", ÖĞRETMEN, 1995-2010, Kamu

"Teşekkür", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"TEŞEKKÜR BELGESİ", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"TEŞEKKÜR BELGESİ", MILLI EGITIM BAKANLIGI, Kamu, Türkiye

"TAKDİR BELGESİ", MILLI EGITIM BAKANLIGI, Kamu, Türkiye

"SORAN SORGULUYAN GENÇLİK İÇİN DÜŞÜNME GÜCÜ", Yürütücü, Bayburt Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 01.01.2009-01.12.2009

"İçtima İlkesinin Hanefî ve Şâfiî Mezhepleri Bağlamında Mukayesesi", Yüksek Lisans, Bahri Tikici

"Müdâyene Ayeti Bağlamında İslam Borçlar Hukukunun Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Hüseyin Ali Karahan

"Merğinânî'nin "el-hidâye" Adlı Eserinde Aile Hukuku İle İlgili Hanefî-şâfiî İhtilafları", Yüksek Lisans, Kevser Kırmızıçiçek

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Doçent İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 Doktor Öğretim Üyesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
1997 - 2007 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi
1989 - 1994 Lisans İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi