Öğretim Görevlisi Yunus Yücel

"BİLGİ EKONOMİSİ VE DIŞ TİCARET İLİŞKİLERİ: YÜKSELENEKONOMİLER ÖRNEĞİ", Yunus Yücel, Etü Sosyal Bilimler Dergisi, 2018

"İstihdam Yaratmayan Büyüme: Türkiye’de Sektörel ve Bölgesel Uygulama (2004-2014)", Serap Bedir, Yunus Yücel, Harun Can, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomiaraştırmaları Sempozyumu, 2018

"1990-2016Dönemi İçin Türkiye ABD’ye Yakınsadı mı?", Ömer Selçuk Emsen, Yunus Yücel, (02.05.2019-05.05.2019), Al-farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"1990-2016 DÖNEMİ İÇİN TÜRKİYE ABD’YE YAKINSADI MI?", Yunus Yücel, Ömer Selçuk Emsen, (02.05.2019-05.05.2019), al Farabi IV. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"Makro İktisat", Önlisans, Türkçe, 2

"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2

"Makro İktisat", Önlisans, Türkçe, 3

"Mikro İktisat", Önlisans, Türkçe, 2

"Türkiye Ekonomisi ve Avrupa Birliği", Önlisans, Türkçe, 2

"Borçlar Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Bilişim Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 2

"Bilgisayar", Önlisans, Türkçe, 2

"Mikro İktisat", Önlisans, Türkçe, 3

"Bilgi ve İletişim Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 3

"Lisans Başarı Bursu", Türkiye Ekonomi Kurumu, Diğer, Türkiye

"Mezuniyet başarısı", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 - 2020 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (dr), Erzurum Teknik Üniversitesi
2017 Öğretim Görevlisi Demirözü Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2016 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (yl) (atatürk Üniv. Ortak), Erzincan Üniversitesi
2008 - 2012 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Atatürk Üniversitesi