Mobile Logo Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Formlar ve Dokümanlar
Doktora
Doktora Tez Kabul ve Onay Tutanağı Tez Değerlendirme Formu Doktora Yeterlilik Yazılı Sınav Tutanağı Doktora Yeterlilik Sözlü Sınav Tutanağı Doktora Yeterlilik Sonuç Bildirim Formu Doktora Yeterlilik Jüri Öneri Formu Doktora Yeterlilik Başvuru Formu Doktora Tez Savunma Sınavına Giriş Talep Formu Doktora Tez Savunma Jüri Öneri Formu Doktora Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu Doktora Tez Konusu Önerisi Toplantı Tutanağı Doktora Tez Konusu Öneri Formu Doktora Tez İzleme Raporu-Öğrenci Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tutanağı Doktora Tez İzleme Komitesi Toplantı Tarihi Bildirim Dilekçesi Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu
SEMİNER
Seminer Konusu ve Sunumu Öneri Formu Seminer Değerlendirme Formu
Yüksek Lisans
Lisansüstü Eğitim Kesin Kayıt Formu Tez Konusu Belirleme veya Değişikliği Öneri Formu Tez Savunma Sınavına Giriş Talep Formu Tez Savunma Sınavına Giriş Talep Formu (Düzeltme Verilen Tezler İçin) Tez Savunma Jüri Öneri Formu Tez Savunma Sınavı Ortak Raporu Tez Kabul ve Onay Tutanağı Tez Değerlendirme Formu Danışman Değişikliği Talep Formu Danışman Öneri Formu
Diğer
2. Tez Danışmanı Öneri Formu Savunma Sonrası Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu Mezuniyet Talep Dilekçesi Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Talep Dilekçesi Ders Muafiyet ve İntibak Formu Yatay Geçiş Kesin Kayıt Formu Not Düzeltme Formu Kayıt Dondurma Dilekçesi Etik Kurulu Başvuru Formu Araştırma ve Uygulama İzin Talep Formu Ders Kayıtlanma ve Düzeltme Formu Lisansüstü Eğitim Personel Tanımlama Formu Askerlik Tecil Talep Formu
Yukarı