Doktor Öğretim Üyesi Yahya Yasin Yılmaz

"4-aminothiophenol-intercalated montmorillonite: Organic-inorganic hybrid material as an immobilization support for biosensors", Yahya Yasin Yılmaz, Esra Evrim Yalçınkaya, Dilek Odacı Demirkol, Suna Timur, Sensors And Actuators b, 2020

"Investigation of Interactions Between Anserine and Cu Ions by Molecular Modeling", Yahya Yasin Yılmaz, Cenk Selçuki, (10.10.2012-12.10.2012), 10. Kimyasal Fizik Kongresi (cpc-x), 2012

"İnfluence on some physiological charesteristics of the honeybee (Apis mellifera L. ) colonies of radio frequences.", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Vecihi Aksakal, Yahya Yasin Yılmaz, (09.05.2018-12.05.2018), International Agriculturel Science Congress, 2018

"Biosensor Applications in Beekeeping: Honey Quality and Residue Control Applications", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Dilek Odacı Demirkol, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Amithiophenol modified montmorillonite as an immobilizationmatrix for enzymes in biosensor preparation", Yahya Yasin Yılmaz, Esra Evrim Yalçınkaya, Dilek Odacı Demirkol, Suna Timur, (25.09.2017-29.09.2017), The 12th International Workshop on Biosensors And Bioanalytical P-techniques in Environmental, Food And Clinical Chemistry (bbmec12), 2017

"Effect Of Implicit And Explicit Solvent Models On The Zwitterionic Form Of Anserine", Yahya Yasin Yılmaz, Cenk Selçuki, (01.09.2013-05.09.2013), Euco – cc, 9th of The European Conference of Computational Chemistry, 2013

"Therapeutic properties of Royal Jelly", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Sadık Çıvracı, Ersin Gündeğer (09.05.2018-12.05.2018), I. International Agricultural Sciences Congress, 2018

"A review: Biosensor Applications In Agriculture", Yahya Yasin Yılmaz, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet), 2019

"EFFECT OF IMPLICIT AND EXPLICIT SOLVENT MODELS ON THE ZWITTERIONIC FORM OF CARNOSİNE", Yahya Yasin Yılmaz, Cenk Selçuki, (13.10.2016-15.10.2016), 4th International Bau Drug Design Congress, 2016

"Moleküler Modelleme Yöntemi İle Anserin Ve Bakır (Cu) İyonları Arasındaki Etkileşimin İncelenmesi", Yahya Yasin Yılmaz, Cenk Selçuki, (13.09.2013-15.09.2013), 7. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi, 2013

"The Using of Some Medical Plants in Fighting Against Varroa and Usage Methods", Sadık Çıvracı, Yaşar Erdoğan, Sakine Yalçın, Yahya Yasin Yılmaz, (25.04.2018-27.04.2018), 1st Internatıonal Gap Agrıculture And Lıvestock Congress, 2018

"The Effect of Antibiotic Residues in Royal Jelly", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Sadık Çıvracı, (09.05.2018-12.05.2018), I. International Agricultural Science Congress, 2018

"Organik Arıcılık", BALIN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ, Gündüz ofset matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-7563-02-6, 59-68, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Veterinerlik ve Laborant Teknikleri Prensipleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Hijyen ve Sanitasyon", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel Biyokimya", Önlisans, Türkçe, 4

"Gıda Güvenliğinin Temel Prensipleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikoloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Hayvancılık Ekonomisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Genetik", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel Mikrobiyoloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Bilgi ve İletişim Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 3

"Farmakoloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Erasmus Koordinatörü"

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Seko Kimya", Vardiya Şefi/Analiz sorumlusu, 2011-2011, Ticari (özel)

"Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Diğer (uluslararası), Tamamlandı, 02.04.2018-02.04.2019, 902.900, 00 TÜRK LİRASI

"Demirözü MYO Veterinerlik Bölümü Alt Yapısının Kurulması Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.05.2018-17.02.2019, 200.000, 00 TÜRK LİRASI

"Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (uluslararası), Tamamlandı, 02.04.2018-02.04.2019, 902.900, 00 TÜRK LİRASI

"Demirözü MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Programı ile Endüstriyel Tavukçuluk Programı Tavukçuluk Uygulama ve Araştırma Birimi Alt Yapısının kurulması Projesii", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 58.621, 00 TÜRK LİRASI

"ARI ZEHİRİ ÜRETİMİNİN BALARISI (Apis mellifera L.) DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 9.997, 00 TÜRK LİRASI

"Enginarın Atık Kısımlarının Biyolojik Aktivite Güdümlü Olarak Fraksiyonlandırılması ve Etkin Fraksiyonların Antioksidan, Antimikrobiyal ve Hücre Kültürü Etkinliğinin Artırılmasına Yönelik Uygulamalar", Araştırma Görevlisi, Dicle Üniversitesi, -tübitak 3001, Tamamlandı, 01.02.2015-01.02.2017, 77000 TÜRK LİRASI

"Demirözü MYO Veterinerlik Ve Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümlerinin Alt Yapılarının Kurulması Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 45.000, 00 TÜRK LİRASI

"Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (uluslararası), Tamamlandı, 02.04.2018-02.04.2019, 902900 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Öğretim Görevlisi Demirözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 - 2017 Öğretim Görevlisi Bayburt Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2020 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoteknoloji Anabilim Dalı (disiplinlerarası), Ege Üniversitesi
2011 - 2014 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya (yl) (tezli), Ege Üniversitesi
2005 - 2011 Lisans Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü, Ege Üniversitesi