Doktor Öğretim Üyesi Volkan Gül

"DETERMINATION OF YIELD AND QUALITY PARAMETERS OF OIL SUNFLOWER GENOTYPES GROWN IN TURKEY", Volkan Gül, Furkan Çoban, Turkish Journal of Field Crops, 2020

"Study of wild plant species of Brassicaceae family in Bayburt region of Turkey", Betül Gıdık, Volkan Gül, Abdurrahman Sefalı, Pakistan Journal of Botany, 2019

"Effects of Pre-Application with Gibberellic Acid onGermination of Soybean under Salt Stress", Volkan Gül, Burcu Seçkin Dinler, Tasci Eda, Journal of Stress Physiology Biochemistry, 2019

"Bayburt’ta Organik Tarımın Geleceği", Volkan Gül, Hakan Kara, Bayburt Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2019

"FATTY ACID COMPOSITION OF SUNFLOWER SEEDS FROM DIFFERENT LOCATIONS IN THE NORTH OF TURKEY", Volkan Gül, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2019

"Ayçiçeği Bitki Atık Küllerinin Bazı Bitki Besin Elementlerinin Belirlenmesi", Volkan Gül, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2019

"Vermikompostun Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinin Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi", Volkan Gül, Betül Gıdık, Ümit Girgel, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2019

"The cooperation between methyl jasmonate and salicylic acid to protect soybean (Glycıne max L.) from salinity", Burcu Seçkin Dinler, Volkan Gül, Tasci Eda, Sarısoy Ufkun, Fresenıus Envıronmental Bulletın, 2018

"Yağlık Ayçiçeği Çeşitlerinde Oluşan Kuş Zararı Miktarları ve Verime Etkileri", Volkan Gül, Erdoğan Öztürk, Taşkın Polat, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2018

"Ayçiçeği Bitki Artıklarının Organik Tarım Amaçlı Değerlendirilmesi", Volkan Gül, Erdoğan Öztürk, Murat Sezek, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2018

"Effect of Different NaCl Concentrations on Germinations Period of Oil Sunflower Seeds (Helianthus annuus L.) Grown in the Black Sea Region", Volkan Gül, Burcu Seçkin Dinler, Ufkun Sarısoy, Journal of Agricultural Science, 2017

"Effects of Nitrogen Treatments on Macro and Microelement Contents of Oil Sunflower (Helianthus annuus L.) Seeds", Volkan Gül, Erdoğan Öztürk, Taşkın Polat, Furkan Coban, International Journal of Research Studies in Agricultural Sciences, 2017

"Yağlık Ayçiçeği Tanelerinin Bazı Karakteristik Özelliklerinin Belirlenmesi", Erdoğan Öztürk, Volkan Gül, Taşkın Polat, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2017

"Salıpazarı (Samsun) İlçesinde Yayılış Gösteren Zehirli Bitkiler Üzerine Bir Araştırma", Volkan Gül, Ercan Topcu, Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2017

"Günümüz Türkiye’sinde Bitkisel Yağ Açığını KapatmadaAyçiçeğinin Önemi", Volkan Gül, Erdoğan Öztürk, Taşkın Polat, Alınteri Zirai Bilimler Dergisi, 2016

"Kumru (Ordu) Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler", Volkan Gül, Burcu Seçkin Dinler, Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2016

"EFFECTS OF DIFFERENT NITROGEN DOSES ON YIELD AND QUALITY TRAITS OF COMMON SUNFLOWER (Helianthus annuus L.)", Volkan Gül, Kemalettin Kara, Turkish Journal of Field Crops, 2015

"Farklı Azot Dozlarının Bazı Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.)Çeşitlerinin Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi", Volkan Gül, Kemalettin Kara, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2015

"Rize Yöresine Ait Tıbbi ve Aromatik Bitkilere Genel Bir Bakış", Volkan Gül, Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2014

"Fatty acid composition of hempseed oils from different locations in Turkey", Mustafa Kıralan, Volkan Gül, Şevket Metin Kara, Spanish Journal of Agricultural Research, 2010

"Monitoring of heavy metals and selected micronutrients in hempseeds from North-western Turkey", Kürşat Korkmaz, Şevket Metin Kara, Faruk Özkutlu, Volkan Gül, African Journal of Agricultural Research, 2010

"Antioksidan, Antiviral ve Antiinflamatuar Bir Etkiye Sahip AloeBarbadensis Bitkisinin İncelenmesi", Volkan Gül, Hakan Kara (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyon Kongresi, 2019

"Passiflora İncarnata (Çarkıfelek) Bitkisinin Biyolojik Aktivitesi veMorfolojik Özelliklerinin İncelenmesi", Volkan Gül, Hakan Kara (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyon Kongresi, 2019

"Farklı Mikrobiyal Gübre Dozlarının Kişniş (Coriandrum Sativum L.) Bitkisinde Verim ve Verim Öğelerine Etkisi", Volkan Gül, Furkan Çoban, (01.11.2019-04.11.2019), Türkiye 13.ı. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, 2019

"Ayçiçeği Bitki Atık Küllerinin Bitki Besin Elementlerinin Belirlenmesi", Volkan Gül, Betül Gıdık, (03.05.2018-06.05.2018), Internatıonal Agrıculture Congress, 2018

"Ayçiçeği Bitki Artıklarının Organik Tarım Amaçlı Değerlendirilmesi", Volkan Gül, Erdoğan Öztürk, Murat Sezek (27.09.2017-29.09.2017), 1. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 2017

"ANTİOKSİDAN, ANTİHEPATOTOKSİK VE ANTİENFLAMATUAR BİRETKİYE SAHİP CAPPARİS SPİNOZA BİTKİSİNİN İNCELENMESİ", Volkan Gül, (25.08.2018-26.08.2018), Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"ORTA KARADENİZ BÖLGESİ’NDE YETİŞTİRİLEN YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMLARINDA BAZI AĞIR METAL İLE MİKROBESİN ELEMENTLERİNİN BELİRLENMESİ", Volkan Gül, (30.10.2018-03.11.2018), IV. Ines Internatıonal Academic Research Congress, 2018

"KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ YAĞLI TOHUM BİTKİLERİNİN MEVCUT DURUMU VE GELİŞTİRİLEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK STRATEJİLERİN İNCELENMESİ", Volkan Gül, (30.10.2018-03.11.2018), IV. Ines Internatıonal Academic Research Congress, 2018

"TÜRKİYE’DE TÜKETİCİLERİN YAĞ ALIŞKANLIKLARI VE SATIN ALDIKLARI MARKALARA YÖNELİK DÜŞÜNCELER", Volkan Gül, Bora Göktaş, (05.07.2018-06.07.2018), 4th. Internatıonal Symposıumon New Trends ın Socıal Scıences, 2018

"Determination of Pods Properties And Yield Quantity of Pea Varieties And Lines(Pisum sativum L.)", Ümit Girgel, Alihan Çokkızgın, Volkan Gül, Betül Gıdık, Görkem Çetin (01.04.2019-03.04.2019), 1st International Congress on Sustainable Agriculture And Technology, 2019

"The Role of Methyl Jasmonate Application in Salicylic Acid Dependent ReactiveOxygen Species Scavenging in Soybean (Glycine max L.)", Burcu Seçkin Dinler, Volkan Gül, Eda Taşcı, Ufkun Sarısoy, (04.10.2017-07.10.2017), Iseep-2017 Vııı. Internatıonal Symposıum Onecology And Envıronmental Problems, 2017

"GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜKLERİNİN ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN TUTUNDURMA ÇALIŞMALARI: DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE BİR ARAŞTIRMA", Bora Göktaş, Volkan Gül, Betül Gıdık, Özlem Tuylu (05.07.2018-05.08.2018), 2. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi, 2018

"ANTİKANSEROJENİK BİR ETKİYE SAHİP YABAN MERSİNİ (Myrtus communis L.) BİTKİSİNİN İNCELENMESİ", Volkan Gül, (05.09.2019-08.09.2019), 8th. Internatıonal Conference Onmathematıcs, Engıneerıng, Natural Andmedıcal Scıences, 2019

"ALTERNATİF TIPTA KULLANILAN DEĞERİ BİR BİTKİ OLAN CİVANPERÇEMİNİN (Achillea spp.) ÖNEMİ", Volkan Gül, (15.05.2020-17.05.2020), 10th. Internatıonal Conference Onmathematıcs, Engıneerıng, Natural Andmedıcal Scıences, 2020

"DOĞANIN MÜCİZEVİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİNDEN BİRİ OLAN KANTARONUN (Hypericum spp) ÖNEMİ", Volkan Gül, (15.05.2020-17.05.2020), 10th. Internatıonal Conference Onmathematıcs, Engıneerıng, Natural Andmedıcal Scıences, 2020

"DOĞANIN MÜCİZEVİ BİTKİSİ ÜZERLİĞİN (Peganum harmala L.) ÖNEMİ", Volkan Gül, (15.05.2020-17.05.2020), 10th. Internatıonal Conference Onmathematıcs, Engıneerıng, Natural Andmedıcal Scıences, 2020

"ANTİDİYABETİK BİR ETKİYE SAHİP DULAVRATOTU (Arctium lappa L.) BİTKİSİNİN İNCELENMESİ", Volkan Gül, (05.09.2019-08.09.2019), 8th. Internatıonal Conference Onmathematıcs, Engıneerıng, Natural Andmedıcal Scıences, 2019

"KARADENIZ BÖLGESINDEKI BAZI KENEVIR TOHUMLARININ FIZIKSEL VE KIMYASAL ÖZELLIKLERININ BELIRLENMESI", Volkan Gül, Şevket Metin Kara, (19.10.2009-22.10.2009), Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 19-22 Ekim 2009 Hatay, 2009

"ANTİKANSEROJENİK, ANTİDİYABETİK ve ANTİOKSİDAN BİR ETKİYESAHİP Coriandrum sativum L. BİTKİSİNİN İNCELENMESİ", Volkan Gül, (25.08.2018-26.08.2018), Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"Bayburt Koşullarında Yetiştirilen Yabani Hardal (Sinapis arvensis) Bitkisinin Agronomik Özellikleri", Betül Gıdık, Fadul Önemli, Volkan Gül, Ümit Girgel, (07.12.2018-09.12.2018), IV. Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 2018

"Detection of Some Wild Species Belonging to Brassicaceae Family in Bayburt Region of Turkey", Betül Gıdık, Volkan Gül, Abdurrahman Sefalı, (25.04.2018-27.05.2018), 1. Internatıonal Gap Agrıculture Lıvestock Congress, 2018

"Vermikompost Gübre Uygulanan Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinin Fenolojik ve Morfolojik Özelliklerine Etkisi", Volkan Gül, Betül Gıdık, Ümit Girgel, (30.11.2018-03.11.2018), IV. Ines Internatıonal Academic Research Congress, 2018

"Bayburtta Organik Tarım", Volkan Gül, Hakan Kara (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyon Kongresi, 2019

"Tamamlayıcı ve Alternatif Tıpta Kullanılan Önemli Uçucu YağBitkisi Rezene (Foeniculum Vulgare)", Volkan Gül, Hakan Kara (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyon Kongresi, 2019

"DOĞADAN GELEN ŞİFA YARPUZUN (MENTHA PULEGİUM L.) BİTKİSİSİNİN İNCELENMESİ", Volkan Gül, Özge Can (17.04.2019-21.04.2019), V. Scıence, Technology And Innovaton Congress, 2019

"Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuss L.) Çeşitlerinde Oluşan Kuş Zararı Miktarları ve Verime Etkileri", Volkan Gül, Erdoğan Öztürk, Taşkın Polat, (12.09.2017-15.09.2017), Türkiye 12. Tarla Bitkileri Kongresi, 2017

"New Horizons in Agriculture, Forestry and Aquaculture Sciences", CHAPTER 6 DETERMINATION OF PODS PROPERTIES ANDYIELD QUANTITY OF PEA VARIETIES ANDLINES (PISUM SATIVUM L.), Gece Kitaplığı, Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞANProf. Dr. Nigar YARPUZ-BOZDOĞAN, 978-605-80229-7-3, 100-112, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"ZIRAAT ALANINDAKIYENI YAKLASIMLAR", GELENEKSEL TIPTA KULLANILAN KAPARİ (Capparisspp.) BİTKİSİNİN İNCELENMESİ, İksad, Volkan GÜL-Serdar KAMANLI, 978-605-7875-85-3, 19-25, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"TÜRKİYE VİZYONU MULTİDİSİPLİNLER ÇALIŞMALAR 2019 (PEYZAJ, METALURJİ ve MALZEME, ZİRAAT, KİMYA)", Bayburt’ta Organik Tarım, Ekin Yayınevi, Bülent KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 294-298, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019 (Peyzaj, Metalurji ve Malzeme, Ziraat, Kimya)", Essential Essential Oil Plant Fennel Used in Complementary andAlternative Medicine (Foeniculum Vulgare), Ekin Yayınevi, BÜLENT KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 299-308, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER:UÇUCU YAĞLI BİTKİLER", ŞİFA BİTKİSİ OLAN KİŞNİŞİN (Coriandrumsativum L.) GENELÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ, İKSAD, BETÜL GIDIK, 978-605-7923-53-0, 22-44, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR", DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDE ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNİN TUTUNDURULMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR, EKİN YAYINEVİ, DR. ALİ APALI, 978-605-327-792-7, 115-127, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"MÜHENDİSLİK VEMIMARLIKCALISMALARI2018", KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ YAĞLI TOHUM BİTKİLERİNİN MEVCUT DURUMU VE GELİŞTİRİLEBİLİRLİĞİNE YÖNELİK STRATEJİLERİNİNCELENMES, ÇİZGİ KİTAPEVİ, NİZAMETTİN ÇİFTÇİ, 978-605-196-227-6, 166-172, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler-V", Türkiye’de Tüketicilerin Yağ Alışkanlıkları ve Satın Aldıkları Markalara Yönelik Düşünceler, INSTITUD ZA GEOGRAFIJU, TEMİZER, 978-9940-745-02-8, 359-382, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Advances In Plant Physiology", Physiological and molecular approaches to improve crop tolerance to mineral nutrient deficieny and heavy metal toxicity, Branch office, A. Hemantaranjan, 978-81-7233-798-8, 1-55, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Tarımsal Sulama", Lisans, Türkçe, 2

"Tahıllar ve Yemeklik Baklagiller", Lisans, Türkçe, 3

"Gübreler ve Gübreleme", Lisans, Türkçe, 3

"Tarımsal Mekanizasyon", Lisans, Türkçe, 3

"Organik Tarımın Genel İlkeleri", Lisans, Türkçe, 2

"Toprak", Lisans, Türkçe, 3

"Seracılık", Lisans, Türkçe, 2

"Ambalajlama ve Muhafaza Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Organik Tohum Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Tarımsal Yayım ve Danışmanlık", Lisans, Türkçe, 2

"Ekoloji", Lisans, Türkçe, 2

"Tıbbi Aromatik Bitkisel Ürünler ve Kalite Analizleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Yağ Bitkileri Yetiştiriciliği ve Teknolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"İyi Tarım Uygulamaları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bitki Sitresi Faktörü", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Yağ Bitkileri Bilimi ve Teknolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bilim ve Teknolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Bölüm Başkanı"

"Uluslararası bilimsel yayınları teşvik proğramı", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye

"Uygulamali Bilimler Fakültesi Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü Uygulama Alanlarına Yönelik Alt Yapı Projesi", Yürütücü, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 11.01.2019-27.12.2019, 26, 995.51 TÜRK LİRASI

"Farklı Dozlarda Uygulanan Solucan Gübresinin Yağlık Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Çeşitlerinde Verim ve Verim Ögelerine Etkisi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 13.12.2017-13.12.2018, 6, 382.27

"Yabani Hardal (Sinapis sp.) Bitkisinin Biyodizel Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 22.01.2018-22.01.2019, 7, 385.26 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Doktor Öğretim Üyesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2013 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Çayır Mera ve Yem Bitkileri (dr), Atatürk Üniversitesi
2006 - 2008 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri (yl) (tezli), Ordu Üniversitesi
1998 - 2002 Lisans Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi