Bildiri

 1. Arısoy Fehmi Mete, Karakaş Ümit, Şahinoğlu Mustafa Serhat, Alkan Sevil, Öntürk Akyüz Hatice, Kızıl Hamit Emre (21.11.2023 - 22.11.2023), "Can Machıne Learnıng Prevent Infectıon? Assessment of Health Servıces Vocatıonal School Students' Susceptıbılıty to Infectıous Dıseases", presented at the Uluslararası Sağlık Hizmetleri KONGRESİ/ Health Services Congress, 2023
 2. Telli Bilge, İzci Ay Özlem, Çevik Kenan, Ay Mustafa Ertan, Karakaş Ümit, Özkan Mehmet Koray, Derici Yıldırım Didem, Erdal Mehmet Emin (28.04.2022 - 29.04.2022), "Ntera2 Hücre Hattında Retinoik Asit'in Hippo Yolağında Görevli Amot, Lats1 ve Lats2 Gen Ekspresyonlarına Etkisinin Araştırılması", presented at the 1. ULUSAL SAĞLIK BILIMLERI LISANSÜSTÜ ÖĞRENCI SEMPOZYUMU, 2022
 3. İzci Ay Özlem,Ay Mustafa Ertan,Çevik Kenan,Karakaş Ümit,Doğru Özdemir Gurbet,Sürer Tekin Sevinç,Yüksel Balım Damla,Durukan Hüseyin,Erdal Mehmet Emin (26.04.2019 - 27.04.2019), "“in Situ Kültür Yöntemi” ile Mersin İlinde, 4733 Amniyosentez Materyalinin Sitogenetik Olarak Değerlendirilmesi", presented at the 6. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019
 4. Ay Mustafa Ertan,İzci Ay Özlem,Doğru Özdemir Gurbet,Karakaş Ümit,Çevik Kenan,Yüksel Balım Damla,Söylemez Fatma,Durukan Hüseyin,Erdal Mehmet Emin (26.04.2019 - 27.04.2019), "152 Gebelik Kaybı Materyali Sitogenetik Analizinin Retrospektif Değerlendirmesi", presented at the 6. uluslararası multidisipliner çalışmaları kongresi, 2019
 5. Buran İlay,Ay Mustafa Ertan,İzci Ay Özlem,Doğru Özdemir Gurbet,Karakaş Ümit,Çevik Kenan,Yüksel Damla,Dilek Talat Umut Kutlu,Erdal Mehmet Emin (21.05.2016 - 24.05.2016), "Aneuploidy Findings on Two Different Pregnancy Loss Materials From the Same Mother", presented at the European Human Genetics Conference 2016, 2016
 6. Çevik Kenan,Ay Mustafa Ertan,İzci Ay Özlem,Dilek Talat Umut Kutlu,Çayan Filiz Evşen,Sürer Tekin Sevinç,Hicran Şenli,Doğru Özdemir Gurbet,Karakaş Ümit,Erdal Mehmet Emin (27.10.2011 - 30.10.2011), "Prenatal Tanıda Saptanan Perisentrik İnversiyon 12 Olgusu", presented at the XII. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011
 7. Karakaş Ümit,İzci Ay Özlem,Ay Mustafa Ertan,Dilek Talat Umut Kutlu,Çayan Filiz Evşen,Sürer Tekin Sevinç,Şenli Hicran,Doğru Özdemir Gurbet,Erdal Mehmet Emin (27.10.2011 - 30.10.2011), "Prenatal Tanıda Saptanan de Novo Perisentrik İnversiyon 6 Olgusu", presented at the XII. Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2011
 8. Karakaş Ümit,İzci Ay Özlem,Herken Hasan,İnci Kenar Ayşe Nur,Sungur Mehmet Ali,Erdal Mehmet Emin (27.10.2013 - 30.10.2013), "Mikrorna Oluşum Yolağında Yer Alan Gen Polimorfizmlerinin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Riski Üzerine Olası Etkilerinin Araştırılması", presented at the XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 2013
 9. Karakaş Ümit,İzci Ay Özlem,Tombak Anıl,Ay Mustafa Ertan,Yüksel Damla,Derici Yıldırım Didem,Erdal Mehmet Emin (16.05.2019 - 18.05.2019), "Hemoglobin Switching Related Mirna Expression Level in Sickle Cell Anemia", presented at the INTERNATIONAL MOLECULAR MEDICINE SYMPOSIUM, 2019
 10. Çokaklı Ezgi,İzci Ay Özlem,Çokaklı Murat,Ay Mustafa Ertan,Karakaş Ümit,Durukan Hüseyin,Erdal Mehmet Emin (12.04.2019 - 14.04.2019), "Unique Stem Cell Profile of Amniotic Fluid Cells Determined by Expression Status of Pluripotency Markers", presented at the 3. kök hücre ve hücresel tedaviler kongresi, 2019
 11. Doğru Gurbet,İzci Ay Özlem,Türsen Ümit,Ay Mustafa Ertan,Çevik Kenan,Karakaş Ümit,Derici Yıldırım Didem,Erdal Mehmet Emin (15.03.2017 - 18.03.2017), "Effect of Mir-3680, Mir-4495, Mir-6824-5p Expression Levels in Vitiligo", presented at the 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress, 2017
 12. Yüksel Damla,İzci Ay Özlem,Karakaş Ümit,Ay Mustafa Ertan,İnci Kenar Ayşe Nur,Derici Yıldırım Didem,Erdal Mehmet Emin (14.08.2017 - 16.09.2017), "Investıgatıon of Expressıon Levels of Braın Derıved Neurotrophıc Factor, Neurotrophın-3 and Neurotrophın-4 ın Patıent Wıth Major Depressıon", presented at the 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE, ECOLOGY AND TECHNOLOGY (ICONSETE’2017), 2017
 13. Doğru Gurbet,İzci Ay Özlem,Türsen Ümit,Ay Mustafa Ertan,Çevik Kenan,Karakaş Ümit,Derici Yıldırım Didem,Erdal Mehmet Emin (15.03.2017 - 18.03.2017), "Effect of Mir-3680, Mir-4495, Mir-6824-5p Expression Levels in Vitiligo", presented at the 2nd International Dermatology and Cosmetology Congress, 2017
 14. Doğru Gurbet,İzci Ay Özlem,Türsen Ümit,Ay Mustafa Ertan,Çevik Kenan,Karakaş Ümit,Derici Yıldırım Didem,Erdal Mehmet Emin (15.03.2017 - 18.03.2017), "Effect of Mir-3680, Mir-4495, Mir-6824-5p Expression Levels in Vitiligo", presented at the 2nd International Dermatology and Cosmelotogy Congress, 2017
 15. İzci Ay Özlem,Ay Mustafa Ertan,Doğru Gurbet,Karakaş Ümit,Çevik Kenan,Yüksel Damla,Çayan Filiz Evşen,Durukan Hüseyin,Derici Yıldırım Didem,Erdal Mehmet Emin (11.02.2016 - 13.02.2016), "Evaluatıon of Prenatal Cytogenetıc Data Wıth ın Sıtu Culture Method", presented at the Gevher Nesibe Tıp Günleri 2016 Tıbbi Genetik ve Klinik Uygulamaları Kongresi, 2016
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk