Mobile Logo İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Temel Değerler

Değerlerimiz:

·           Bilimsel düşünceyi rehber edinmek,

·           Eğitimde ve araştırmada mükemmeliyetçiliği savunmak,

·           Öğrenci odaklı olmak,

·           Akılcı ve eleştirel düşünceyi üstün tutmak,

·           Temel hak ve özgürlüklerin savunucusu olmak,

·           Etik değerlere bağlı olmak

·           Liyakat esaslı davranmak,

·           Farklılıklara saygılı, her türlü ayrımcılığa karşı olmak,

·           Fırsat eşitliği konusunda duyarlı olmak,

·           Adil olmak,

·           Topluma ve çevreye karşı duyarlı ve sorumlu olmak,

·           Şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olmak,

·           Aidiyet duygusunu yükseltmek,

·           Doğa ve çevre sorunlarına duyarlı olmak,

·           Mezunlarla bağını güçlü ve sürekli kılmak,

·           Kurumsal mirasını kurum kültürü yoluyla geleceğe taşımak,

·           Evrensel değerlere bağlı olmak,

·           Coğrafi sorumluluklarının farkında olmak

·           Özgüvenli ve kararlı olmak.

Yayın Tarihi: 
Yukarı