Mobile Logo Türkçe Öğretimi (BAYÜTÖMER) Uyg. ve Arş. Merkezi

Türkçe Öğretimi (BAYÜTÖMER) Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Tarihçe

 

Bayburt Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAYÜ-TÖMER) 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14’üncü maddesine dayanılarak 2014 Temmuz’unda faaliyete geçmiştir. Merkezimiz şimdiye kadar ön lisans ve lisans düzeyinde 150 öğrenciye Türkiye Türkçesi öğretmiş ve onların Bayburt Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde ve ülkemizdeki diğer üniversitelerde öğrenime başlamasını sağlamıştır. Ayrıca 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Türkçe Öğretmenliği ve Türk Dili Edebiyatı bölümü son sınıf ve mezunlarından oluşan bir gruba “Yabancılara Türkçe Öğretme Sertifika Programı” düzenlenmiş ve kurs sonunda 40 kişiye sertifikaları takdim edilmiştir.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı