Doktor Öğretim Üyesi Süleyman Yurttaş

"Sır Dizilerinde Yer Alan Adil Dünya İnancı", Süleyman Yurttaş, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019

"İŞÇİ SINIFINA MENSUP KADINLARDA STATÜ TÜKETİMİ OLARAKSÜRÜCÜ BELGESİ", Süleyman Yurttaş, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2019

"Toplumsal Kimlik Okuryazarlığı", Süleyman Yurttaş, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019

"Pozitif ve Negatif Yaşlı Ayrımcılığı Ölçeği (PNYAÖ) Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması", Süleyman Yurttaş, Erem Sarıkoca, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018

"Suriyeli Mültecilere Yönelik İnce Önyargılar", Süleyman Yurttaş, (20.04.2019-22.04.2019), 2nd International Conference on Management And Social Sciences, 2019

"Yaşlı Bakım Programı Öğrencilerinin Gözünden Huzurevinde Yaşayan Yaşlıların Gündelik Yaşam Pratikleri", Süleyman Yurttaş, (21.06.2019-23.06.2019), 2. Uluslararası Dergi Karadeniz Sosyalbilimler Sempozyumu, 2019

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN TÜRKİYE’xxDE FARKLI ALANLARDA GÖRÜLEN NEGATİF AYRIMCI DAVRANIŞLARIN UYGULANMA SIKLIĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)", Süleyman Yurttaş, (08.11.2017-12.11.2017), 1. Uluslararası El-ruha Sosyal Bilimler Kongresi, 2017

"ALMANYA’YA GÖÇ EDEN VE ORADA YAŞLANAN BİRİNCİ KUŞAK GÖÇMENLERİN KESİN DÖNÜŞ YAPMA PROBLEMİ", Süleyman Yurttaş, (07.05.2018-09.05.2018), Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, 2018

"ALMANYA’YA GERİ DÖNEN GENÇ VE EĞİTİMLİ TÜRKLER", Süleyman Yurttaş, İlhan Karaca, (07.05.2018-09.05.2018), Uluslararası İlişkiler Sempozyumu, 2018

"AİLEDE ÇOCUK, GENÇ VE YAŞLILAR ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR", YAŞLI AYRIMCILIĞINA FARKLI BİR BAKIŞ, Iksad Publications, Talas, 978-605-7695-79-6, 31-68, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sosyolojik Açıdan Din ve Dini Gruplar", Toplumsal Gruplar ve Grup İçi Süreçler, akademisyen Yayınevi, Erdi AksakalSüleyman Yurttaş, 9786052584248, 50-81, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"EĞİTİM SOSYOLOJİSİ", TEMEL SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR VE EĞİTİM, LİSANS YAYINCILIK, Avcı, 978-605-9498-87-6, 77-99, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Medya ve Psikoloji", Lisans, Türkçe, 3

"Sağlık Psikolojisi", Önlisans, Türkçe, 2

"Etkili ve Güzel Konuşma", Önlisans, Türkçe, 2

"Davranış Bilimleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Sağlık Sosyolojisi", Önlisans, Türkçe, 2

"Psikolojiye Giriş ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Felsefeye Giriş", Lisans, Türkçe, 3

"Din Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları", Önlisans, Türkçe, 8

"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Temel Gerontoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Eğitime Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"İletişim Becerileri", Önlisans, Türkçe, 2

"Sağlık Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Sosyal Hizmetler", Önlisans, Türkçe, 2

"Sosyolojiye Giriş 1", Lisans, Türkçe, 3

"Eğitim Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Sosyoloji", Lisans, Türkçe, 2

"Meşguliyet Terapisi ve Rehabilitasyon", Önlisans, Türkçe, 2

"Sosyolojiye Giriş ı", Lisans, Türkçe, 3

"İletişim ve Halkla İlişkiler", Önlisans, Türkçe, 2

"Sosyal Hizmetler", Önlisans, Türkçe, 1

"Dini Gruplar Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Protokol", Önlisans, Türkçe, 2

"Sosyolojiye Giriş ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Hasta Psikolojisi", Önlisans, Türkçe, 2

"Eğitim Felsefesi", Lisans, Türkçe, 3

"Doğu ve Batı Düşüncesi", Lisans, Türkçe, 2

"Mesleki Uygulama", Önlisans, Türkçe, 8

"Sosyal Psikoloji", Lisans, Türkçe, 2

"Psikolojiye Giriş 1", Lisans, Türkçe, 3

"Hasta Psikoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Okul Deneyimi", Lisans, Türkçe, 1

"Gündelik Yaşam Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Bölüm Başkanı"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Milli Eğitim Bakanlığı", ÖĞRETMEN, 2005-2015, Kamu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2017 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2017 Öğretim Görevlisi Bayburt Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2017 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji (dr), Atatürk Üniversitesi
2003 - 2004 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Grubu Öğretmenliği (yl) (tezsiz), Selçuk Üniversitesi
1999 - 2003 Lisans Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Anadolu Üniversitesi