Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Unvan
Doçent Doktor
Fakülte
İnsan ve Toplum Bilimleri
Bölüm
Tarih
Ana Bilim Dalı
Cumhuriyet Tarihi

Makamlar

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Bayburt Tarihi ve Kültürü Uyg. ve Arş. Merkezi
Bölüm Başkanı Vekili, Ortak Dersler Bölümü
Ana Bilim Dalı Başkanı, Cumhuriyet Tarihi Ana Bilim Dalı

İletişim

E-Posta
serdargoktas[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 333-2034(2204), 2244
Faks
(458) 333-2044, (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)