Doktor Öğretim Üyesi Serdar Göktaş

"BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA BAYBURT’UN İŞGALİ VE GÖÇ", Mehmet Okur, Serdar Göktaş, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 2016

"CUMHURİYET DÖNEMİNDE BAYBURTTA SPOR", Serdar Göktaş, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019

"Geçmişten Günümüze Romanya Tarihi", Serdar Göktaş, (27.12.2018-27.12.2018), Romanya Tarihi Paneli, 2018

"1927 Türkiye Salnamesine Göre Erzincan Vilayetinde Ekonomik Hayat", Serdar Göktaş, (26.09.2019-28.09.2019), Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 2019

"BAYBURTLU BİR BİLİM ADAMI İSMET MİROĞLU", Serdar Göktaş, (28.05.2014-30.05.2014), Tarihi ve Kültürü İle Xıx. Yüzyıldan Günümüze Bayburt Uluslararası Sempozyumu, 2014

"BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA BAYBURT’UN İŞGALİ VE GÖÇ", Mehmet Okur, Serdar Göktaş, (25.04.2016), Öncesi ve Sonrasıyla 100. Yılında Kop Savunması ve Bayburt Çalıştayı

"TÜRKÇÜLER VE KÖYCÜLÜK: TÜRK DÜŞÜNCE HAYATINA YANSIMALARI (1911-1918)", Ercan Haytoğlu, Serdar Göktaş, (06.12.2012-07.12.2012), Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, 2012

"MUSLIM MOVEMENT FROM ROMANIA TOWARDS THE OTTOMANSTATE DURING THE FIRST WORLD WAR -", Serdar Göktaş, Nilgün İsmail (01.06.2018-02.06.2019), East-west Dıalogueındividual And Society Through Ages, 2019

"BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI SÜRECİNDEMECLİS-İ UMUMİ’xxDE GÖRÜŞÜLEN BAŞLICA ASKERİ MESELELER/ Main Military Issues Discussed in the General Parliamentduring the World War One", Mehmet Okur, Serdar Göktaş, (20.11.2014-21.11.2014), 1914’xxten 2014’xxe100’xxüncü Yılında Birinci Dünya Savaşı’xxnı Anlamak, 2014

"Cumhuriyet Döneminde Bayburt (1923-1950)", Bayburt Üniversitesi Yayınları, Dayı Özkan, 978-605-9945-25-7, Bilimsel Kitap

"Confluente Romano-Slave De-a Lungul Timpului", The Black Sea, Lyuben Karavelov Regional Library, Nicoleta Ciachir, 978-619-7404-00-5, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İşgalden Kurtuluşunun 100. Yılında Bayburt", Askeri Belgeler Işığında Bayburt’xxun Kurtuluşuna Dair Bazı Tespitler, Bakütam, 978-605-9945-20-2, 283-293, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Uygarlık Tarihi", Lisans, Türkçe, 3

"Sömürgecilik Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Türk Demokrasi Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Bilim Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 20

"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 16

"Türkiyede Darbeler Tarihi", Lisans, Türkçe, 4

"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ıı", Lisans, Türkçe, 36

"Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ı", Lisans, Türkçe, 22

"Bölüm Başkanı", Rektörlük Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü, Bayburt Üniversitesi

"Dekan Yardımcısı", İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Bayburt Üniversitesi

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2020

Ana Bilim Dalı Başkanı

2018 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2013 - 2017 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (dr), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2010 - 2012 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (yl) (tezli), Pamukkale Üniversitesi
2005 - 2009 Lisans Giresun Fen-edebiyat Fakültesi Tarih PR., Karadeniz Teknik Üniversitesi