Proje

  1. Bazı Bitkilerden Elde Edilen Ekstraktların Bal Arıları ile Yumurtacı Tavuklar Üzerindeki Etkileri,Ulusal, (13.07.2020 - 12.08.2021),60000 ₺
  2. Demirözü Myo Veterinerlik Bölümü Altyapısının Geliştirilmesi Projesi,Ulusal, (14.06.2019 - 13.12.2019),
  3. Çakşır Otu Ekstraktının Bal Arılarında Kuluçka Alanı Gelişimi Üzerine Etkisi,Ulusal, (22.05.2019 - 21.11.2019),19000,00 ₺
  4. Demirözü Myo Veterinerlik ve Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümlerinin Alt Yapılarının Kurulması Projesi,Ulusal, (15.06.2017 - 15.12.2017),
  5. Demirözü Myo Veterinerlik Bölümü Alt Yapısının Kurulması Projesi,Ulusal, (17.05.2018 - 17.02.2019),
  6. Demirözü Myo Laborant ve Veteriner Sağlık Programı ile Endüstriyel Tavukçuluk Programı Tavukçuluk Uygulama ve Araştırma Birimi Alt Yapısının Kurulması Projesii,Ulusal, (15.06.2017 - 15.12.2017),
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk