Araştırma Görevlisi Doktor Rifat Ramazan Berk

"Comparison of Writing Anxiety and Writing Dispositions of Sixth Seventh and Eighth Grade Students", Rifat Ramazan Berk, Emre Ünal, International Journal of Instruction, 2017

"Yabancılara Türkçe Öğretiminde Bilişim Teknolojilerinin Ölçme Aracı Olarak Kullanılması: Kahoot Örneği", Rifat Ramazan Berk, Gizem Berk, Mete Yusuf Ustabulut, (18.04.2018-22.04.2018), 27th International Conference on Educational Sciences, 2018, 2018

"Effects Of Augmented RealityTechnology Usage On Students’xxMotivation And Success Of WordLearning In Teaching Turkish As AForeign Language”,", Gizem Berk, Rifat Ramazan Berk, Mete Yusuf Ustabulut, (18.04.2018-22.04.2018), 27th International Conference on Educational Sciences, 2018, 2018

"Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen “A2” Seviye Öğrencilerin Yazım Yanlışlarının Belirlenmesi: Afganistan Örneği", Rifat Ramazan Berk, Mete Yusuf Ustabulut, Selahattin Tokel (18.04.2018-22.04.2018), 27th International Conference on Educational Sciences, 2018., 2018

"Türk Dili 1", Lisans, Türkçe, 3

"Özel Öğretim Yöntemleri 2", Lisans, Türkçe, 3

"Yabancılara Türkçe Öğretimi", Lisans, Türkçe, 2

"Tiyatro ve Drama Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 3

"Türkiye Türkçesi", Lisans, Türkçe, 2

"Eğitimde Proje Hazırlama", Lisans, Türkçe, 2

"Türkçe Öğretim Programları", Lisans, Türkçe, 2

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Kabil Türk Dili ve Edebiyatı", Türkoloji Projesi, 2016-2017, Yurtdışı Üniversite

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Araştırma Görevlisi Bayburt Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 - 2019 Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi (dr), Gazi Üniversitesi
2010 - 2014 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi (yl) (tezli), Niğde Üniversitesi
2002 - 2006 Lisans Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Gazi Üniversitesi