Mobile Logo Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Personel

Başvuru Süreci

Uluslararası İlişkiler ve Akademik İşbirliği Ofisi tarafından Ulusal Ajans’a sunulmak üzere ……….yılı KA107 başvuruları toplanmaya başlamıştır.

Başvuru süreci için son tarih …./…../….. olup başvuruların ofisimize e-posta yoluyla MS Word formatında iletilmeleri gerekmektedir. Erasmus+ kapsamında Erasmus program ülkelerinden partner/ortak ülkelere (Avrupa Birliği Dışındaki Ülkeler) değişim hareketliliği gerçekleştirme maksatlı KA107 Uluslararası Kredi Hareketliliğine başvuruda bulunmak isteyen bölümlerin başvuru metinlerini partner kurumlarıyla ortaklaşa İngilizce olarak hazırlamaları gerekmektedir. Başvuru metini aşağıdaki 4 soruyu cevaplayacak 4 ayrı başlık olarak hazırlanmalıdır:

1-Relevance of the strategy

  • Planlanan hareketlilik faaliyetlerinin, hareketliliğe dâhil olacak 2 kurumun uluslararasılaşma stratejileri ile ilgisinin açıkça belirtilmesi!
  • Başvuru formunda öğrenci ve/ve ya personel hareketliliği seçme nedeni!

2-Quality of Cooperation Arrangements (Ortaklık mekanizmalarının kalitesi)

  • Başvuran kurumun, hareketlilik yapmayı planladığı kurumlar ile daha önce benzer faaliyetler gerçekleştirme durumu!
  • Hareketlilik gerçekleştirecek kurumlar arasındaki görev ve sorumluluk dağılımının netliği!

3-Quality of Project Design and Implementation (Proje tasarım ve uygulamasının kalitesi)

  • Faaliyete katılacak kişilerin seçilmesi,
  • Bu kişilere sağlanacak destekler (dil desteği, yurtdışı çıkış öncesi oryantasyon vb),
  • Hareketlilik sürecinin tanınması (özellikle ortak ülkede tanınma faaliyetleri)

4-Impact and Dissemination (Etki ve yaygınlaştırma)

  • Planlanan hareketlilik faaliyetlerinin, faaliyete katılan kişiler ve faliyete dâhil olan kurumlar ü   zerine etkileri!
  • Faaliyetlerin sonuçlarının, faaliyete katılan kurumlarda, bölüm/fakülte/kurumsal seviyelerde yaygınlaştırılması için planlanan faaliyetlerin kalitesi!

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından daha önce KA107 hareketliliği gerçekleştirmeyen kurumların öncelikle personel değişimi için başvurmaları tavsiye edilmektedir. İletilecek olan başvuruda partner/ortak kurumun Avrupa Komisyonundan alınmış Participant Identification Code (PIC) numarasının da bulunması gerekmektedir. İlgili kod partner/ortak kurumdan talep edilmelidir. Kurumun PIC numarası yoksa aşağıdaki linkten sisteme kaydolarak bu numarayı temin edebilir:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register_sec.html

Partner kurumun bir yükseköğretim kurumu olması zorunludur.

Ulusal Ajans tarafından hazırlanmış bilgilendirici sunumlar aşağıdaki linklerde dikkatinize sunulur. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için erasmus@bayburt.edu.tr adresi üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Sunum 1

Sunum 2

Belgeler

·         Başvuru Formu

·         Ders Verme Hareketlilik Sözleşmesi

·         Eğitim Alma Hareketlilik Sözleşmesi

·         Personel Hibe Sözleşmesi

·         Dokümanlar

·         Ders Verme & Eğitim Alma Hareketliliği Süreci

 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı