Öğretim Görevlisi Onur Şipal

"Sporcu Algılarına Göre Halter Antrenörlerinin Etik Liderlik Davranışlarınınİncelenmesi", Murat Kul, Onur Şipal, Ömer Faruk Aksoy, Emre Boz, Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2020

"OLİMPİYAT OYUNLARINA KATILMAYA ADAY BOKSÖRLERİN COVID-19 KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ", Tuncay Öktem, Onur Şipal, Murat Kul, Ahmet Naci Dilek, Journal of Socıal And Humanıtıes Scıences Research(jshsr), 2020

"TEMEL HALTER EĞİTİMİ ALAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİNFİZİKSEL PARAMETRE DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ", Murat Kul, Onur Şipal, Ramazan Ceylan, Ömer Faruk Aksoy, Abdullah Akova, Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2020

"Sporcu Algılarına Göre Boks Antrenörlerinin Etik Dışı Davranışlarının İncelenmesi", Onur Şipal, Murat Kul, Ömer Faruk Aksoy (24.06.2020-26.06.2020), Icopr 2020 1st International Congress of Pedagogical Research, 2020

"ELİT BOKS SPORCULARININ BENLİK SAYGISI ve KARANLIK ÜÇLÜ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ", Murat Kul, Onur Şipal, Emre Boz, Dursun Yılmaz Baycan, Yunus Erdoğan (14.06.2020-16.06.2020), Ispec 4th Internatıonal Socıal And Human Scıences Congress, 2020

"Temel Halter Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Parametre Değişimlerininİncelenmesi", Murat Kul, Onur Şipal, Ramazan Ceylan, Ömer Faruk Aksoy, Abdullah Akova (24.06.2020-26.06.2020), Icopr 2020 1st Internationa Lcongress of Pedagogical Research, 2020

"Spor Bilimlerinde Araştırma ve Değerlendirmeler", BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEDONİK TÜKETİM DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ, GECE KİTAPLIĞI, DOÇ. DR. MEHMET ILKIM, 978-625-7342-63-6, 51-66, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Spor Bilimlerinde Teori ve Araştırmalar II", SPORCU ALGILARINA GÖRE BOKS ANTRENÖRLERININ ETIK DIŞI DAVRANIŞLARININ İNCELENMESI, GECE KİTAPLIĞI, Doç. Dr. Özgür Karataş, 978-625-7319-01-0, 29-42, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Eğitsel Oyunlar", Lisans, Türkçe, 4

"Uzmanlık Spor Dalı ve Teorisi ıı (boks)", Lisans, Türkçe, 5

"Seçmeli Bireysel Sporlar ( Boks )", Lisans, Türkçe, 4

"Egzersiz ve Beslenme", Lisans, Türkçe, 2

"Atletizm ve Güç Geliştirme", Önlisans, Türkçe, 3

"Ritim Eğitim ve Dans", Lisans, Türkçe, 4

"Yakın Savunma", Önlisans, Türkçe, 3

"Uzmanlık Spor Dalı ve Teorisi ı (boks)", Lisans, Türkçe, 5

"Uzmanlık Spor Dalı ve Teorisi Iıı (boks)", Lisans, Türkçe, 5

"Seçmeli Bireysel Sporlar ( Boks )", Lisans, Türkçe, 3

"Antrenörlük Uygulaması", Lisans, Türkçe, 8

"Vücut Geliştirme Egzersizleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Doğa Sporları", Lisans, Türkçe, 3

"Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele", Lisans, Türkçe, 2

"Hareket Eğitimi", Lisans, Türkçe, 4

"Türkiye Boks Federasyonu", Milli Takım Sporcusu, 2003-2020, Diğer

"Milli Eğitim Bakanlığı", öğretmen, 2011-2020, Kamu

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2020 Öğretim Görevlisi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2020 Yüksek Lisans Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor (yl) (tezli), Bayburt Üniversitesi
2020 Öğretim Görevlisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2007 - 2011 Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü, Fırat Üniversitesi