Öğrenci Konseyi Seçimi
Öğrenci Konseyi Seçimi

 
Üniversitemizde Öğrenci Konseyi Seçimi yapılabilmesi için oluşturulan Üniversite Seçim Kuruluna ilişkin Rektörlük Oluru doğrultusunda; 10.11.2021 tarihinde toplanan Üniversite Seçim Kurulu kararları ile 2021 Yılı Öğrenci Konseyi Seçim Takvimi, Oy Pusulası örneği ve temsilci seçimi yapılması gereken Fakülte, Meslek Yüksekokulu, bölüm, program bilgileri belirlenmiş olup;seçim takvimi, temsilci adaylığı başvuru dilekçesi, seçim yapılacak bölüm/program bilgileri ve adaylık için müracaat edecek öğrencilerde aranan şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Öğrencilerimize İlanen Duyurulur.
 

Öğrenci Temsilci Adaylarında Aranacak Nitelikler

Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi MADDE 6-

(1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) İlgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

e) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

f) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması.

g) Kayıtlı olduğu bölüm/programdaki azami öğrencilik süresini aşmamış olması.

ğ) Seçimin yapıldığı dönemde yurtiçi ve yurt dışı değişim programları ile öğrenim görmüyor olması.

h) Özel öğrenci statüsünde Üniversitemizde veya farklı bir Üniversitede eğitim alan öğrenciler aday

olamazlar.Başvuru Formu

Konsey Adaylık Başvuru Formu için tıklayınız...


 

Seçim Takvimi

2021-2022 AKADEMİK YILLARI ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİM TAKVİMİ

 

TARİH

ETKİNLİK

15 Kasım 2021 Pazartesi

Fakülte / MYO Seçim Kurullarının kurulması ve Üniversite Seçim Kuruluna

bildirilmesi.

15 Kasım 2021 Pazartesi

 

19 Kasım 2021 Cuma

 

Adaylık başvuruları

 

22 Kasım 2021 Pazartesi

Aday, seçmen listelerinin ve oy kullanma yerlerinin ilgili bölümlerde ilan edilmesi

 

22 Kasım 2021 Pazartesi

Aday ve Seçmen listelerine itiraz süresi

 

22 Kasım 2021 Pazartesi

 

26 Kasım 2021 Cuma

 

Adayların Tanıtım Kampanya Dönemi

29 Kasım 2021 Pazartesi

 

08:30--16:00

 

Program temsilcileri seçimi *

Bölüm temsilci seçim yerinin belirlenmesi ve ilanı

30 Kasım 2021 Salı

 

08:30--11:30

 

Bölüm temsilcileri seçimi

30 Kasım 2021 Salı

 

13:30--16:00

Fakülte / MYO Öğrenci Temsilcisi Seçimi

Program, bölüm ve Fakülte/MYO temsilcilerinin Üniversite Seçim Kuruluna

bildirilmesi.

1 Aralık 2021 Çarşamba

 

08:30--11:00

 

Öğrenci konseyi yönetim kurulu ve öğrenci konseyi denetleme kurulu üyeliği adaylık başvurularının dilekçe ile Üniversite Seçim Kuruluna yapılması.

 

1 Aralık 2021 Çarşamba

 

13:30--15:00

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyeleri tarafından Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu ve Öğrenci Konseyi Başkanının belirlenmesi.

Yer: Dedekorkut Külliyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof.Dr. Gökhan Budak

Konferans Salonu

2 Aralık 2021 Perşembe

Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi

Denetleme Kurulu Üyelerinin Rektörlükçe İlanı ve göreve başlaması

 

Program belli bir akademik birime bağlı aynı ismi taşıyan I. Ve II. Öğretimlerin tümünü ifade eder.

Yönerge

Bayburt Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi