Mobile Logo Türkçe Öğrenimi (BAYÜTÖMER) Uyg. ve Arş. Merkezi

Türkçe Öğrenimi (BAYÜTÖMER) Uyg. ve Arş. Merkezi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Misyonumuz

Bayü-Tömer, ülkemizin ve Bayburt Üniversitesi’nin yurt dışına açılan bir kapısı durumundadır. Öğrencilerimiz Türk Cumhuriyetlerinden ama daha çok Somalili öğrencilerden oluşmaktadır. Merkezimiz dünyanın kadim dillerinden olan ve yeryüzünde en çok konuşulan 5 dilden biri olan Türkçeyi uluslararası öğrencilere ve ana dili Türkçe olan öğrencilere Türkçeyi öğretecek ve bu vesile ile Türk dilinin uluslararası düzeyde yayılmasını ve etkinliğini artırmasını sağlayacağına inanmaktadır. Ayrıca araştırıcı, sorgulayıcı, yaratıcı ve çözümleyici bir düşünce yapısına sahip, ülkemizin bir kültür elçisi olarak gördüğümüz bu öğrencilere liderlik vasfına haiz, evrensel ve insani değerlere saygılı, bilgiyi üreten ve paylaşan birey kimliği kazandırmayı da amaç edinmiştir.

Bayü-Tömer, yabancı uyruklu öğrenciler yanında ülke içinde farklı konumlardaki kişilerin Türkçelerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve kariyerlerine katkı sağlamak için Türkçe dil kursları açmayı da görevleri arasına eklemiştir.

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı