Misyon, Vizyon ve Değerlerimiz

Misyonumuz

Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak misyonumuz;

Kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları, planlar, ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, sempozyumlar, seminerler, konferanslar ve benzeri faliyetleri düzenlemek ve koordine etmek

Yapılan faaliyetler aracılığıyla Bayburt Üniversitesi'nin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak

Bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve birikimi topluma yayarak şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına hizmet etmek

Sosyal konulardaki eksiklikleri tespit ederek bunların giderilmesi amacıyla ilgili eğitim ve programlar hazırlamak ve uygulamak

Bireylerin değişen dünya koşullarına uyum sağlamalarına ve bu anlamda farklı fırsatlar ile karşılaşmalarına zemin hazırlamaktır.

 

Vizyonumuz

Bayburt Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak vizyonumuz;

"Yaşam boyu eğitim" ilkesinden hareketle kendini sürekli yenileyen, çağın gereklerini bilen, sosyal sorumluluk sahibi, ulusal ve uluslararası alanda itibarı yüksek, Bayburt Üniversitesi'ne, Bayburt şehrine ve Türkiye'ye yararlı, öncü, güvenilir ve saygın bir eğitim merkezi olmaktır.

 

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı