Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Unvan
Doçent Doktor
Fakülte
İlahiyat
Bölüm
Temel İslam Bilimleri
Ana Bilim Dalı
Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Makamlar

Görevlendirmeler

İletişim

E-Posta
msever[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 210-8020, 3803
Faks
(458) 211-1127, (Bayburt Üniversitesi)