Proje

  1. Bazı Organik Ligandların Titreşimsel Spektrumlarının Deneysel ve Teorik Yoğunluk Fonksiyon Teorisi ve Ab İnitio Hartree Fock Metodu ile Olarak Karşılaştırılması,Ulusal, (Devam Ediliyor),20000,00
  2. Organik Bileşenlerin Elektronik Geçişlerinin ve Yük Dağılımlarının Deneysel Ultroviole Spektroskopisi ile ve Teorik Yoğunluk Fonksiyon Teorisi ve Ab İnitio Hartree Fock Metodu ile İle Belirlenmesi,Ulusal, (Devam Ediliyor),18000,00
  3. Kiral Kalsiyum Kanal Blokeri ve Beta Blokeri İlaç Bileşiklerinin Spektroskopik ve Kiroptik Özelliklerinin Belirlenmesi,Ulusal, (10.12.2015 - 28.12.2017),15000,00 ₺
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk