Proje

  1. Bazı Organik Ligandların Titreşimsel Spektrumlarının Deneysel ve Teorik Yoğunluk Fonksiyon Teorisi ve Ab İnitio Hartree Fock Metodu ile Olarak Karşılaştırılması,Ulusal, (Devam Ediliyor),20000,00
  2. Organik Bileşenlerin Elektronik Geçişlerinin ve Yük Dağılımlarının Deneysel Ultroviole Spektroskopisi ile ve Teorik Yoğunluk Fonksiyon Teorisi ve Ab İnitio Hartree Fock Metodu ile İle Belirlenmesi,Ulusal, (Devam Ediliyor),18000,00
  3. Kiral Kalsiyum Kanal Blokeri ve Beta Blokeri İlaç Bileşiklerinin Spektroskopik ve Kiroptik Özelliklerinin Belirlenmesi,Ulusal, (10.12.2015 - 28.12.2017),15000,00 ₺