Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doktor Öğretim Üyesi
Fakülte
İnsan ve Toplum Bilimleri
Bölüm
Tarih
Ana Bilim Dalı
Ortaçağ Tarihi
Çalışma Grupları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Orta Çağ Tarihi

Makamlar

Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı, Bayburt Tarihi ve Kültürü Uyg. ve Arş. Merkezi

İletişim

e-Posta
kdurmusoglu[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 333-2034(2204), 2183
Faks
(458) 333-2044, (İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk