Mobile Logo Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Kalite Politikası

Bayburt Üniversitesi Olarak Kalite Politikamız:

  • Hizmet sunduğumuz her alanda; katılımcı, araştırmacı, gelişmeye açık ve kalite odaklı bir yönetim anlayışı ile ekip olarak çalışarak hedeflerimizi gerçekleştirmek,
  • Çalışanlarımız ve bizden hizmet alan, bize hizmet veren, işbirliğinde bulunan tüm paydaşlarımızla iletişim içinde, onların beklentilerini de karşılayacak şekilde hizmet üretmek ve memnuniyetlerini en üst seviyede sağlamak,
  • Toplam Kalite Yönetimi temel ilkelerinin Üniversitemizde bir yaşam felsefesi olarak benimsenmesi ve uygulanmasını sağlamak,
  • Çalışan sağlığı ve güvenliğini sağlayan, yenilikçi yaklaşımların yeşereceği bir çalışma ortamı oluşturmak,
  • Her tür kaynağımızı etkin kullanarak, tüm süreçlerimizdeki verimliliği sürekli artırmak, Alanında öncü, geleceği tasarlayan, evrensel değerleri benimseyen ve uluslararası standartlara uygun üniversite olmaktır.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı