ISO 9001-2015 Standardı ve Hizmet Akreditasyonu İç Tetkik/Değerlendirme Ziyareti

ISO 9001-2015 Standardı ve Hizmet Akreditasyonu kapsamında yapılan Fakültemiz iç tetkiki tamamlandı. Tetkik Heyeti Başkanı olarak Doç. Dr. Esmeray ALACADAĞLI denetim sürecimizi yönetti. Tetkik sürecinde, birimlerdeki politika, misyon, vizyon, değerler, hedefler, hedef planları, çalışma programları, yıllık eğitim planı, görev tanımları, iş tanımları, iş akışları, talimatlar, risk analizi, formlar, raporlar, anketler, iyileştirme çalışmaları ve dış kaynaklı dokümanlar kontrol edildi.

Fakültemiz, kalite standartlarına ve akreditasyon gerekliliklerine uyum sağlama konusundaki kararlılığını sürdürerek, öğrencilere ve çalışanlara daha iyi bir hizmet sunma yolunda çalışmalarına devam edecektir.

Bu kapsamda bizi ziyaret eden İç Tetkik/Değerlendirme ekibine ve Birimimizde bize değer katan herkese teşekkür ederiz.

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı