Mobile Logo Çevre Yönetim Ofisi

Çevre Yönetim Ofisi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
2010 yılında başlatılan Endonezya Üniversitesi girişimi ile başlatılan UI GreenMetric Dünya Üniversite Sıralamasına Bayburt Üniversitesi'de Katıldı.

Üniversitelerde sürdürülebilir uygulamalara dikkat çekerek çevresel konularda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan (UI Greenmetric World University Rankings), üniversitelerin kampüs ortamı, altyapı, enerji, atıklar, su tüketimi, ulaşım ve eğitim gibi değişkenlerini göz önüne alan toplam 6 ana başlık altında değerlendirme yapmakta ve üniversitelerin yürüttüğü sürdürülebilir uygulamaları uluslararası düzeyde değerlendirmekte ve izlemektedir. 2021 yılında 956 üniversitenin katılım sağladığı  ağda halihazırda ülkemizden 71 üniversite bulunmaktadır.

Üniversitemizin Çevre Yönetim Ofisi personelleri tarafından hazırlanan raporla, 2021 yılında IU Green Metric ağına başvurusu kabul edilen Bayburt Üniversitesi, sürdürülebilir uygulamalarla geleceğe önemli miraslar bırakma yolunda kararlılıkla ilerleyeceğini göstermiştir.

Yayın Tarihi: 
Yukarı