Öğretim Görevlisi Furkan Erdoğmuş

"Index Construction via Maximum Drawdown Risk Measure: An Applicationfor Morgan Stanley Capital Emerging Markets Index", Habib Küçükşahin, Göksal Selahatdin Kelten, Furkan Erdoğmuş, Bilal Göde, (27.10.2017-28.10.2017), 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2017

"Mesleki ve Teknik Eğitimin Yükseköğretim Bağlamında Kalite ve Verimliliği: Türkiye’de Meslek Yüksekokulları Üzerine Bir İnceleme", Furkan Erdoğmuş, (31.01.2018-03.02.2018), Usbik 2018 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2018

"Türkiye‟de Sivil Toplumun Demokratikleşmesi Bağlamında Sendikaların Rolü: Doğu Anadolu Bölgesi Üzerine Bir İnceleme", Furkan Erdoğmuş, (30.01.2019-02.02.2019), Usbik 2019, 2019

"iş Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3

"Yerel Kamu Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Bilgi Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 3

"Siyaset Bilimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Kamu Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 3

"İdari Yargı", Önlisans, Türkçe, 2

"Çağdaş Siyasal Akımlar", Önlisans, Türkçe, 3

"iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku", Önlisans, Türkçe, 3

"Türkiye’nin Toplumsal Yapısı", Önlisans, Türkçe, 3

"Türkiye’xxnin Toplumsal Yapısı", Önlisans, Türkçe, 3

"Yerel Kamu Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 2

"iş Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"İdari Yagı", Önlisans, Türkçe, 2

"Kamu Maliyesi", Önlisans, Türkçe, 2

"Türkiye'nin Toplumsal Yapısı", Önlisans, Türkçe, 3

"Mikro Ekonomi", Önlisans, Türkçe, 3

"Bölüm Başkanı"

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2016 Öğretim Görevlisi Demirözü Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2015 - 2020 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (dr), Pamukkale Üniversitesi
2011 - 2015 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (yl) (tezli), Pamukkale Üniversitesi
2007 - 2011 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Pamukkale Üniversitesi