Bildiri

  1. Sezer Fatma, Özcan Ayşegül (08.01.2021 - 08.01.2021), "İki Farklı Kırsal Bölgede Yaşayan Kadınların Şiddet Görme, Şiddete Yönelik Tutum ve Evlilik Uyumları", presented at the 2. Uluslararası 3. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongre Kitabı., 2021
  2. Özcan Ayşegül,Şermet Kaya Şenay,Özdil Kamuran,Sezer Fatma (12.10.2017 - 13.10.2017), "Community-Based Nursing Practices in the Current Healt Care System: Student and Collective Outcomesin Nevşehir", presented at the ULUSLARARASI KARADENİZ HEMŞİRELİK KONGRESİ, 2017
  3. Özcan Ayşegül,Şermet Kaya Şenay,Özdil Kamuran,Sezer Fatma (05.11.2017 - 08.11.2016), "Öğrenci Hemşirelerin Ev Ziyaretlerine İlişkişn Görüşlerinin Belirlenmesi", presented at the 5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 2016
  4. Özcan Ayşegül, Şermet Kaya Şenay, Özdil Kamuran, Sezer Fatma (12.10.2017 - 13.10.2017), "An Alternative Way in Health Education: “public Health Festival””", presented at the International Black Sea Nursing Education Congress, 2017
  5. Muz Gamze,Özdil Kamuran,Erdoğan Yüce Gülyeter,Sezer Fatma (13.02.2017 - 13.02.2017), "Huzurevi ve Evde Kalan Yaşlılarda Su Tüketimi ve İlişkili Faktörlerin Belirlenmesi", presented at the 2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi, 2017
  6. Özdil Kamuran,Özcan Ayşegül,Şermet Kaya Şenay,Sezer Fatma (01.06.2016 - 02.06.2016), "Bir Halk Sağlığı Sevdalısı: Prof. Dr. Nimet Karataş.", presented at the II.Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, 2016
  7. Özcan Ayşegül,Özdil Kamuran,Şermet Kaya Şenay,Sezer Fatma (17.06.2015 - 17.06.2015), "Lise Öğrencilerinde Şiddet Eğilimi ve İlişkili Faktörler.", presented at the I. Uluslararası Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi, 2015
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk