Doktor Öğretim Üyesi Faruk Sezer

"Saygın, Ö., Sandalcı, U., Sezer, F. (2015) "Vergi Ahlakının Belirleyicileri Bağlamında Mükelleflerin Kamu Harcamalarına Bakışı" Maliye Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:3."

"Sezer, F., (2017) "Mobilya İmalatı Alanındaki Etkinliğin İstenmeyen Çıktılarla Analizi" Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt:13, Sayı:4."

"Tarı, R., Sezer, F., (2017) "İstenen ve İstenmeyen Çıktılarla Etkinlik Analizi: Kocaeli Gıda Sanayii Firmaları Örneği" Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 34."

"Sezer, F., (2018) “ Endüstri 4.0 ve İşgücü Piyasasının Dönüşümü” 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” April 26-27 2018, Nevşehir."

"Sezer, F., (2018) “Endüstri 4.0’ın Gıda Kıtlığı Sorununa Olası Etkileri” 4th SCF International Conference on “Economic and Social Impacts of Globalization” April 26-27 2018, Nevşehir."

"Sezer, F., “Endüstri 4.0 ve Eko-ekonomi: Sanayi Sektörünün Dönüşümü Üzerine Bir Analiz” International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (ICEESS’18) June 27-28, 2018 /Bandırma – Turkey."

"Tarı, R., Sezer, F., (2017) " Motorlu Kara Taşıtları Alanındaki Firmaların Çevresel Etkinlik Analizi" European Congress On Economic Issues, 30 March-01 April 2017, Kocaeli."

"Tarı, R., Sezer, F., (2017) "Environmental Efficiency Analysis of Manufacture of Basic Metals Companies Operating in Kocaeli Turkey's Leading Industry Province" Osaka 21st International Conference and “Business, Economics, Social, Science and Humanities- 2017” Osaka, Japan, October 26-27, 2017."

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.