Genel Bilgiler

Kurum Bilgileri

Ünvan
Doçent Doktor
Fakülte
İktisadi ve İdari Bilimler
Bölüm
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı
Yönetim Bilimleri
Çalışma Grupları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları, Çevre Yönetimi, Kentleşme Politikaları, Sosyal Politika

Makamlar

İletişim

e-Posta
ealacadagli[at]bayburt.edu.tr
Dahili
(458) 211-1173, 1456
Faks
(458) 211-1174, (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk