Araştırma Görevlisi Doktor Erdemalp Özden

"The Prediction of Brent Crude Oil Trend Using LSTM and Facebook Prophet", GÜLERYÜZ DİDEM,ÖZDEN ERDEMALP (2020). Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi(20), 1-9

"Psikolojik Sermaye, Dönüştürücü Liderlik ve Çalışanların Yaratıcılığı Arasındaki İlişkinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Araştırılması", Fetullah Battal, Erdemalp Özden, Şenol Kılıçaslan, The Journal of Socıal Scıences Instıtute, 2017

"Bayburt Logistic Village, A Study on the Logistic Village Perception of Bayburt University Students", Şaduman Yıldız, Erdemalp Özden, Fetullah Battal, Şenol Kılıçaslan, Ertuğrul Çınar, Turkısh Studıes, 2017

"The Effect of Sustainable Development on Economic Complexity in OECD Countries", Sevda Yapraklı, Erdemalp Özden, International And Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 2021

"Kredi Derecelendirme Kuruluşları ve Gelişmekte Olan Ekonomiler Üzerine Potansiyel Etkileri: Türkiye Örneği", Sevda Yapraklı, Erdemalp Özden, Ömer Faruk Gültekin, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu-ısabmer, 2018

"Urban Migration Role of Universities in Development and Bayburt as an Example", Esmeray Alacadağlı, Erdemalp Özden, (28.10.2016-29.10.2016), 2nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2016

"Çekirdek Enflasyonların Tüketici Fiyat Endeksi için Tahmin Ediciliklerinin Ölçülmesi", Erdemalp Özden, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomileri Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Kurumsal Bilgi Yönetimi Teknolojik Eğilimler", Blokzinciri Teknolojisi, Eğitim Yayınevi, Kocaoğlu Mustafa, 978-625-7405-82-9, 277-296, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Transition to New Normal After Covid-19: Strategies to Turn Crisis into Opportunity", An Unsupervised Learning Framework to Analyze the Economic Impact of Covid 19, Peter Lang AG, Çelebi Boz Füsun, 3631855311, 161-174, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Uluslararası İktisadi Birleşmeler", Lisans, Türkçe, 3

"İktisadi Düşünceler Tarihi", Lisans, Türkçe, 3

"Kalkınma Ekonomisi", Lisans, Türkçe, 3

"Farabi Koordinatörü"

"Erasmus Koordinatörü"

"Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü"

"Kalite Komisyon Üyesi"

"Oti Holding", Fon Yönetimi Uzmanı, 2010-2012, Ticari (özel)

"Tiger Financial Group Llc (Los Angeles, ABD)", Türev Piyasalar Analisti (Derivatives Analyst), 2008-2009, Ticari (özel)

"BAYBURT İLİ LOJİSTİK STRATEJİK PLANI VE LOJİSTİK MERKEZ FİZİBİLİTE PROJESİ", Öğretim Görevlisi, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2016-31.12.2017, 2000 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2015 Araştırma Görevlisi Dr.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü, Bayburt Üniversitesi

2004 - 2008 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü, Uludağ Üniversitesi