Doktor Öğretim Üyesi Emine Taş

"SPOR TURİZMİNDE FARKLI ALTERNATİLER: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ", Emine Taş, Mehmet Kapusızoğlu, Social Sciences Studies Journal, 2017

"BAYBURT TURİZMİNİN GELİŞME POTANSİYELİ,SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Miraç İlyas Kıvanç, Hami Ünlü, Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017

"KADIN YOKSULLUĞUNU AZALTMADA KIRSAL TURİZMİN ETKİSİ", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"HAKİKATTEN ‘HABERSİZCE’ HABERLEŞMEK: BAYBURT GERÇEKLİĞİNİ KURAN GELENEKSEL ENFORMATİK BAĞLAMIN ELEŞTİRİSİ", Savaş Keskin, İmran Uzun, Emine Taş, (09.11.2019-11.11.2019), II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"SÜRDÜRÜLEBİLİR KÜLTÜR TURİZMİ VE BAYBURT İLİNİNKÜLTÜREL TURZİM POTANSİYELİ", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, Hami Ünlü, Miraç İlyas Kıvanç, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017

"KÜLTÜR TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNDEYEREL YÖNETİMLERİN ETKİNLİĞİ: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ", Hami Ünlü, Miraç İlyas Kıvanç, Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararasıturizm Sempozyumu, 2017

"Mega Kentlilerin ‘Kafalarındaki’ Bayburt: Asimetrik Medyatik Hafızanın Kodaçımları", Savaş Keskin, İmran Uzun, Emine Taş, (09.11.2019-11.11.2019), II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, 2019

"ÖTEKİLEŞTİRMENİN PARODİSİ: SOSYAL MEDYANIN CAPS/MEME KÜLTÜRÜNDEBAYBURT TEMSİLLERİ", Savaş Keskin, İmran Uzun, Emine Taş, (11.10.2019-13.10.2019), Iv.. International European Conference on Social Sciences, 2019

"YÖRESEL ÜRÜNLERİN TURİZM PAZARLAMASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"TURİZMİN BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİSİ:DOKAP BÖLGESİ İÇİN SWOT ANALİZİ", İlyas Kays İmamoğlu, Emine Taş, Miraç İlyas Kıvanç, Hami Ünlü, (23.10.2017-24.10.2017), Dokap Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, 2017

"DİJİTAL KAMUSAL ALANLARDA ‘ÖTEKİ YERLER’ HAKKINDA KAMUOYUÜRETMEK: EKŞİ SÖZLÜK’TEKİ BAYBURT KONUŞMALARI ÜZERİNE ELEŞTİRELBİR İNCELEME", Savaş Keskin, İmran Uzun, Emine Taş, (11.10.2019-13.10.2019), IV. International European Conference on Social Sciences, 2019

"SPOR TURİZMİNDE FARKLI ALTERNATİFLER: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ", Emine Taş, Mehmet Kapusızoğlu, (11.05.2017-14.05.2017), al -farabi 1. Uluslararsı Sosyal Bilimler Kongresi, 2017

"Alternatif Turizm Olanaklarıyla Bayburt: Mevcut Durum Ve Çözüm Önerileri", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (27.09.2017-29.09.2017), I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 2017

"Eko-Turizmin Bölgesel Kalkınmaya Etkisi: Bayburt İli İçin Swot Analizi", Emine Taş, İlyas Kays İmamoğlu, (27.09.2017-29.09.2017), I. Uluslararası Organik Tarım ve Biyoçeşitlilik Sempozyumu, 2017

"Genel İşletme Lojistik Prog", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel İşletme Bankacılık Prog", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel İşletme Maliye Prog", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel İşletme İşletme Yönetimi Prog", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel İşletme Posta Hizmetleri Prog", Önlisans, Türkçe, 3

"Perakende Satış Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Uluslararsı Pazarlama", Önlisans, Türkçe, 2

"Pazarlama İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 5

"Pazarlama Araştırması", Önlisans, Türkçe, 3

"Turizm Pazarlaması", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 3

"İletişim Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Satış Gücü Eğitimi", Önlisans, Türkçe, 4

"Halkla İlişkiler", Önlisans, Türkçe, 2

"Mesleki Etik", Önlisans, Türkçe, 2

"Tüketici Davranışları", Önlisans, Türkçe, 3

"Satış Saha Planlama", Önlisans, Türkçe, 2

"Turizm Operasyon ve Seyehat Acenteciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel Turizm", Önlisans, Türkçe, 3

"ön Büro Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Genel Alan Kontrolü", Önlisans, Türkçe, 3

"Üretim Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 4

"Ticaret Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Pazarlamada İletişim Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Satış Saha Planlaması", Önlisans, Türkçe, 2

"iş Hukuku", Önlisans, Türkçe, 2

"Reklamcılık", Lisans, Türkçe, 2

"İşletme Yönetimi", Lisans, Türkçe, 4

"Gıda Pazarlam", Lisans, Türkçe, 3

"iş Hukuku", Lisans, Türkçe, 2

"Üretim Yönetimi ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Uzmanlık Alan Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 6

"Organik Tarım İşletmelerinde Pazarlama İlkeleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Kalite Kurulu Üyeliği"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Bölüm Başkanı"

"Komisyon Üyeliği"

"Rektör Danışmanı"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Türkiye’nin Mega Kentlerinde Bayburt’un Medyatik Gerçekliği Ve Algılanma Biçimleri: Bir TeleGerçeklik Sorunsalı", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 14.05.2018-14.03.2019, 9.062, 00 TÜRK LİRASI

"Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Tercih Edilme Algısına Kariyer Grubu Müdahalesinin Etkisi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.12.2017-21.06.2018, 3237, 90 TÜRK LİRASI

"MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER KARARI YETKİNLİK BEKLENTİSİ PROJESİ", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.05.2017-29.12.2017, 1000 TÜRK LİRASI

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2014 Yardımcı Doçent Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2014 Doktor Öğretim Üyesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi
2009 Öğretim Görevlisi Bayburt Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2008 - 2014 Doktora İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
2007 - 2009 Öğretim Görevlisi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
2007 - 2009 Öğretim Görevlisi Yalvaç Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
2005 - 2009 Öğretim Görevlisi Isparta Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
2005 - 2008 Öğretim Görevlisi Gönen Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
2004 - 2007 Yüksek Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi
2001 - 2004 Lisans İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü, Süleyman Demirel Üniversitesi