Araştırma Görevlisi Bilal Tayfur

"Farklı Yüksekliğe Sahip Boşluklu Perde Duvarlara ait Davranış Eğrilerinin SAP2000 OAPI ile Elde Edilmesi", Bilal Tayfur, Ömer Can, Academic Platform Journal of Engineering And Science, 2018

""

"Yığma Binalarda Deprem Performansının Belirlenmesi (Bayburt Korkut Ata Lisesi Örneği)", Ömer Can, Bilal Tayfur, Halime Yıldızoğlu (21.09.2017-23.12.2017), II. Internationalconference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"HİBRİT TABU ARAMA YÖNTEMİ İLE DÜZLEM ÇELİK ÇERÇEVE OPTİMİZASYONU", Bilal Tayfur, Hamid Yılmaz, Ayşe Daloğlu, (02.09.2019-06.09.2019), 21. Ulusal Mekanik Kontresi, 2019

"The Effect of Link Beam Length on the Internal Stress Behaviour of Eccentric U Type Bracing", Bilal Tayfur, Ertekin Öztekin, (08.05.2017-10.05.2017), Icocee Cappadocıa 2017, 2017

"Behavioural Investigation of the Effect of Thickness on the Shear Walls with Opening", Bilal Tayfur, Ömer Can, (27.06.2018-29.06.2018), 1. Internatıonal Technologıcal Scıences And Desıgn Symposıum, 2018

"Perde Duvarlarda Birakilan Boşluklara ait Yükseklik EtkilerininSAP2000 OAPI ile İncelenmesi", Bilal Tayfur, Ömer Can, (21.09.2017-23.09.2017), II. Internationalconference on Advanced Engineering Technologies, 2017

"2 EKSENLİ PID DESTEKLİ SARSMA TABLASI ÜRETİMİ", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017

Profil sayfasında yer alan akademik özgeçmiş bilgileri YÖKSİS tarafından sağlanmaktadır.
2018 Doktora

Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (dr), Karadeniz Teknik Üniversitesi

2016 - 2018 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği (yl) (tezli) (atatürk Üniv. Ortak), Bayburt Üniversitesi
2016 Araştırma Görevlisi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2015 Lisans Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kocaeli Üniversitesi