Öğrenim Bilgileri

  1. Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor (DR), Doktora, 2018 - 2022
  2. Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2015 - 2017
  3. Anadolu Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü, Lisans-Anadal, 2008 - 2016
  4. Gazi Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Lisans-Anadal, 2009 - 2013
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk