Arşiv Bilgi Formu Komisyonu
Unvan Ad Soyad Komisyondaki Unvani
Programcı Uğur DEMİREL Üye
Tekniker Sinan KOMAN Üye
Tekniker Pınar BALUKEN Üye
Bilgisayar İşletmeni Betül AKTÜRK Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı