Associate Professor Doctor Yaşar Erdoğan

"Determination of the effect of electric fence system on productivity and behaviour of honeybees housed in different beehive types ( iApis mellifera L.)", Yaşar Erdoğan, Italian Journal of Animal Science, 2019

"Pollen Analysis of Honeys From The Çoruh Valley Turkey", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, International Journal of Plant, Animal And Environmental Sciences, 2014

"Some physiological characteristics of honeybee Apis mellifera L housed in heated fan wooden and insulated beehives", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Berna Emsen Steinman, Journal of Animal And Veterinary Advances, 2009

"Polenin İnsan Sağlığı Açısından Önemi", Yaşar Erdoğan, İspir, 2006

"Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Yaşamında Polenin Önemi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Uludağ Arıcılık Dergisi, 2005

"Comparison of Wintering Ability and Colony Performances of Different Honeybee (Apis mellifera L.) Genotypes in Eastern Anatolian/Turkey Conditions", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2017

"Sustainability Organic Agriculture and Livestock Production with Respect to European Union in Eastern Anatolia and East Black Sea Regions", Vecihi Aksakal, Bahri Bayram, Gürsel Dellal, Yaşar Erdoğan, Hilal Ürüşan Altun, Mahir Murat Cengiz, Sümer Haşimoğlu, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2016

"Farklı Çevre Koşullarının Bal Kalitesi Üzerine Etkileri", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Hüseyin Zengin, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005

"Balmumu Üretilmesi ve Değerlendirilmesi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Arıcılık Araştırma Dergisi, 2011

"Flowers of Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2017

"Çoruh Vadisinin Yabani Meyveleri", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2014

"Role of inoculation with multi trait rhizobacteria on strawberries under water deficit stress", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Atafeh Varmazyarı, Nurgül Kıtır, Zemdirbyste-agriculture, 2016

"THE EFFECTS OF MEDICAL AND AROMATIC PLANT EXTRACTS ON SOME PHYSIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF HONEYBEE (APIS MELLIFERA L.) COLONIES", Yaşar Erdoğan, Mahir Murat Cengiz, Uludağ Arıcılık Dergisi, 2020

"Comparison of colony performances of honeybee ( Apis mellifera L.) housed in hives made of different materials", Yaşar Erdoğan, Italian Journal of Animal Science, 2019

"Effects of Root Plant Growth Promoting Rhizobacteria Inoculations on the Growth andNutrient Content of Grapevine", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Fadime Ateş, Nurgül Kıtır, Sefik Tüfenkçi, Communications in Soil Science And Plant Analysis, 2018

"Bal Arılarında (Apis mellifera L.) Polen Toplama Faaliyetlerinin Koloni Gelişimi ve Bal Verimi Üzerine Etkisi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2005

"Determination of Behavioural Characteristics of Different Honey bee (Apis mellifera L.) Genotypes in Eastern Anatolian Conditions", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018

"Eşek Arısı Vespa Sp. Zararlısına Karşı Arılıklarda Kullanılan Bazı Tuzak ve Yemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Uludağ Arıcılık Dergisi, 2013

"Effect of the water deficit and inoculation with multi traits rhizobacteria on growth and enzyme activities in strawberry Fragaria x ananassa", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Atafeh Varmazyari, Tuba Arjumed, Wulfenia, 2015

"Economically important medicinal and aromatic and others plants of the İspir region", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (25.09.2009-27.09.2009), Internetional Rural Development Symposium, 2009

"Çoruh Vadisinin Yabani meyveleri", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, (01.05.2014-04.05.2014), Ekolji2014, 2014

"Bazı Bal Arısı Zararlılarına Karşı Geliştirilen Bitkisel Biyolojik ve Mekaniksel Yöntemler", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (28.06.2010-01.07.2010), Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 2010

"Kaçkar Dağları ve Çoruh Vadisi’xxnin Biyolojik Çeşitliliği ve Ekoturizm Olanakları", Ramazan Çakmakçı, Songül Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014, 2014

"Preventions across to bear harmless that cause economic lost in beekeeping", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Meslek Yüksek Okullarının Kırsal Kalkınma ve Bölge için Önemi İspir Hamza Polat MYO örneği", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Arzu Karataş, Ayhan Yıldırım, (27.05.2011-29.05.2011), II. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2011

"The Effect of Antibiotic Residues in Royal Jelly", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Sadık Çıvracı, (09.05.2018-12.05.2018), I. International Agricultural Science Congress, 2018

"Kimyasal gübrelerin bal arıları Apis mellifera L için taşıdığı riskler", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (03.06.2013-07.06.2013), 6. Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Kongresi, 2013

"Üzümsü Meyvelerin Tozlaşmasında Bal Arılarının Apis mellifera L Yeri ve Önemi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (14.09.2006-16.09.2006), Iı.ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2006

"Su kısıtı Durumunda Çileklerde (Frageria ananassa) Rizobakteri Uygulama Etkileri", Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Atafet Varmazyarı, Nurgül Kıtır (27.09.2016-30.09.2016), Uluslararası Katılımlı V. Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2016

"Organic farming and sustainable rural development çoruh valley", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, (13.10.2014-15.10.2014), 18th Ifoam Organic World Congres, 2014

"Chemical profile of honey produced in the Çoruh valley Turkey", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Metin Turan, (24.04.2016-26.04.2016), 13 th Assian Apicultural Association Conference, 2016

"İspir’de rezistanslı fanlı ahşap ve tecritli kovanlardaki balarısı Apis mellifera L. kolonilerinin bazı davranışsal özelliklerinin araştırılması", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Therapeutic properties of Royal Jelly", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Sadık Çıvracı, Ersin Gündeğer (09.05.2018-12.05.2018), I. International Agricultural Sciences Congress, 2018

"Effect of nutrition on honeybee (Apis mellifera L) health", Yaşar Erdoğan, Sadık Çıvracı, (01.11.2018-04.11.2018), 2nd International Animal Nutrition Science Congress, 2018

"The importance of royal jelly as human food", Yaşar Erdoğan, (01.10.2015-04.10.2015), The 3rd International Symposium Ontraditional Foods From Adriatic to Caucasus, 2015

"Effect of Electromagnetic Field (EMF) and Electric Field (EF) on Some Behavior of Honey Bees (Apis mellifera L.)", Yaşar Erdoğan, Mahir Murat Cengiz, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies(ıcadet 2019, 2019

"Çilek yetiştiriciliğinde bal arılarının ( Apis mellifera L) yeri ve önemi", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (10.06.2009-12.06.2009), Iıı. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 2009

"Effect of biological fertilizers on the growth and nutritient content of grapevine", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Recep Kotan, Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Şefik Tüfenkci, Fadime Ateş, Nurgül Kıtır, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Symposium on Organic Agriculture And Biodiversity, 2017

"Yukarı Çoruh Havzasında Bal Arısı (Apis mellifera L) İçin Önemli Olan Bitki Türlerinin Araştırılması", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (01.05.2014-04.05.2014), Ekoloji 2014, 2014

"Important medicinal aromatic plant species for beekeeping in İspir and Kaçkar region in Turkey", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Karadut tohumlarının (Morus nigra) çimlenmesi ve gelişimi üzerine elektromanyetik alanın etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (06.05.2015-09.05.2015), Ekoloji 2015, 2015

"Organic Beeyards Features", Yaşar Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Beeswax manufacturing and utilization", Yaşar Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Çoruh Havzasında Tarımın Dönüşümünde Organik ve Alternatif Tarım Fırsatları", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu, 2008

"Arılıklarda Eşek Arısı Vespa Spp Zararlısına Karşı Kullanılan Bazı Tuzak ve Yemlerin Etkinliklerinin Belirlenmesi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (27.04.2011-30.04.2011), Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 2011

"Research on essentıal oil content and components of wild ecotype Origanum acutidens in different ecologies of the İspir region", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Recep Kotan, Ebru Mete, (25.09.2009-27.09.2009), Internatıonal Rural Development Symposıum, 2009

"The effect of stress on honeybees", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (12.07.2018-15.07.2018), Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’2018, 2018

"Arı Poleni Üretimi ve Arıcılık Açısından Önemi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (27.05.2009-29.05.2009), I. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, 2009

"Pollen analysis of honeys from the Çoruh Valley Turkey", Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Farklı Çevre Koşullarının Bal Kalitesi Üzerine Etkileri", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Hüseyin Zengin (01.09.2004-03.09.2004), 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2004

"Determination of biological properties of some wild fruits grown in Bayburt", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Metin Turan, (19.06.2018-23.06.2018), Ecology 2018, 2018

"Yukarı Çoruh Havzasının eko ve botanik turizmi potansiyeli", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ferit Ayyıldız, (26.06.2008-28.06.2008), İspir-pazaryolu Tarih, Kültür ve Ekonomi Sempozyumu., 2008

"Çoruh Vadisinde Origanum Acutidens Populasyonlarının Uçucu Yağ Kompozisyonu ve Oranlarındaki Varyasyon", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Recep Kotan, Yaşar Erdoğan, Ebru Mete, (19.10.2009-22.10.2009), Türkiye Vııı. Tarla Bitkileri Kongresi, 2009

"Ecological Fighting Methods Against Honey Bee (Apis mellifera L.) Harms", Yaşar Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"The Importance of honey production for rural areas", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"The Stuation of Beekeeping in İspir and Production of Alternative Honeybee Product", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (03.04.2009-04.04.2009), International Workshop on Defining Alternative Products., 2009

"Biosensor Applications in Beekeeping: Honey Quality and Residue Control Applications", Yahya Yasin Yılmaz, Yaşar Erdoğan, Dilek Odacı Demirkol, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Elektro manyetik radyasyonun bal arısı Apis mellifera L ve bitkiler üzerine etkileri", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (06.05.2015-09.05.2015), Ekoloji 2015, 2015

"Determination of some Behaviour Characteristic of Different Honeybee (Apis mellifera L.) Genotiypes in Eastern Anatolian Conditions", Mahir Murat Cengiz, Yaşar Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1 st İnternational Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Microscopic analiysis of honey sample from Bayburt", Yaşar Erdoğan, Nesrin Ecem Bayram, (29.09.2017-04.10.2017), 45th Apimondia Congress, 2017

"Effect on some honeybee behavior of different radio frequency", Yaşar Erdoğan, Nesrin Ecem Bayram, Mahir Murat Cengiz, (29.09.2017-04.10.2017), 45th Apimondia Congress, 2017

"Natural beekeeping for curative honey and health bees", Yaşar Erdoğan, (12.07.2018-15.07.2018), Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’2018, 2018

"Potantial of eco tourisim and botanical tourisim in the upper part of the Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Yaşar Erdoğan, Ferit Ayyıldız, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"The importance of non-wood in the forest herbaceous plants in botanical tourism in the Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (08.05.2014-10.05.2014), Iıı. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, 2014

"Çileklerde Frageria ananassa L enzim aktivitesi ve gelişme üzerine rizobakteriler ve kurakklığın etkisi", Ümmügülsüm Erdoğan, Metin Turan, Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Atafeh Varmazyari, Tuba Arjumend (25.08.2015-29.08.2015), Vıı. Bahçe Bitkileri Kongresi, 2015

"Medical and aromatic plants which are the source of honey produced in Çoruh Valley", Yaşar Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ıcadet 2019), 2019

"Meyvelerin tozlaşmasında bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (14.09.2006-16.09.2006), II. Üzümsü Meyveler Sempozyumu., 2006

"Organik sebze ve meyve üretiminde tozlayıcı olarak bal arılarının Apis mellifera L yeri ve önemi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, Ümmügülsüm Erdoğan, (01.11.2006-04.11.2006), Türkiye 3. Organik Tarım Sempozyumu, 2006

"Preventions across to bear harmless that cause economic lost in beekeeping", Yaşar Erdoğan, (24.04.2016-26.04.2016), 13th Asian Apicultural Association Conference, 2016

"Flowers of Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Rafet Aslantaş, Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Honey Plants Commonly Found in the Bayburt Region", Yaşar Erdoğan, Ümmügülsüm Erdoğan, Ramazan Çakmakçı, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Variation of essential oil yield and combosition of Satureja spicigera C Koch Boiss Aerial parts during different stages of plant growth", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, Ebru Mete, (17.04.2013-20.04.2013), The First Mediterranian Symposium on Medicinal And Aromatic Plants, 2013

"Bal Arılarında (Apis Mellifera L ) Polen Toplama Faaliyetlerinin Koloni Gelişimi Ve Bal Verimi Üzerine Etkisi", Yaşar Erdoğan, Ahmet Dodoloğlu, (01.09.2004-03.09.2004), 4. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2004

"Opportunities on organic and alternative farms in Çoruh Valley", Ramazan Çakmakçı, Ümmügülsüm Erdoğan, Yaşar Erdoğan, (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Symposium, 2009

"Importance of additional feeding in honeybees (Apis mellifera L)", Sadık Çıvracı, Yaşar Erdoğan, Sakine Yalçın, (01.11.2018-04.11.2018), 2nd International Animal Nutrition Science Congress, 2018

"Organik Arıcılık", ORGANİK ARICILIKTA MEVSİMLER UYGULAMALAR, Gündüz Ofset Matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-7563-02-6, 4-23, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"ORGANİK ARICILIK", ARI HASTALIK VE ZARARLILARI, Gündüz Ofset Matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-7563-02-6, 24-58, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Organik Arıcılık", BALIN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ, Gündüz ofset matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-7563-02-6, 59-68, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIKTA KAYIT TUTMA, KAYIT FORMLARI,ORGANİK SİSTEM PLANLAMASI (OSP) VE BİRLİKLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI-SERTİFİKASYON", Organik arıcılık ve kayıt tutma, Gündüz Ofset Matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-4361-78-6, 82-94, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"ORGANİK TARIM VE HAYVANCILIKTA KAYIT TUTMA, KAYIT FORMLARI,ORGANİK SİSTEM PLANLAMASI (OSP) VE BİRLİKLERİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI-SERTİFİKASYON UYGULAMALARI DERS KİTABI", Türkiye Hayvancılığına Kısa Bir Bakış ve Organik Hayvancılıkta Kullanılan Kayıtlar ve Formlar., Gündüz Ofset Matbaacılık, AKSAKAL Vecihi, 978-605-4361-78-6, 36-53, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Arı Ekolojisi", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı ve Arıcılık Ürünleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Hayvan Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmünoloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Ana Arı Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 1

"Temel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 3

"Arı Sağlığı", Önlisans, Türkçe, 3

"Zooloji", Önlisans, Türkçe, 3

"Arıcılık Alet ve Ekipmanları", Önlisans, Türkçe, 4

"iş Hukuku", Lisans, Türkçe, 2

"Apiterapi", Önlisans, Türkçe, 4

"Arıcılıkta Yapay Tohumlama", Önlisans, Türkçe, 4

"Ballı Bitkiler ve Polinasyon", Önlisans, Türkçe, 6

"Apiterapi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Apiterapi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Arıcılık Uygulamaları-1-2", Önlisans, Türkçe, 8

"Bal ve Bal Teknolojisi", Önlisans, Türkçe, 6

"Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Arıcılıkta Mevsimsel Çalışmalar", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"et Ürünleri İşleme Müh.", Lisans, Türkçe, 3

"Sürdürülebilir Tarım", Önlisans, Türkçe, 2

"Arı Anatomi ve Fizyolojisi", Önlisans, Türkçe, 4

"Tarımsal Savaş ve Arıcılık", Önlisans, Türkçe, 6

"Temel Sürü Sağlığı Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Arı Davranışları", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 4

"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 3

"Arı ve Balık Hastalıkları", Önlisans, Türkçe, 2

"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3

"Kanatlı ve su Ürünleri İşleme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Temel Klinik Bilgisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Arı Bakım ve Beslenmesi", Önlisans, Türkçe, 4

"Ana Arı Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 4

"Veterinerlik Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji", Önlisans, Türkçe, 4

"Arı Ekolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1

"Arı Bitki İlişkileri", Önlisans, Türkçe, 3

"Tahıl ve Öğütme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Arı ve Arıcılık Ürünleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 6

"Kanatlı ve su Ürünleri İşleme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Tahıl ve Öğütme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Gıda Biyolojisi", Lisans, Türkçe, 5

"Tahıl Ürünleri İşleme Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Tarımsal Biyoteknoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Salgın Hastalıklar ve Zoonozları", Önlisans, Türkçe, 3

"Arı Ekolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Verim Kontrolleri", Önlisans, Türkçe, 4

"et Ürünleri İşleme Mühendisliği", Lisans, Türkçe, 3

"Genel Biyoloji", Lisans, Türkçe, 3

"Bal Arısı Hastalık ve Zararlarına Karşı Uygulanan Organik Yöntemler", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"iş Sağlığı ve Güvenliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Arı Ürünleri Üretim ve Muhafaza Yöntemleri", Önlisans, Türkçe, 4

"Tahıl Ürünleri İşleme Mühendisliği", Lisans, Türkçe, 2

"Organik Hayvansal Üretimin İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Organik Hayvansal Üretim", Önlisans, Türkçe, 2

"Veterinerlik Hizmetleri Mevzuatı ve Etik", Önlisans, Türkçe, 5

"Arı Bakım ve Beslemesi", Önlisans, Türkçe, 3

"Bal Arısı Hastalık ve Zararlılarına Karşı Uygulanan Organik Yöntemler.", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 3

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"İstişare Kurulu Üyeliği"

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Yönetim Kurulu Başkanı"

"Bayramoğlu Yem Sanayii", Ziraat Mühendisi, 2009-2009, Ticari (özel)

"Demirözü MYO Veterinerlik Ve Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümlerinin Alt Yapılarının Kurulması Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 45.000, 00 TÜRK LİRASI

"BAYBURT İLİNDEKİ BALLI BİTKİLER İLE ÜRETİLEN BALLARIN POLEN KOMPOZISYONLARININ ARAŞTIRILMASI", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 10.000, 00 TÜRK LİRASI

"ARI ZEHİRİ ÜRETİMİNİN BALARISI (Apis mellifera L.) DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİ", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 9.997, 00 TÜRK LİRASI

"Bayburt İlinde Yetişen Yabani Meyve Türlerinin Tespiti, morfolojik ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi.", Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.06.2017-01.12.2017, 6.000, 00 TÜRK LİRASI

"İç Isıları Dengelenmiş Olan Kovanların Arı Kolonilerinin Davranışsal Ve Fizyolojik Özellikleri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 12.05.2005-12.12.2006, 22.000, 00 TÜRK LİRASI

"Demirözü MYO Veterinerlik Bölümü Alt Yapısının Kurulması Projesi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.05.2018-17.02.2019, 200.000, 00 TÜRK LİRASI

"Projemi Yazıyorum", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 10.10.2018-12.10.2018, 15367.76 TÜRK LİRASI

"Rezistanslı ve Fanlı Ahşap ve Tecritli Kovanlardaki Balarısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinin Kışlama Performansları", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.11.2008-17.11.2009, 15.000, 00 TÜRK LİRASI

"Değişik Çevresel Faktörlerin Üretilen Balın Miktarı ve Kompozisyonuna Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.05.2003-21.05.2005, 7.500, 00 TÜRK LİRASI

"Elektromanyetik Alanın Arı Kolonileri Apis mellifera L Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.12.2010-16.12.2011, 15.000, 00 TÜRK LİRASI

"Kontrol Altında Üretilen Ana Arılar İle Farklı Bölgeden Satın Alınan Ana Arılardan Oluşturulan Kolonilerin Bazı Özellikler Bakımından Karşılaştırılması", Doktor Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2012-01.07.2013, 33.333, 2 TÜRK LİRASI

"Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (uluslararası), Tamamlandı, 02.04.2018-02.04.2019, 902.900, 00 TÜRK LİRASI

"Demirözü MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Programı ile Endüstriyel Tavukçuluk Programı Tavukçuluk Uygulama ve Araştırma Birimi Alt Yapısının kurulması Projesii", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 58.621, 00 TÜRK LİRASI

"Yükselti Farkının Arı Kolonileri Üzerine Olan Etkilerinin Belirlenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 03.08.2009-03.08.2010, 18.750, 00 TÜRK LİRASI

"Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Doğa Koruma Projesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı, 01.01.2007-15.09.2011, 4.178.000 TÜRK LİRASI

"Radyo Frekanslarının Bal Arisi Apis Mellifera L Kolonilerinin Davranış Özellikleri Üzerine Etkisi", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016, 63.149, 00 TÜRK LİRASI

"Farklı çevre şartlarının bal verimi ve kalitesi üzerine olan etkileri", Doktor Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.05.2000-23.10.2002, 5.000, 00 TÜRK LİRASI

"Bal Arısı Apis Mellifera L Kolonilerinde Polen Toplama Saatlerinin Bal ve Yavru Üretimi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 13.11.2003-13.08.2005, 8.616, 00 TÜRK LİRASI

"Yusufeli Bal Üreticiliğini Geliştirme Projesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı, 30.11.2007-31.12.2008, 68.785, 14 AVRO

"Radyo Frekanslarının Bal Arisi Apis Mellifera L Kolonilerinin Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016, 23.779, 00 TÜRK LİRASI

"İspir ve Pazaryolu İlçelerinde Yetişen Yabani Meyve Türlerinin ve ballı bitkilerin Tespiti Morfolojik ve Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.07.2007-13.12.2008, 10.000, 00 TÜRK LİRASI

"Rakım Farkının Balarıs (Apis Mellifera L.) Davranışları Üzerine Etkisi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 17.05.2018-17.02.2019, 9.800, 00 TÜRK LİRASI

"Bal arısı kolonilerinde polen toplama saatlerinin bal ve yavru üretimi üzerine olan etkilerinin araştırılması.", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.05.2003-31.12.2004, 5.000, 00 TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2016 - 2016 Doktor Öğretim Üyesi Bayburt Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 Doktor Öğretim Üyesi Demirözü Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2007 - 2016 Yardımcı Doçent İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2003 - 2007 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Hayvan Yetiştirme (dr), Atatürk Üniversitesi
2000 - 2003 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Hayvan Yetiştirme (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1999 - 2007 Araştırma Görevlisi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1995 - 1999 Lisans Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1994 - 1996 Önlisans Özalp Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi