Professor Doctor Vecihi Aksakal

"Influence of Lactobacillus reuteri on internal organ weight, performance and meat quality of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) under heat stress", Emre Tekce, Bülent Bayraktar, Vecihi Aksakal, Enes Dertli, Aybike Kamiloğlu, Kübra Çinar Topçu, Hacer Kaya, Çiğdem Takma, Nazan Yasulergezer, European Poultry Science, 2020

"Holstein İneklerde GH/AluI Polimorfizmi ile Bazı Süt Verim ÖzellikleriArasındaki İlişkiler", Memiş Özdemir, Bahri Bayram, Vecihi Aksakal, Zeynep Sönmez, Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2018

"Kelkit Vadisinde Tarımın Mevcut Durumu ve Organik Tarım İçin Fırsatlar", Bahri Bayram, Vecihi Aksakal, Nilgün Doğan, Özgün Kalkışım, Hasad Hayvancılık, 2012

"The effect of apple cider vinegar and mushroom stalk supplementation on layinghens", Musa Karaalp, Vecihi Aksakal, Sevim Beyza Öztürk Sarıkaya, Hilal Ürüşan Altun, Bahri Bayram, Ayhan Zulkadir, Indian Journal of Animal Research, 2018

"Sustainability Organic Agriculture and Livestock Production with Respect to European Union in Eastern Anatolia and East Black Sea Regions", Vecihi Aksakal, Bahri Bayram, Gürsel Dellal, Yaşar Erdoğan, Hilal Ürüşan Altun, Mahir Murat Cengiz, Sümer Haşimoğlu, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2016

"Effects of Various Ages of Weaning on Growth Characteristics Survival Rate and Some Body Measurements of Awassi Lambs", Vecihi Aksakal, Muhlis Macit, Nurinisa Esenbuğa, Journal of Anımal And Veterınary Advances, 2009

"Büyüme Hormonu Geni Polimorfizminin Buzağı Doğum Ağırlığı Üzerine Etkisi", Memiş Özdemir, Vecihi Aksakal, Zeynep Sönmez, Turkish Journal of Agriculture-food Science And Technologu, 2017

"Effect of Breed on Fattening Performance Slaughter and Meat Guality Characteristics of Awassi and Morkaraman Lambs", Nurinisa Esenbuğa, Muhlis Macit, Vecihi Aksakal, Muhammet İrfan Aksu, Mehmet Akif Yörük, Mehmet Gül, Mevlüt Karaoğlu, Livestock Science, 2009

"Determining the Factors Affecting Farmers Decision on Organic Livestock", Nuray Demir, Canan Sancar Özkök, Okan Demir, Vecihi Aksakal, Adem Aksoy, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology, 2016

"Response of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) to dietary inclusion of Moringa oleifera essential oil under heat stress condition", Emre Tekce, Bülent Bayraktar, Vecihi Aksakal, Enes Dertli, Aybike Kamiloğlu, Kübra Çinar Topçu, Çiğdem Takma, Mehmet Gül, Hacer Kaya, Italian Journal of Animal Science, 2020

"Morphologic yield and quality parameters of some annual forages as sole crops and intercropping mixtures in dry conditions for livestock", Halil Yolcu, Vecihi Aksakal, Polat Muazzez, Journal of Food Agrıculture & Envıronment, 2009

"Effects of Various Ages of Weaning on Growth Performance of Morkaraman Lambs", Vecihi Aksakal, Ebru Emsen Gimenez Diaz, Memiş Özdemir, Muhlis Macit, Journal of Anımal And Veterınary Advances, 2009

"Per Capita PC versus Per Adult Human Unit Method PAHUM A Net Assessment of EU28 Population Family Household Food Consumption and Environmental Impact", Vecihi Aksakal, Haşimoğlu Sümer, Journal of Environmental Science And Engineering a, 2015

"Prevalence and Comparing of Some Microbiological Properties, Somatic Cell Count and Antibiotic Residue of Organic and Conventional Raw Milk Produced in Turkey", Bayram Ürkek, Mustafa Şengül, Tuba Erkaya Kotan, Vecihi Aksakal, Korean Journal For Food Scıence of Anımal Resources, 2017

"Effect of The Body Condition Score on Some Reproduction and Milk Yield Traits of Swedish Red and White Cows", Bahri Bayram, Vecihi Aksakal, Ömer Akbulut, The Journal of Animal & Plant Sciences, 2012

"Current Situation and Development Strategy of Organic Sheep and Goat Breeding in Turkey", Ayhan Ceyhan, Vecihi Aksakal, Gürsel Dellal, Mehmet Koyuncu, Nedim Koşum, Turgay Taşkın, Turkish Journal of Agriculture - Food Science And Technology (turjaf), 2017

"Dünya Organik Tarımsal Üretimde Avrupa nın Yeri", Yolcu Halil, Bayram Bahri, Aksakal Vecihi, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2008

"Effects of vitamin E supplementation on performance and meat quality traits of Morkaraman male lambs", Muhlis Macit, Vecihi Aksakal, Ebru Emsen Gimenez Diaz, Muhammet İrfan Aksu, Nurinisa Esenbuğa, Mevlüt Karaoğlu, Meat Science, 2003

"The relationships between performance traits and the bGH/Alu I and Pit-1/Hinf I polymorphisms in Holstein cows", Memiş Özdemir, Mehmet Topal, Vecihi Aksakal, Indıan Journal of Anımal Research, 2018

"Estimation of Variance Components and Heritability of Birth Weight Through Different Methods in Swedish Red and White Cattle", Vecihi Aksakal, Bahri Bayram, Mete Yanar, Ömer Akbulut, The Journal of Animal & Plant Sciences, 2012

"The effects of diets containing different levels of common vetch seed Vicia sativa on fattening performance carcass and meat quality characteristics of Awassi male lambs", Mehmet Gül, Mehmet Akif Yörük, Muhlis Macit, Nurinisa Esenbuğa, Vecihi Aksakal, Muhammet İrfan Aksu, Mevlüt Karaoğlu, Journal of The Science of Food And Agriculture, 2005

"An Analysis of The Factors Affecting Birth Weight and Actual Milk Yield in Swedish Red Cattle Using Regression Tree Analysis", Mehmet Topal, Vecihi Aksakal, Bahri Bayram, Aycan Mutlu Yağanoğlu, Journal of Animal And Plant Sciences, 2010

"Determination of the Best Nonlinear Function in Order to Estimate Growth in Morkaraman and Awassi Lambs", Mehmet Topal, Memiş Özdemir, Vecihi Aksakal, Ünsal Doğru, Necati Yıldız, Small Ruminant Research, 2004

"Organik Vadi Olma Yolunda Doğu Karadeniz Bölgesi", Mustafa Yıldırım, Halil Yolcu, Vecihi Aksakal, Bahri Bayram, Özgün Kalkışım, Faik Kantar, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 2015

"Organik Süt Üreten İşletmelerinYapısal Teknik ve Sosyo Ekonomik Özellikleri", Bayram Bahri, ak İbrahim, Aksakal Vaksakal, Mazlum Halit, Hayvansal Üretim Dergisi, 2013

"Siyah Alaca İneklerde Güç ve Ölü Doğumun Takip Eden Laktasyon Performansına Etkisi", Bahri Bayram, Mehmet Topal, Vecihi Aksakal, Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, 2016

"Non genetic factors affecting milk and reproductive traits of Swedish Red and White cattle raised organically inTurkey", Aksakal Vecihi, Yanar Mete, Bayram Bahri, International Journal of Food, Agriculture & Environment, 2010

"Determination of best fitted regression model for estimation of body weight in Awassi Sheep", Topal Mehmet, Yıldız Necati, Esenbuğa Nurinisa, Aksakal Vecihi, Macit Muhlis, Özdemir Memiş, Journal of Applied Animal Research, 2003

"Organik ve Konvansiyonel süt sığırı işletmelerinde yetiştirilen sığırların verim özelliklerinin ve sağlıklarının karşılaştırılması", Bayram Bahri, Aksakal Vecihi, Akbulut Ömer, Erzincan Fen Bilimleri Dergisi, 2008

"Organik Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliğinin Esasları", Bahri Bayram, Vecihi Aksakal, Hasad Hayvancılık, 2008

"Effects of vitamin E supplementation on fattening performance non carcass components and retail cut percentages and meat quality traits of Awassi lambs", Muhlis Macit, Vecihi Aksakal, Ebru Emsen Gimenez Diaz, Nurinisa Esenbuğa, Muhammet İrfan Aksu, Meat Science, 2003

"A study on possibility of Rosa canina seed use as feed ingredient in diets of Morkaraman male lambs", Esenbuğa Nurinisa, Macit Muhlis, Karaoğlu Mevlüt, Aksakal Vecihi, Yörük Mehmet Akif, Gül Mehmet, Aksu Muhammed İrfan, Bilgin Ömer Cevdet, Tropıcal Anımal Health And Productıon, 2011

"Estimates of Genetic and Phenotypic Parameters for the Birth Weight of Calves of Holstein Friesian Cattle Reared Organically", Vecihi Aksakal, Bahri Bayram, Journal of Anımal And Veterınary Advances, 2009

"Comparison of immunoglobulin IgG IgM concentrations in calves raised under organic and conventional conditions", Bahri Bayram, Vecihi Aksakal, İbrahim Turan, Selim Demir, Halit Mazlum, İkram Coşar, Indian Journal of Animal Research, 2016

"Comparison of Multiple Linear Regression and Artificial Neural Network Models Goodness of Fit to Lactation Milk Yields", Çiğdem Takma, Hülya Atıl, Vecihi Aksakal, Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg, 2012

"Monensin in İvesi Erkek Kuzularda Besi Performansı ve Kesim Özellikleri Üzerine Etkisi", Macit Macit, Emsen Ebru, Aksakal Vecihi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2001

"Farklı Yetiştirme Sistemleri Uygulanan İvesi ve Morkaraman Irkı Kuzuların Büyüme Gelişme Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması I Sınırsız Emzirtilen ve Yetmişbeş Günlük Yaşta Sütten Kesilen İvesi ve Morkaraman Kuzuların Büyüme Gelişme Özellikleri", Aksakal Vecihi, Macit Muhlis, Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 2008

"Türkiye de Organik Tarım ve Sorunları", Bahri Bayram, Halil Yolcu, Vecihi Aksakal, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007

"The Effect of Saccharomyces cerevisiae on Milk Yield Milk Compositions and Body Condition Score Raised Organically in Dairy Cows", Bahri Bayram, Vecihi Aksakal, Musa Karaalp, Halit Mazlum, Journal of Animal And Veterinary Advances, 2014

"Morkaraman toklu rasyonlarına öğütülmüş kuşburnu çekirdeği ilavesinin besi performansı ile sindirim sistemi ve karaciğerin histo patolojisi üzerine etkisi", Macit m, Karaoğlu m, Yörük ma, Gül m, Özüdoğru m, Timurkan s, Esenbuğa n, Aksakal v, Hasad Hayvancılık Dergisi, 2005

"Investigate the Effects of Non genetic Factors on Calving Difficulty and Stillbirth Rate in Holstein Friesian Cattle Using the CHAID Analysis", Bahri Bayram, Mehmet Topal, Vecihi Aksakal, Kadir Önk, Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 2015

"Antikanserojenik, İmmunmodülator ve Antioksidan Bir Etkiye Sahip Beta-Karoten Molekünün Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, (04.05.2018-05.05.2108), II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2108

"Morkaraman ve Tuj koyunlarında Karkas ve Organoleptik Özellikler Üzerine Irk ve Rasyon Tipinin Etkileri", Emsen Ebru, Yaprak Mustafa, Aksakal Vecihi (14.10.2002-16.10.2002), Iıı.ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2002

"Sıcaklık Stresi İle İ̇ndüklenen Broylerlerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Eksraktların Serum Demir Düzeyine Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Mehmet Gül, (04.05.2018-05.05.2018), II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018

"A Study on Possibility of Rosa Canina Seed Use as Feed Ingredient in Diets of Morkaraman Male Lambs", Esenbuğa Nurinisa, Macit Muhlis, Karaoğlu Mevlüt, Aksakal Vecihi, Yörük Mehmet Akif, Gül Mehmet, Aksu Muhammed İrfan, Bilgin Ömer Cevdet (25.09.2009-27.09.2009), International Rural Development Siymposium09, 2009

"Opportunities and Strategies for the Development of Organic Animal Production in Turkey", Vecihi Aksakal, Bahri Bayram, Gürsel Dellal, Ayhan Ceyhan, Erkan Pehlivan, Sümer Haşimoğlu, Ali Kemal Öztürk, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Sözleşmeli Organik Süt Sığırcılığı Yapan İşletmelerin Yapısal Özellikleri", Bahri Bayram, Vecihi Aksakal, Halit Mazlum, İbrahim ak, (14.09.2011-16.09.2011), 7.ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2011

"Standart bir diet tüketen pik dönemindeki yumurta tavuklarında elma sirkesi ve mantar sapının etkileri", Musa Karaalp, Vecihi Aksakal, Sevim Beyza Öztürk Sarıkaya, Mahfuz Elmastaş, Cemalettin Baltacı, Hilal Ürüşan Altun, Bahri Bayram, Ayhan Zülkadir (05.10.2016-08.10.2016), Ulusal Kümes Hayvanları Kongresi, 5-8 Ekim 2016, 2016

"Organic Animal Production in Turkey: Problems and Solution Proposals", Erkan Pehlivan, Bahri Bayram, Vecihi Aksakal, Gürsel Dellal, Ayşe Şen, Sümer Haşimoğlu, Ali Kemal Öztürk, (16.05.2017-18.05.2017), 2nd International Balkan Agriculture Congress, 2017

"The Relationships between Performance Traits and The Bgh/AluI and Pit-1/HinfI Polymorphisms in Holstein Cows", Memiş Özdemir, Mehmet Topal, Vecihi Aksakal, (09.05.2018-12.05.2018), International Agricultural Science Congress, 2018

"Bazı Yerli Irk Saf ve Melez Kuzuların Büyüme Özellikleri Üzerine Mukayeseli Araştırmalar", Esenbuğa Nurinisa, Dayıoğlu Hayri, Aksakal Vecihi (04.01.1999-05.01.1999), Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, 1999

"Organik ve Konvansiyonel Şartlarda Üretilen Sütlerin Miktar Besin Madde İçerikleri ve Kalite Bakımından Karşılaştırılması", Bahri Bayram, Vecihi Aksakal, Halit Mazlum, İbrahim ak, (24.10.2013-26.10.2013), Türkiye Iı.organik Hayvancılık Kongresi, 2013

"β-KAROTEN MOLEKÜNÜN FİZYOLOJİSİ, BİYOLOJİK ETKİLERİ VE FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, (04.05.2018-05.05.2018), ıı Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"Organik Tarım Ürünlerinin Pazarlanmasında E Ticaret", Sancar Canan, Aksakal Vecihi, Çiftçi Taha Emre (08.12.2011-10.12.2011), Uluslararası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu, 2011

"Organik Et ve Süt Sığırcılığı", Aksakal Vecihi, Akbulut Ömer, Bayram Bahri, Esenbuğa Nurinisa (01.07.2010-04.07.2010), Türkiye I.organik Hayvancılık Kongresi, 2010

"Organik tarım uygulamaları hayvansal gıda üretimini nicelik ve niteliksel olarak nasıl etkiler", Daş Hüseyin, Bayram Bahri, Aksakal Vecihi (25.09.2013-27.09.2013), Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 2013

"Organik ve Konvansiyonel Şartlarda Yetiştirilen Buzağıların Immunglobulin lg Konsantrasyonlarının Karşılaştırılması", Bahri Bayram, Vecihi Aksakal, İbrahim Turan, Halit Mazlum, İkram Coşar, (03.09.2015-05.09.2015), 9.ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2015

"Organik et ve süt sığırı yetiştiriciliği", Bayram b, Aksakal v, Karaalp m, Daş h (26.06.2013-28.06.2013), Doğu Karadeniz I. Organik Tarım Kongresi, 2013

"Farklı Yetiştirme Sistemleri Uygulanan İvesi ve Morkaraman Irkı Kuzuların Büyüme Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması II Altmış Günlük Yaşta Sütten Kesilen İvesi ve Morkaraman Kuzuların Büyüme Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri", Aksakal Vecihi, Macit Muhlis (26.06.2009-29.06.2011), 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2011

"Yerli Gen Kaynaklarına Dayalı Olarak Yetiştirilen Saf ve Melez Kuzuların Büyüme ve Gelişme Özellikleri", Dayıoğlu Hayri, Aksakal Vecihi, Karaoğlu Mevlüt, Macit Muhlis, Esenbuğa Nurinisa (21.09.1999-24.09.1999), Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, 1999

"Tavukçuluk Kaynaklı Amonyak ve Sera Gazı Emisyonlarının Düşürülmesi", Karaalp Musa, Daş Hüseyin, Aksakal Vecihi, Bayram Bahri (11.09.2012-13.09.2012), Uluslararası Türk ve Akraba Toplulukları Zootekni Kongresi, 2012

"İvesi ve Morkaraman Koyunlarında Uygulanan İki Farklı Östrus Senkronizasyon Metodunun Karşılaştırılması", Emsen Ebru, Bilgin Ömer Cevdet, Aksakal Vecihi, Yaprak Mustafa (14.10.2002-16.10.2002), Iıı.ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 2002

"İrisin Hormonu Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemler ÜzerindekiEtkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Yunus Emre Zengin, Ayten Kılınç Aşkın (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"Büyüme Hormonu Geni Polimorfizminin Buzağı Doğum Ağırlığı Üzerine Etkisi", Memiş Özdemir, Vecihi Aksakal, Zeynep Sönmez, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"KEMERİN HORMON FİZYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİK SİSTEMLERÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Vecihi Aksakal, Emre Tekce, Tahsin Uzun, (21.04.2019-24.04.2019), v Science Technology And İnnovation Congress, 2019

"Organik Şartlarda Yetiştirilen İsveç Kırmızısı İneklerde Vücut Kondisyon Skorunun Bazı Döl ve Süt Verim Özelliklerine Etkisi", Bayram Bahri, Aksakal Vecihi, Akbulut Ömer (09.05.2011-12.05.2011), Gap Vı.tarım Kongresi, 2011

"Türkiye de Organik Hayvansal Üretim", Gürsel Dellal, Vecihi Aksakal, Erkan Pehlivan, Nedim Koşum, Kemal Ali Kemal, Haşimoğlu Sümer, Uzunçam Reşit, (12.01.2015-16.01.2015), Türkiye Ziraat Mühendisliği Vııı.teknik Kongresi, 2015

"Doğu Anadolu Bölgesinde Organik Tarım İmkanlar ve Fırsatlar", Aksakal Vecihi (01.07.2010-04.07.2010), Türkiye I.organik Hayvancılık Kongresi, 2010

"Relationships between Prl/RsaI polymorphism and some performance traits in Holstein cattle.", Memiş Özdemir, Vecihi Aksakal, Zeynep Sözmez, (26.04.2018-29.04.2018), International Congress on Engineering And Life Science., 2018

"Tuj x Morkaraman Melezi Kuzularında Büyüme Özellikleri ve Yaşama Gücü Üzerine Bir Araştırma", Karaoğlu Mevlüt, Kopuzlu Sinan, Aksakal Vecihi, Esenbuğa Nurinisa, Macit Muhlis, Dayıoğlu Hayri (14.09.1998-16.09.1998), Doğu Anadolu Tarım Kongresi, 1998

"Leptin Hormonu Fizyolojisi, Bazı Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, (04.05.2018-05.05.2018), Iı.uluslarası Multidisipliner Çalışmaları, 2018

"Doğu Karadeniz Bölgesi nin Organik Bitkisel Üretim Poatansiyeli", Yıldırım Mustafa, Yolcu Halil, Aksakal Vecihi, Bayram Bayram, Kalkışım Özgün, Kantar Faik (26.06.2013-28.06.2013), Doğu Karadeniz I.organik Tarım Kongresi, 2013

"Türkiye’de Organik Süt Sığırcılığın Mevcut Durumu, Sorunları ve Geliştirmeye Yönelik Çözüm Önerileri", Bahri Bayram, Vecihi Aksakal, Musa Karaalp, Gürsel Dellal, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agriculture And Biodiversity Symposium, 2017

"Gümüşhane de Organik Tarımın Mevcut Durumu ve Potansiyeli", Aksakal Vecihi (25.05.2010-28.05.2010), il Oluşunun 85.yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu, 2010

"Türkiye’de Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriicliğinin Mevcut Durumu ve Gelişim Strajeleri", Ayhan Ceyhan, Vecihi Aksakal, Gürsel Dellal, Mehmet Koyuncu, Nedim Koşum, Turğay Taşkın, (27.09.2017-29.09.2017), 1st International Organic Agricultureand Biodiversity Symposium, 2017

"DETERMINATION OF SOME MOLECULAR MARKER POLYMORPHISMS AFFECTING PRODUCTION TRAITS IN HOLSTEIN CATTLE", Memiş Özdemir, Vecihi Aksakal, Zeynep Sözmez, (25.10.2018-27.10.2018), 10. International Animal Science Conference, 2018

"Koyunlarda Serum Apelin Seviyesi Üzerine Irk Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Bülent Şengül, Fatma Gülten Bayraktar (25.08.2018-26.08.2018), I. Uluslararası Ahtamara Multidisipliner Kongresi, 2018

"Sıcaklık Stresi İle İndüklenen Broylerlerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Eksraktların Serum Transferrin Seviyesine Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Mehmet Gül, (19.04.2018-22.04.2018), I. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi-istanbul, 2018

"ANTİDİYABETİK, PROİNFLAMATUVAR,KARDİYOPROTOTEKTİF ETKİYE SAHİP BİR ADİPOSİTOKİNVİSFATİN HORMONUN FİZYOLOJİK SİSTEMLERÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, (04.05.2018-05.05.2018), II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018

"Organik Koşullarda Yetiştirilen İsveç Kırmızı Beyaz Alaca Sığırlarında Farklı Metotlarla Doğum Ağırlına ait Varyans Unsurları ve Kalıtım Derecesi Tahminleri ile Etkili Çevresel Faktörlerin Belirlenmesi", Aksakal Vecihi, Bayram Bahri, Yanar Mete, Akbulut Ömer (28.06.2010-01.07.2010), Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 2010

"Genetik çeşitlilik ve ekosistem açısından organik tarım ve hayvancılık", Daş Hüseyin, Kalkışım Özgün, Aksakal Vecihi (25.09.2013-27.09.2013), Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, 2013

"Organik Arıcılık", Vecihi Aksakal, (24.05.2017-25.05.2017), Bal Üretiminde Verimlilik ve Kalite Sorunları, 2017

"Organik Hayvancılık Geliştirme Stratejileri Sorunlar Çözüm Önerileri", Vecihi Aksakal, Musa Karaalp, Bahri Bayram, Erkan Pehlivan, Gürsel Dellal, Öztürk Ali Kemal, Haşimoğlu Sümer (06.10.2015-09.10.2015), Doğu Karadeniz Iı.organik Tarım Kongresi, 2015

"ORGANİK HAYVANCILIK GELİŞTİRME STRATEJİLERİ SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ", Vecihi Aksakal, Musa Karaalp, Bahri Bayram, Erkan Pehlivan, Gürsel Dellal, Ali Kemal Öztürk, Sümer Haşimoğlu (06.10.2015-09.10.2015), Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi (6-9 Ekim 2015, Pazar/ Rize), 2015

"INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF ROBOTIC SYSTEMS ON HERD HEALTH AND PROTECTION IN LIVESTOCK", Vecihi Aksakal, Bülent Bayraktar, Emre Tekce, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"Organik Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliğinin Esasları", Bayram Bayram, Aksakal Vecihi (03.07.2008-04.07.2008), II. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi, 2008

"Morkaraman Kuzularında Bovifarm ın Performans Üzerine Etkisi", Karaoğlu Mevlüt, Macit Muhlis, Esenbuğa Nurinisa, Turgut Leyla, Aksakal Vecihi, Yörük Mehmet Akif (07.09.2005-10.09.2005), Iıı. Ulusal Hayvan Besleme Kongresi, 2005

"Relationships between GH/AluI Polymorphism and Some Production Traits in Holstein Cow", Memiş Özdemir, Bahri Bayram, Vecihi Aksakal, Zeynep Sözmez, (09.05.2018-12.05.2018), International Agricultural Science Congress, 2018

"Organik Süt Sığırcılığı Eğitimi Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Örneği", Aksakal Vecihi, Bayram Bahri, Karaalp Musa (13.06.2012-15.06.2013), Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu, 2013

"ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİM", ORGANİK KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ, GÜNDÜZ OFSET MATBAACILIK VE YAYINCILIK, BAYRAM BAHRİ, 978-605-4361-57-1, 39-62, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Fornları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları", İç Denetim/Kontrol Sisteminin Organizasyonu, Gündüz Ofset ve Matbaacılık, Prof.Dr.Vecihi AKSAKAL Doç.Dr.Sümer HAŞİMOĞLU, 978-605-4361-78-6, 109-125, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019", Enerji Homeostazisinin Düzenlenmesinde Ghrelin, EKİN YAYINEVİ, BÜLENT KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 359-365, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Poultry", Investigation of the Effects ofSome Herbal Extracts Used inDifferent Ratios on Meat Fatty Acid Profile Level in Experimental Heat Stress Created in Broilers, İNTECHOPEN, 978-1789238198, 1-12, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019", İrisin Hormonu Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisininİncelenmesi, EKİN YAYINEVİ, Bülent KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 355-358, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"İÇ DENETİM UYGULAMALARI VE FORMLARI EL KİTABI", Gündüz Ofset Matbaacılık, Prof.Dr.Vecihi AKSAKAL, 978-605-4361-76-2, Ders Kitabı

"Organik Arıcılık", Arı Hastalık ve Zararlıları, Gündüz Ofset Maatbaacılık, Vecihi AKSAKAL, 978-605-7563-02-6, 24-53, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Organik Arıcılık", Organik Arıcılık ve Kayıt Tutma, Gündüz Ofset Maatbaacılık, Vecihi AKSAKAL, 978-605-7563-02-6, 121-125, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları", Organik Süt Sığırcılığı Yetiştiriciliğinin Esasları ve Tutulması Gereken Kayıtlar, Gündüz Ofset ve Matbaacılık, Prof.Dr.Vecihi AKSAKAL Doç.Dr. Sümer HAŞİMOĞLU, 978-605-4361-78-6, 54-63, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Güncel İşletmecilik Çalışmaları", DÜNYA VE TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM PAZARI VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ, İmaj Yayınevi, Erdoğan Tarakçı, 978-605-7905-19-2, 207-264, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları", Organik Tarım ve Hayvancılığın Tarihsel Gelişimi, Gündüz Ofset ve Maatbaacılık, Prof.Dr.Vecihi AKSAKAL Doç.Dr.Sümer HAŞİMOĞLU, 978-605-4361-78-6, 3-25, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019", Kemik Metabolizmasının Hormonal Regülasyonu, EKİN YAYINEVİ, BÜLENT KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 366-372, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları", Organik Arıcılık ve Kayıt Tutma, Gündüz Ofset ve Matbaacılık, Prof.Dr.Vecihi AKSAKAL Doç.Dr.Sümer HAŞİMOĞLU, 978-605-4361-78-6, 82-94, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Fornları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları", Türkiye Hayvancılığına Kısa Bir Bakış ve Organik Hayvancılıkta Kullanılan Kayıtlar ve Formlar, Gündüz Ofset Matbaacılık, Prof.Dr.vecihi AKSAKAL Doç.Dr.Sümer HAŞİMOĞLU, 978-605-4361-78-6, 36-54, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"EKOLOJİK ORGANİK TARIMDA HAYVANCILIK", EKOLOJİK ET VE SÜT SIĞIRCILIĞI, DORA, İbrahim Ak, 978-605-4798-46-9, 165-197, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"ORGANİK HAYVANSAL ÜRETİM", ORGANİK SÜT SIĞIRI YETİŞTİRİCİLİĞİ, GÜNDÜZ OFSET MATBAACILIK VE YAYINCILIK, PROF.DR.BAHRİ BAYRAM, 978-605-3-4361-57-1, 16-38, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Fornları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları", İç Denetim/Kontrol Sistemi kayıtları, Gündüz Ofset ve Matbaacılık, Prof.Dr.Vecihi AKSAKAL Doç.Dr.Sümer HAŞİMOĞLU, 978-605-4361-78-6, 95-108, Ders Kitabı, Kitap Bölümü

"Zt5061-bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı Etik", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Otap202-organik Ürünlerin Pazarlanması", Önlisans, Türkçe, 2

"Lvssec254-hayvan Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 2

"Otpsec262-hayvan Besleme", Önlisans, Türkçe, 3

"Otap107-zooloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Lvs103-biyoistatistik", Önlisans, Türkçe, 2

"Lvssec257-deney Hayvanları ve Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 2

"Otap214-küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Otap111-organik Tarıma Giriş", Önlisans, Türkçe, 3

"Lvs107-genetik", Önlisans, Türkçe, 3

"Otap211-üreme Fizyolojisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Lvs107-genetik", Önlisans, Türkçe, 2

"Shusec210-işletme İstatistiği", Önlisans, Türkçe, 3

"Lvs203-yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme", Önlisans, Türkçe, 2

"Otp217-küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Otap206-arıcılık ve Tozlaşma", Önlisans, Türkçe, 3

"Otap217-hayvan Besleme", Önlisans, Türkçe, 3

"Zt5062-hayvancılık Islah Metotları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Gm210.1 Bilgisayar Destekli İstatistik Analiz", Lisans, Türkçe, 3

"Shusec210-işletme İstatistiği", Önlisans, Türkçe, 2

"Lvsp204-sığır Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Otao215-yemler ve Yem Teknolojisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Lvs114-genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 2

"Fmg2036.1 Bilgisayar Uygulamalı Temel İstatistik", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Dt110b.1 İstatistik", Önlisans, Türkçe, 2

"Zt5040-uzmanlık Alan Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Otasec211-keçi Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Zt5080-çiftlik Hayvanlarında Sürü Yönetimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Gm307b.1 et Bilimi ve Teknolojisi (i.ö)", Lisans, Türkçe, 3

"Lvs112-labaratuar Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2

"Otap110-hayvansal Üretim İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Otap104-organik Tarıma Giriş-ıı", Önlisans, Türkçe, 2

"Lvs201b.1 Temel Sürü Sağlığı Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3

"Otap209-mesleki Yabancı Dil-ı", Önlisans, Türkçe, 2

"Bs116.1b.1 İstatistik", Önlisans, Türkçe, 2

"Zt5081-organik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Fmg2032.1 Sütte Kalite Analizleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Otasec211-keçi Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 2

"Otap109-genetik", Önlisans, Türkçe, 2

"Otap111-organik Tarıma Giriş", Önlisans, Türkçe, 2

"Gm307.1 et Bilimi ve Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Fmg2031.1 Kırmızı et Bilimi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Zt5042-hayvan Ekolojisi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Gm307.1 et Bilimi ve Teknolojisi (i.ö)", Lisans, Türkçe, 3

"Otap201-tarımsal Yapılar ve Sulama", Önlisans, Türkçe, 3

"Gm307b.1 et Bilimi ve Teknolojisi", Lisans, Türkçe, 3

"Otap216-kümes Hayvanları Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Otap215-yemler ve Yem Teknulujisi", Önlisans, Türkçe, 3

"Lvssec216-organik Hayvancılık", Önlisans, Türkçe, 3

"Fakülte Kurulu Üyeliği"

"Myo/yüksekokul Müdürü"

"Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörü"

"Bilim Dalı Başkanı"

"Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Yönetim Kurulu Üyeliği"

"Kalite Kurulu Üyeliği"

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Dekan"

"Erzurum zoootekni derneği", Üye

"Buğday Ekolojik Yaşam Derneği", Üye

"Milli Eğitim Bakanlığı", Öğretmen, 1997-1999, Diğer

"BAYBURT İLİNDEKİ BALLI BİTKİLER İLE ÜRETİLEN BALLARIN POLEN KOMPOZISYONLARININ ARAŞTIRILMASI", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 10.000, 00 TÜRK LİRASI

"Vizyon 2023 Doğu Karadeniz Bölgesi Organik Tarım Master Planı", Proje Koordinatörü, Gümüşhane Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 02.05.2011-02.04.2012, 45.500, 00 TÜRK LİRASI

"SIĞIRLARDA PROLAKTİN GENİ POLİMORFİZMİ İLE BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER", Araştırmacı, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 30.12.2013-30.08.2014, 15.000, 00 TÜRK LİRASI

"Farklı Yaşlarda Sütten Kesimin Morkaraman İvesi ve Tuj kuzularında Büyüme ve Besi Performansı Özellikleri Üzerine Etkisi", Araştırmacı, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.05.2000-16.01.2003, 3.000, 00 TÜRK LİRASI

"ORGANİK ve KONVANSİYONEL ŞARTLARDA YETİŞTİRİLEN BUZAĞILARIN IMMUNGLOBULİN Ig KONSANTRASYONLARININ KARŞILAŞTIRILMASI", Araştırmacı, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.04.2013-12.10.2015, 9.812, 00 TÜRK LİRASI

"Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Tavukçuluk Birimi Altyapısını İyileştirme Projesi", Profesör, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.09.2014-16.09.2015, 49.995 TÜRK LİRASI

"Atak S Hibritlerinde Canlı Ağırlık ve Yumurta Ağırlığının IGF Alakalı Gen Varyasyonları İle İlişkisi", Araştırmacı, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 18.07.2014-31.12.2015, 9.969, 80 TÜRK LİRASI

"Türkiye’nin Mega Kentlerinde Bayburt’un Medyatik Gerçekliği Ve Algılanma Biçimleri: Bir TeleGerçeklik Sorunsalı", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 14.05.2018-14.03.2019, 9.062, 00 TÜRK LİRASI

"Farklı Yerleşim Sıklığında Barındırılan Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına (Farklı Dozlarda) Tarhun (Artemicia dracunculus) İlavesinin Performans ve Yumurta Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri", Öğretim Görevlisi, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.08.2018, 13.500 TÜRK LİRASI

"RADYO FREKANSLARININ BAL ARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNİN DAVRANIŞ ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ.", Doktor Öğretim Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016, 23.779 TÜRK LİRASI

"BAYBURT İLİNDEKİ BALLI BİTKİLER İLE ÜRETİLEN BALLARIN POLEN KOMPOZISYONLARININ ARAŞTIRILMASI", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 10000, 00 TÜRK LİRASI

"SİYAH ALACA IRKI SIĞIRLARDA BAZI VERİM ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYENMOLEKÜLER MARKÖR POLİMORFİZMLERİNİN BELİRLENMESİ", Profesör, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 30.12.2015-21.02.2018, 15.000, 00 TÜRK LİRASI

"Siyah Alaca Holstein Sığırlarda Büyüme Hormonu Geni Polimorfizmi ile Bazı Performans Özellikleri Arasındaki İlişkiler", Araştırmacı, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 31.12.2015-31.08.2016, 8.000, 00 TÜRK LİRASI

"Mikrobiyal Yem Katkı Maddesinin Organik Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarında Süt Verimi Süt Bileşenleri ve Somatik Hücre Sayımı Üzerine Etkisi", Araştırmacı, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.06.2012-17.04.2013, 3000 TÜRK LİRASI

"Demirözü MYO Laborant ve Veteriner Sağlık Programı ile Endüstriyel Tavukçuluk Programı Tavukçuluk Uygulama ve Araştırma Birimi Alt Yapısının kurulması Projesii", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-15.12.2017, 58.621, 00 TÜRK LİRASI

"Bayburt İlinde Yetiştiştirilen Koç Katım Dönemi Öncesindeki Koyunlarda Serum Apelin Üzerine Irk ve Vücut Kondisyon Skorunun Etkisinin incelenmesi", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 12.12.2017-15.08.2018, 5900 TÜRK LİRASI

"Atlarda Bazı Adipokin (Visfatin, Asprosin, Progranulin) ve Enerji Regülasyonunda rolü bulunan İrisin, Adropin,Preptin hormonları ve Beyin Kaynaklı Nötrofik Faktör (BDNF) Seviyesi, Hematolojik ve Lipit, Metabolik Profili Üzerine Yaş, Cinsiyet, Irk, Vücut Kondüsyon Skoru Etkisinin İncelenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.12.2018-28.03.2019, 13, 000.00 TÜRK LİRASI

"Bayburt İlindeki Ballı Bitkiler ile Üretilen Balların Polen Kompozisyonlarının Araştırılması", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-29.12.2017, 10.000 TÜRK LİRASI

"Bayburt İlinde Yetiştiştirilen Koç Katım Dönemi Öncesindeki Koyunlarda Serum Apelin Üzerine Irk ve VücutKondisyon Skorunun Etkisinin İncelenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 13.12.2017-01.10.2018, 5900 TÜRK LİRASI

"Atlarda Bazı Adipokin (Visfatin, Asprosin, Progranulin) ve Enerji Regülasyonunda rolü bulunan İrisin, Adropin hormonları ve Beyin Kaynaklı Nötrofik Faktör (BDNF) Seviyesi, Hematolojik ve Lipit, Metabolik Profili Üzerine Yaş, Cinsiyet, Irk, Vücut Kondüsyon Skoru Etkisinin İncelenmesi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.12.2018-27.03.2019, 13000 TÜRK LİRASI

"Radyo Frekanslarının Bal Arısı Apis Melifera L Kolonilerinin Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi", Yürütücü, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016, 23.779, 00 TÜRK LİRASI

"Kelkit Vadisi Organik Hayvancılık Gelişim Stratejileri", Proje Koordinatörü, Gümüşhane Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 03.09.2013-28.03.2014, 57.200, 00 TÜRK LİRASI

"Deneysel Sıcaklık Stresi Oluşturulan Keklik ve Bıldırcınlarda Probiyotik, Moringa Olifera Uçucu Yağının Serum Apelin, Tau Proteinleri, Beyin Kaynakli Nötrofik Faktör (BDNF), Kardiyak Troponin Seviyesi, Hipokampal Nöron Sayısı ve Kardiyoprotektif, Nöroprotektif Etkisinin İncelenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 14.06.2019-14.11.2019, 16.971, 78 TÜRK LİRASI

"Organik ve Konvansiyonel Olarak Üretilen Sütlerin Somatik Hücre Sayısı Bakımından Kalitesinin Değerlendirilmesi", Profesör, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.04.2013-25.11.2014, 9739 TÜRK LİRASI

"HOLSTEIN BUZAĞILARDA BÜYÜME HORMONU GENİ POLİMORFİZMİ İLE BAZI PERFORMANS ÖZELLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER", Araştırmacı, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 09.06.2015-09.06.2016, 8.000, 00 TÜRK LİRASI

"Introduction and Practice of Restructuring and Record Keeping R RK in Organic Agriculture in Kelkit River Basin", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı, 09.02.2016-15.05.2017, 140.961, 80 AVRO

"Yumurtlamanın son dönemindeki tavukların değişik düzeylerde Ca içeren yemlerine bor ortoboric asit ve vitamin D3 ilavesinin performans yumurta kalitesi serum ve yumurta sarısı parametreleri ile tibia biyomekaniği üzerine etkileri", Profesör, Gümüşhane Üniversitesi, Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2012-01.07.2014, 22.500 TÜRK LİRASI

"Çiftçi Verimliliği ve İstihdamını Geliştirme Projesi", Eğitmen, Gümüşhane Üniversitesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı, 01.12.2007-31.01.2009, 81.340, 47 AVRO

"Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Keklik Ve Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Dozlarda İlave Edilen Probiyotik Ve Moringa Olifera Uçucu Yağının Besi Performansı, Bağırsak Mikroflorası Ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.12.2018-17.02.2020, 10, 000 TÜRK LİRASI

"Rasyonlarına Farklı Dozlarda Tarhun (Artemicia dracunculus) Yaprağı İlave Edilmiş Farklı Yerleşim Sıklığında Barındırılan Yumurtacı Tavuklardan Alınan Kan, Karaciğer, Yumurta Sarısı ve İncebağırsakta Bazı Parametrelerin İncelenmesi", Doktor Öğretim Üyesi, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 03.08.2017-17.04.2019, 12.360, 5 TÜRK LİRASI

"Organik Tarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Tavukçuluk Birimi Alt Yapısını İyileştirme Projesi", Yürütücü, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 16.09.2014-31.12.2015, 50.000 TÜRK LİRASI

"Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Diğer (uluslararası), Tamamlandı, 02.04.2018-02.04.2019, 902.900, 00 TÜRK LİRASI

"Organik ve Konvansiyonel Olarak Üretilen Sütlerin Somatik Hücre Sayısı Bakımından Kalitesinin Değerlendirilmesi", Yürütücü, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.04.2013-25.11.2014, 9.757, 00 TÜRK LİRASI

"Farklı Yerleşim Sıklığında Barındırılan Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Tarhun (Artemicia dracunculus) İlavesinin Performans ve Yumurta Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-19.07.2018, 13, 455 TÜRK LİRASI

"Radyo Frekanslarının Bal Arisi Apis Mellifera L Kolonilerinin Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2016-31.12.2016, 23.779, 00 TÜRK LİRASI

"Kelkit Organik Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Projesi", Eğitmen, Gümüşhane Üniversitesi, Avrupa Birliği, Tamamlandı, 01.03.2006-02.03.2008, 180.000 DOLAR

"Mikrobiyal Yem Katkı Maddesinin Organik Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırlarında Süt Verimi Süt Bileşenleri ve Somatik Hücre Sayımı Üzerine Etkisi", Öğretim Görevlisi, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.01.2013-31.12.2013, 3.000 TÜRK LİRASI

"Yumurtlamanın Son Dönemdeki Tavukların Değişik Düzeylerde Ca içeren Yemlerine Bor Ortoboric Asit ve vitamin D3 İlavesinin performans Yumurta Kalitesi Serum ve Yumurta Sarısı Parametreleri İle Tibia Biyomekaniği Üzerine Etkileri", Araştırmacı, Gümüşhane Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.07.2012-01.07.2013, 22.500, 00 TÜRK LİRASI

"Kültür Mantarı Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması", Proje Koordinatörü, Gümüşhane Üniversitesi, Kalkınma Bakanlığı, Tamamlandı, 08.07.2014-08.08.2014, 11.000, 00 TÜRK LİRASI

"Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer (uluslararası), Tamamlandı, 02.04.2018-02.04.2019, 902900 TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 - 2017 Profesör Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi
2016 - 2017 Profesör Bayburt Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 - 2016 Doçent Bayburt Meslek Yüksekokulu, Bayburt Üniversitesi
2016 Profesör Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2011 - 2016 Doçent Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi
2004 - 2016 Yardımcı Doçent Kelkit Aydın Doğan Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi
1999 - 2004 Araştırma Görevlisi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1998 - 2004 Doktora Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni (dr), Atatürk Üniversitesi
1995 - 1998 Yüksek Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Zootekni (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1991 - 1995 Lisans Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü, Atatürk Üniversitesi