Graduate Thesis Advisor.

  1. Zeliha ERPEHLİVAN, "R^4_2 Minkowski Uzayında Timelike Helis ve Slant Helis Eğrilerinin Karakterizasyonları", Manisa Celal Bayar Üniversitesi, 2022, Tamamlandı
  2. Mert Çayan ÖZDEMİR, "Ters Yüz Edilmiş Sınıf Uygulamalarının Geometri Öğretiminde Kullanılmasının Matematik Öğretmeni Adaylarının Geometriye Yönelik Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi", Bayburt Üniversitesi, 2019, Tamamlandı