Article

  1. Yağızel Kader, Aslan Mecit, Aydın Fadile, Yağızel Ömer,"9. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi",Trakya Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi,vol.13,pp:1219 - 1233, 2023
  2. Tanrıtanır Bülent Cercis, Yağızel Ömer,"Sherwood Anderson’un Wınesburg Ohıo, Death Inthe Woods, Brother Death ve Brothers’ındaumudun Ölümü",Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,no:35,pp:35 - 45, 2017
  3. Tanrıtanır Bülent Cercis,Yağızel Ömer,"Louıse Erdrıch’in the Bıngo Palace ve the Paınted Drum Adlı Eserleri ile Sherman Alexıe’nin the Lone Ranger and Tonto Fıtfıght ın Heaven Adlı Eserinde Asimile Edilmiş Kızılderili Yaşamları",Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,no:42, 2018