Heating Operator Mehmet Asif Alan

"ESMER, Y , ALAN, M . (2019). ENDÜSTRİ 4.0 PERSPEKTİFİNDE İNOVASYON. Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi , 7 (18) , 465-478 . DOI: 10.33692/avrasyad.595720"

"YÜKSEK LİSANS TEZİ (İmalat sanayiinde teknoloji transferi, inovasyon, ihracat ve firma performansı ilişkilerinin incelenmesi: Türkiye’deki ihracatçı firmalarda bir uygulama)"

"ESMER, Y , ÖZBEK, A , ALAN, M . (2019). Tekstil İşletmelerinde İnovasyon Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma: İstanbul Sanayi Odası Örneği. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi , 3 (6) , 129-144 . DOI: 10.31006/gipad.631979"

"Esmer, Y.,Özbek, A. ve Alan, M.A., (2019), Tekstil İşletmelerinde İnovasyon Uygulamaları: Türkiye Örneği, 2. Uluslararası Türk Dünyası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya / Türkiye"

"Esmer, Y., Alan, M.A., AHİLİK TEŞKİLATI'NDA KALİTE YÖNETİM ANLAYIŞI, 2019, 2.Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, Antalya/Türkiye"

"Lisans (AÜ İŞLETME)"

"Lisans (KSÜ TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ)"

"Yüksek Lisans- Ağrı İbrahim Çeçen Üni. Üretim Yönetimi ve Pazarlama"

"Ön Lisans (BAY.ÜNİ. HARİTA VE KADASTRO PR. )"

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.