Mobile Logo Bayburt University

Bayburt University

Peaceful university of safe city
Republic of Türkiye Personal Data Protection Law(KVK)
  • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin korunması kanunu için tıklayınız...
  • Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinde uyulacak usul ve esaslar hakkında tebliğ için tıklayınız...
  • Bayburt Üniversitesi KVK Politikası için tıklayınız...
  • KVK Kanunuyla ilgili kişi başvuru formu için tıklayınız...
  • KVK Mevzuatı uyarınca ilgili kişinin haklarının kullandırılması ile ilgili belge için tıklayınız...
  • Veri sorumlusuna başvuru usul ve esasları hakkında tebliğ için tıklayınız...
Release Date:   , Last Update Date: 
Up