Book

  1. Bölüm Adı:Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Tartışmalar 2,Karaca İlhan,Yayın Yeri:Platanus Publishing,Editör:Köse, Dursun,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:774,ISBN:978-625-6971-44-8,Bölüm Sayfaları:279 - 293
  2. Religiöse Einstellung İm Wandel. Eine Grounded-Theory-Studie Mit Jungen Türkeistämmigen Muslimen in Deutschland.,Karaca İlhan,Yayın Yeri:Akademisyen,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:307,ISBN:9786258299694
  3. Bölüm Adı:Sosyal Beşeri ve İdari Bilimlerde Güncel Tartışmalar 1,Karaca İlhan,Yayın Yeri:Duvar Yayınları,Editör:Sönmez, Sinan; Işık, Özgür,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:698,ISBN:978-625-8109-65-8,Bölüm Sayfaları:665 - 683
  4. Türkiye'de Enformel Gönüllü Kimliği. Sosyal Yardım Tetikleyicileri.,Karaca İlhan, Yurttaş Süleyman,Yayın Yeri:Gazi Kitabevi,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:182,ISBN:978-625-8413-58-8
  5. Bölüm Adı:Sosyolojik Açıdan Din ve Dini Gruplar,Karaca İlhan,Yayın Yeri:Akademisyen,Editör:Aksakal, Erdi; Yurttaş, Süleyman,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:162,ISBN:978-605-XXX,Bölüm Sayfaları:115 - 146
  6. Bölüm Adı:Sosyolojik Açıdan Din ve Dini Gruplar,Karaca İlhan,Yayın Yeri:Akademisyen,Editör:Aksakal, Erdi; Yurttaş, Süleyman,Basım Sayısı:1,Sayfa Sayısı:162,ISBN:978-605-XXX,Bölüm Sayfaları:147 - 161