Lecturer Hüseyin Coşkun

"Üçüz Açık Hipotezi: Teori ve Literatür Araştırması", İlyas Kays İmamoğlu, Hüseyin Coşkun, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğin Testi: Türkiye İçin Bir Nedensellik Analizi (2006-2017)", İlyas Kays İmamoğlu, Hüseyin Coşkun, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Kültür ve Bilim Kongresi, 2018

"Türkiye’de Ar–Ge Harcamaları ve İhracat İlişkisi (1990-2017)", Hüseyin Coşkun, Hakan Eygü, (07.11.2019-09.11.2019), II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"BİST’TE İŞLEM GÖREN SİGORTA İŞLETMELERİ ÜZERİNE TOPSİS VE KÜMELEME ANALİZİ", Bahar Kandemir, Hüseyin Coşkun, Hatice Yalman Koşunalp, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ YETKİNLİKLERİ İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ", Hüseyin Coşkun, (03.05.2018-05.05.2018), Uluslararası Uygulamalı İşletme, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Sempozyumu, 2018

"Türkiye’de Ar-Ge Harcamaları ve İhracat İlişkisi(1990-2017)", Hüseyin Coşkun, Hakan Eygü, (07.11.2019-09.11.2019), Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2019

"Hayat Sigortaları ve Biresyel Emeklilik Sistemi", Önlisans, Türkçe, 3

"Matematik-ıı", Lisans, Türkçe, 4

"Matematik-1", Önlisans, Türkçe, 3

"Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 3

"Müşteri İlişkileri Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 2

"Matematik-2", Önlisans, Türkçe, 4

"Matematik Tarihi", Lisans, Türkçe, 2

"Bireysel ve Kurumsal Bankacılık", Önlisans, Türkçe, 2

"İşletme Matematiği", Lisans, Türkçe, 3

"Bilgi ve İletişim Teknolojileri", Önlisans, Türkçe, 3

"Ofis Yazılımları", Önlisans, Türkçe, 3

"Matematik_ı", Lisans, Türkçe, 3

"Matematik-2", Önlisans, Türkçe, 3

"Sigorta İşletmeciliği", Önlisans, Türkçe, 3

"Matematik", Lisans, Türkçe, 3

"Matematik-ı", Lisans, Türkçe, 4

"Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar", Önlisans, Türkçe, 3

"Matematik-1", Lisans, Türkçe, 4

"Matematik-ıı", Lisans, Türkçe, 3

"Hayat Sigortaları ve Bireysel Emeklilik Sistemi", Önlisans, Türkçe, 3

"Genel Matematik-1", Lisans, Türkçe, 4

"Akbank T.a.ş.", Kobi Pazarlama Yönetici Yardımcısı, 2011-2014, Ticari (özel)

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2016 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
2014 Öğretim Görevlisi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2008 - 2009 Yüksek Lisans Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Öğretmenliği (yl) (tezsiz), Karadeniz Teknik Üniversitesi
2003 - 2008 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi