Lecturer PhD Hatice Keleş

"Mennonit Kilisesi’nin İnanç Esasları, Öğretileri Ve Sakramentleri", Hatice Keleş, Davut Kılıç, Journal of Turkish Studies, 2017

"Mennonit Kilisesi’nin Ortaya Çıkışı ve Tarihçesi", Hatice Keleş, Davut Kılıç, Journal of Turkish Studies, 2017

"REFORM ÇAĞININ RADİKAL KANADI OLAN HUTTERİTLERİN DİNÎ KÖKENLİ GELENEKSEL KOMÜNAL YAŞAM TARZI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Hatice Keleş, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Dergisi, 2019

"Anabaptist Bir Dini Hareket Olan HutteritlerdeEvlilik ve Aile", Hatice Keleş, (07.11.2019-09.11.2019), II. Internatıonalsocıal Scıences Congressgumushane, 2019

"Anabaptist Harekete Göre Vaftiz Sakramenti", Hatice Keleş, (19.10.2019-21.10.2019), IV. International Social Research And Behavioral Sciences Symposium, 2019

"EVANJELİK BİR HAREKETi ANABAPTİST MENNONİTKİLİSESİ", Berikan, 978-605-7501-25-7, Bilimsel Kitap

"İlahiyat Alanında Araştırma Makaleleri", ANABAPTİST HIRİSTİYAN DİNİ HAREKETİ HUTTERİTLERİN ORTAYA ÇIKIŞI VE YAYILMASI, Gece Akademi, Yrd. Doç. Dr. Nurullah AGİTOĞLU, 978-625-7958-42-4, 75-101, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Danışmanlık", Yüksek Lisans, Türkçe, 2

"Din Psikolojisi", Lisans, Türkçe, 10

"Dinler Tarihi", Lisans, Türkçe, 10

"Bilimsel Değerlendirme ve Araştırma Yöntemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Dinler Tarihine Giriş", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Karakter ve Değerler Eğitimi", Lisans, Türkçe, 10

"Din Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Uzmanlık Alan Dersi", Yüksek Lisans, Türkçe, 6

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2018 Doktor Öğretim Üyesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 - 2017 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi (dr), Fırat Üniversitesi
2007 - 2009 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi (yl) (tezli), Fırat Üniversitesi
2002 - 2006 Lisans İlahiyat Fakültesi İlahiyat PR., Fırat Üniversitesi