Lecturer PhD Emre Tekce

"Influence of Lactobacillus reuteri on internal organ weight, performance and meat quality of Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) under heat stress", Emre Tekce, Bülent Bayraktar, Vecihi Aksakal, Enes Dertli, Aybike Kamiloğlu, Kübra Çinar Topçu, Hacer Kaya, Çiğdem Takma, Nazan Yasulergezer, European Poultry Science, 2020

"Effects of Origanum Syriacum Essential Oil on BloodParameters of Broilers Reared at High Ambient Heat", Emre Tekce, Mehmet Gül, Brazilian Journal of Poultry Science, 2017

"EFFECTS OF VARYING ESSENTIAL OIL MIXTURE CONCENTRATIONS APPLIED UNDER CONDITIONS OF DIFFERENT TEMPERATURE STRESS ON CARDIAC MARKERS AND OTHER BLOOD PARAMETERS", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Brazilian Journal of Poultry Science, 2019

"Abamosum Şirden Deplasmanı", Akif Özcan, Ergün Demir, Emre Tekce, Balıkesir Birlik Dergisi, 2011

"Effects of oregano essential oil (Origanum syriacum L.) on performance, egg quality, intestinal morphology and oxidative stress in laying hens", Mehmet Gül, Emre Yılmaz, Betül Apaydın Yıldırım, Gürkan Sezmiş, Adem Kaya, Sema Timurkaan, Süleyman Ercüment Önel, Emre Tekce, European Poultry Science, 2019

"Response of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica) to dietary inclusion of Moringa oleifera essential oil under heat stress condition", Emre Tekce, Bülent Bayraktar, Vecihi Aksakal, Enes Dertli, Aybike Kamiloğlu, Kübra Çinar Topçu, Çiğdem Takma, Mehmet Gül, Hacer Kaya, Italian Journal of Animal Science, 2020

"Sıcaklık Stresi ile İndüklenen Broilerde Farklı Oranlarda Uygulanan Bitkisel Eksraktların Bazı Kan Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 2019

"HAYVAN BESLEMEDE YENİ BİR YEM MADDESİ KİNOA", Emre Tekce, Mehmet Gül, Yem Magazin, 2016

"Effects of Origanum syriacum essential oil added in different levels to the diet of broilers under heat stress on performance and intestinal histology", Emre Tekce, Mehmet Gül, European Poultry Science, 2016

"Organik Asitler: Organik Asitler ve Hayvan Beslemede Kullanım Alanları", Mehmet Gül, Emre Tekce, Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Özel Dergisi, 2017

"Deneysel Olarak Sıcaklık Stresi Oluşturulan Broilerde Farklı Oranlarda Kullanılan Bazı Bitkisel Ekstrelerin Serum Demir Seviyesine Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Dergisi, 2018

"Effects of an essential oil mixture added to drinking water for temperature-stressed broilers: performance, meat quality, and thiobarbituric acid-reactive substances", Emre Tekce, Kübra Çinar Topçu, Bülent Bayraktar, Çiğdem Takma, Mehmet Gül, The Journal of Applied Poultry Research, 2020

"Trakya At Irkında Serum Visfatin Seviyesi Üzerine Yaş, Cinsiyet, Mevsim Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 2019

"Investigation of the Effects of Some Herbal Extremely Serum Uric Acid Level Added in Drinking Waters in Brolier under Heat Stress", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Journal of Veterinary Science Medical Diagnosis, 2018

"Effect of probiotics supplementation on adipokine profile (visfatin,adiponectin and chemerin), intestinal (citrulline) and thyroid function in Japanese quail subjected to heat stress", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, European Poultry Science, 2020

"RUMİNANT BESLEMEDE NDF VE ADF NİN ÖNEMİ", Emre Tekce, Mehmet Gül, Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimler Dergisi, 2014

"ESANSİYAL YAĞ ASİTLERİNİN BROİLER BESLEMEDEKİ KULLANIM ALANLARI", Emre Tekce, Mehmet Gül, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2016

"KANATLILARDA OSTEOMYELİTİS ENFEKSİYONU VE FİZYOLOJİK,BİYOKİMYASAL, PATOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Ufuk Ülker, Bahadır Kılınç, Ayten Aşkın Kılınç (30.11.2018-02.12.2018), II. Uluslararası Gevher Nesibesağlık Bilimleri Kongresi, 2018

"Sıcaklık Stresi Uygulanan Broilerlerin Rasyonuna Farklı Seviyelerde Origanum Syriacum Uçucu Yağının İç Organ Ağırlığı ve Göğüs Eti Yağ Asidi Kompozisyonu Üzerine Etkisi", Emre Tekce, Mehmet Gül, (28.09.2016-01.10.2016), 1. Uluslararası Hayvan Besleme, 2016

"Effects on some performance parameters of Origanum Syriacum oil added to the ration of broilers under heat stress", Mehmet Gül, Emre Tekce, (17.05.2016-20.05.2016), 3rd Internatıonal Vetıstanbul Group Congress2016 Sarajevo, 2016

"LEPTİN HORMONU FİZYOLOJİSİ, BAZI FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, (04.05.2018-05.05.2018), II. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 2018

"Kemik Metabolizmasının Hormonal Regülasyonu", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Tahsin Uzun, Ayten Aşkın Kılınç (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"Artemisia dracunculus L. alleviaties negative effects of stocking density in laying hens", Hacer Kaya, Musa Karaalp, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Bahri Bayram, (24.04.2019-27.04.2019), International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, 2019

"Effects of Origanum Syriacum Essential Oil to Biochemical and Hematological Blood Parameters of Broiler Fed under Temperature Stress", Emre Tekce, Mehmet Gül, (17.05.2016-20.05.2016), 3rd Internatıonal Vetıstanbul Group Congress2016 Sarajevo, 2016

"MORİNGA OLİFERA BİTKİSİNİN KANATLILARDA KULLANIMI VE BESLENME BESİ PERFORMASI, VERİM PARAMETRELERİÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Emre Tekce, (30.10.2018-03.11.2018), IV. Ines Internatıonal Academic Research Congress (ınes - 2018), 2018

"VAZOAKTİF İNTESTİNAL PEPTİT (VİP) HORMONU FİZYOLOJİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Zengin Yunus Emre, (17.04.2019-21.04.2019), v Scıence Technology And Innovatıon Congress, 2019

"SICAKLIK STRESİ İLE İNDÜKLENEN BROYLERLERDE FARKLIORANLARDA KULLANILAN BAZI BİTKİSEL EKSRAKTLARINSERUM TRANSFERRİN SEVİYESİNE ETKİSİNİNİNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Mehmet Gül, Vecihi Aksakal, (19.04.2018-22.04.2018), Uluslararasıgeleneksel ve Tamamlayıcı Tıpkongresi, 2018

"Effects of Origanum Syriacum Essential Oil to Broiler s Meat Quality and Antioxidant Parameters Fed under Temperature Stress", Emre Tekce, Mehmet Gül, (17.05.2016-20.06.2016), 3rd Internatıonal Vetıstanbul Group Congress2016 Sarajevo, 2016

"KOYUNLARDA SERUM APELİN SEVİYESİ ÜZERİNE IRK ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Çiğdem Takma, Bülent Şengül, Fatma Gülten Bayraktar, (25.09.2018-26.09.2018), Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"β-KAROTEN MOLEKÜNÜN FİZYOLOJİSİ, BİYOLOJİK ETKİLERİ VE FİZYOLOJİK SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, (04.05.2018-05.05.2018), ıı Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"Atlarda Bazı Adipokin (Visfatin, Asprosin, Progranulin) ve EnerjiRegülasyonunda Rolü Bulunan İrisin, Preptin, Adropin Hormonları ve Beyin Kaynaklı Nötrofik Faktör (Bdnf) Seviyesi Üzerine Irk Etkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Tahsin Uzun, Sevil Bayraktar, Ayten Aşkın Kılınç (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"Enerji Homeostazisinin Düzenlenmesinde Ghrelin Ve ObestatinHormon Dengesi ve Fizyolojilerinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Harun Öztüfek, (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Broiler Içme Sularına Katılan Esansiyel Yağ Aside Karışımının Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi", Emre Tekce, Bülent Bayraktar, Mehmet Gül, Kübra Çinar Topçu, (03.05.2018-06.05.2018), Ulusllararası Tarım Kongresi (utak 2018), 2018

"Alternatif doğal büyütme faktörü ve propolisin beslenme ve fizyolojik sistemler üzerindeki etkisinin incelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, (16.12.2017-17.12.2017), 1. Ulusal Apiterapi Kongresi, 2017

"DENEYSEL OLARAK SICAKLIK STRESIOLUŞTURULAN BROYLERLERDE İÇMESULARINDA FARKLI ORANLARDA KULLANILANBAZI UÇUCU YAĞ KARIŞIMLARININ TROMBOSITİNDEKSLERI ÜZERINE ETKISININ İNCELENMESI", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Çiğdem Takma, Sevil Bayraktar, (24.04.2019-27.04.2019), 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, 2019

"Kanatlı beslemede b glukanların kronikenterritise karşı kullanımı", Mehmet Akif Özcan, Musa Karaalp, Emre Tekce (07.09.2010-09.09.2010), Kanatlı Hayvanları Kongresi Kayseri, 2010

"Investıgatıon of The Effect of Some Herbal Extracts On Erythrocyte Dıstrıbutıon Wıdths Of BroılerInduced By Heat Stress", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Mehmet Gül, Kübra Çinar Topçu, (25.04.2018-27.04.2018), 1st Internatıonal Gap Agrıculture And Lıvestock Congress, 2018

"Effects of Essential Oil Mixture to some Hematological Blood Parameters of Broiler Water underTemperature Stress", Emre Tekce, Bülent Bayraktar, Mehmet Gül, Kübra Çinar Topçu, (25.04.2018-27.04.2018), 1st Internatıonal Gap Agrıculture And Lıvestock Congress, 2018

"KUZULARDA FARKLI DOZLARDA PROBİYOTİK KARIŞIMINKULLANIMININ BAZI ADİPOKİN HORMON PROFİLİ APELİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Vecihi Aksakal, Emre Tekce, Ahmet Sait, Sevil Bayraktar (20.12.2019-22.12.2019), Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyalbilimlerde Güncel Gelişmelersempozyumu, 2019

"Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Broiler İçme Sularına Katılan Esansiyel Yağ Aside Karışımının Bağırsak Ph ve Mikroflorası Üzerine Etkisi", Emre Tekce, Kübra Çinar Topçu, Bülent Bayraktar, Çiğdem Takma, Mehmet Gül, (25.08.2018-26.08.2018), Ahtamara I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2018

"Investigation of the Effects of Robotic Systems on Herd Health and Protection in Livestock", Vecihi Aksakal, Bülent Bayraktar, Emre Tekce, (19.09.2019-21.09.2019), 3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies, 2019

"GHRELİN HORMON FİZYOLOJİSİ VE ENDOKRİNOLOJİK, FİZYOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, (30.10.2018-03.11.2018), İnes 2018, 2018

"HAYVANLARDA Β-KAROTEN KULLANIMI VE FİZYOLOJİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ", Emre Tekce, Nazan Yasulergezer (17.04.2019-21.04.2019), V. Science, Technology And İnnovaton Congress, 2019

"KEMERİN HORMON FİZYOLOJİSİ VE FİZYOLOJİK SİSTEMLERÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Vecihi Aksakal, Emre Tekce, Tahsin Uzun, (17.04.2019-21.04.2019), v Scıence Technology And Innovatıon Congress, 2019

"Sıcaklık Stresinin Kanatlı Beslenmesi Üzerine Etkisi", Emre Tekce, (30.10.2018-03.11.2018), IV. Ines Internatıonal Academic Research Congress (ınes - 2018), 2018

"CİRİT MÜSABAKASINA KATILAN ATLARDA MÜSABAKANIN SERUM APELİN SEVİYESİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Ahmet Sait, Sevil Bayraktar, Tahsin Uzun (15.05.2020-17.05.2020), 10th. Internatıonal Conference on Mathematıcs, Engıneerıng, Natural And Medıcal Scıences, 2020

"İrisin Hormonu Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemler ÜzerindekiEtkisinin İncelenmesi", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Vecihi Aksakal, Yunus Emre Zengin, Ayten Aşkın Kılınç (18.03.2019-20.03.2019), Uluslararası Türkiye Vizyonu Kongresi (utvik-2019), 2019

"Investigation of the Effect of Some Plant Extracts on Serum Lipase Used in Drinking Waters atDifferent Rates in Heat Stress Induced Broilers", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Mehmet Gül, Kübra Çinar Topçu, (25.04.2018-27.04.2018), 1st Internatıonal Gap Agrıculture And Lıvestock Congress, 2018

"YUMURTACI TAVUKLARDA KEKİK UÇUCU YAĞININ (Origanum syriacum L.)PERFORMANS PARAMETRELERİ, YUMURTA KALİTE KRİTERLERİ, OKSİDATİF STRES VE BAĞIRSAK MORFOLOJİSİ ÜZERİNE ETKİLERİ", Mehmet Gül, Emre Yılmaz, Betül Apaydın Yıldırım, Gürkan Sezmiş, Adem Kaya, Sema Timurkaan, Süleyman Ercüment Önel, Emre Tekce, (04.12.2019-06.12.2019), Atavet 1. International(2. International Participants) Student Congress, 2019

"Kanatlı hayvanların beslenmesinde GDO lu yemlerinkullanımı", Akif Özcan, Emre Tekce (07.09.2010), Kanatlı Hayvanları Kongresi Kayseri

"KANATLILARDA SICAKLIK STRESİNE BAĞLI OLARAK ŞEKİLLEN FİZYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ", Bülent Bayraktar, Emre Tekce, Ayten Aşkın Kılınç, (30.11.2018-02.12.2018), II. Uluslararası Gevher Nesibesağlık Bilimleri Kongresi, 2018

"Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019", Enerji Homeostazisinin Düzenlenmesinde Ghrelin, EKİN YAYINEVİ, BÜLENT KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 359-365, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019", İrisin Hormonu Fizyolojisi ve Fizyolojik Sistemler Üzerindeki Etkisininİncelenmesi, EKİN YAYINEVİ, Bülent KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 355-358, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Poultry", Investigation of the Effects of Some Herbal Extracts Used in Different Ratios on Meat Fatty Acid Profile Level in Experimental Heat Stress Created in Broilers, IntechOpen, Prof. Xiaojun Liu and Dr. Hong Li, 978-1-78923-819-8, 1-12, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"SAĞLIK BİLİMLERİ ÇALIŞMALARI 2018", MORİNGA OLİFERA BİTKİSİNİN KANATLILARDA KULLANIMI VEBESLENME BESİ PERFORMASI, Çizgi Kitabevi Yayınları, Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT, 978-605-196-228-3, 99-107, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Hayvan Beslemede Mikroorganizmaların Etkinliği", Yemlerde Mikrobiyolojik Kontaminasyonlar, Türkiye Klinikleri Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, Prof. Dr. Pınar TATLI SEVEN, 2149-5718, 24-33, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Bilim ve Teknoloji Araştırmaları 2019", HAYVANLARDA β-KAROTEN KULLANIMI VE FİZYOLOJİKETKİLERİNİN İNCELENMESİ, Çizgi Kitabevi, Çiftci Sabahattin, 978-605-196-339-6, 156-160, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"SAĞLIK BİLİMLERİ ÇALIŞMALARI 2018", SICAKLIK STRESİNİN KANATLI BESLENMESİ ÜZERİNE ETKİSİ, ÇİZGİ KİTABEVİ, Prof. Dr. Ahmet Kağan KARABULUT, 978-605-196-228-3, 90-98, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Türkiye Vizyonu: Multidisipliner Çalışmalar 2019", Kemik Metabolizmasının Hormonal Regülasyonu, EKİN YAYINEVİ, BÜLENT KIRMIZI, 978-605-327-870-2, 366-372, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Genel Zootekni", Lisans, Türkçe, 2

"Yem Katkı Maddeleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Genel Zootekni", Önlisans, Türkçe, 2

"Fizyoloji", Önlisans, Türkçe, 1

"Cayır Mera Yem Bitlileri", Lisans, Türkçe, 3

"Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme", Önlisans, Türkçe, 2

"Anatomi", Önlisans, Türkçe, 3

"Bilimsel Araştırma Teknikleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Mesleki Gelişim ve Deontoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Hayvan Yetiştiriciliği", Önlisans, Türkçe, 2

"Genel Zooteknl", Lisans, Türkçe, 2

"Deney Hayvanları ve Hayvan Refahı", Önlisans, Türkçe, 2

"Biyokimya", Lisans, Türkçe, 2

"Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları", Yüksek Lisans, Türkçe, 2

"Çiftlik Hayvanlarının Beslenmesi ve Beslenme Hastalıkları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Çayır Mera ve Yem Bitkileri", Lisans, Türkçe, 2

"Kayıt Tutma Sistemleri", Lisans, Türkçe, 2

"Yemler Bilgisi ve Hayvan Besleme", Önlisans, Türkçe, 3

"Büyük Baş Halruan Yetiştiriciliği", Lisans, Türkçe, 3

"Yem Değerlendirme ve Analiz Yöntemleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Hayvan Beslenme Biyokimyası", Yüksek Lisans, Türkçe, 3

"Anatomi", Önlisans, Türkçe, 4

"Histoloji ve Embriyoloji", Önlisans, Türkçe, 2

"Organik Tarım Uygulamaları", Lisans, Türkçe, 2

"Küçük Baş Hayvan Yetiştiıiciliği", Lisans, Türkçe, 3

"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"

"Bölüm Başkanı"

"Arş. Uyg. Merkezi Müdürü"

"Hayvan Besleme Bilim Derneği", Üye

"Erzurum Carrefoursa", SORUMLU YÖNETİCİ, 2009-2010, Diğer

"Şavşat Tarım il Müd", VETERİNER HEKİM, 2010-2010, Diğer

"Erzurum Kadakcıoğlu", SORUMLU YÖNETİCİ, 2007-2009, Diğer

"Uluslararas Bilimsel Yayınları Teşvik Program çerçevesinde", TÜBİTAK, Kamu, Türkiye

"Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik", TÜBİTAK, Kamu, Türkiye

"Best Researcher in veterinary medicine", World Research Counciland and United Medical Council, Kamu, Hindistan

"Yumurta Tavuğu Rasyonlarına Farklı Seviyelerde Zeolite Emdirilmiş Kekik Uçucu Yağı Origanum vulgare L .İlavesinin Performans Yumurta Kalite Kriterleri ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 29.11.2017-29.11.2018, 78.153, 68 TÜRK LİRASI

"Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Etçi Piliçlerde Origanum Syriacum Uçucu Yağının Performans Antioksidan Potansiyeli Lipid Profili Bağırsak Mikroflorası Ve Et Kalitesine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 01.10.2013-01.05.2015, 15000 TÜRK LİRASI

"Bayburt İlinde Yetiştiştirilen Koç Katım Dönemi Öncesindeki Koyunlarda Serum Apelin Üzerine Irk ve Vücut Kondisyon Skorunun Etkisinin incelenmesi", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 12.12.2017-15.08.2018, 5900 TÜRK LİRASI

"Atlarda Bazı Adipokin (Visfatin, Asprosin, Progranulin) ve Enerji Regülasyonunda rolü bulunan İrisin, Adropin hormonları ve Beyin Kaynaklı Nötrofik Faktör (BDNF) Seviyesi, Hematolojik ve Lipit, Metabolik Profili Üzerine Yaş, Cinsiyet, Irk, Vücut Kondüsyon Skoru Etkisinin İncelenmesi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.12.2018-27.03.2019, 13000 TÜRK LİRASI

"Sıcaklık Stresi Altında Beslenen Keklik Ve Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Dozlarda İlave Edilen Probiyotik Ve Moringa Olifera Uçucu Yağının Besi Performansı, Bağırsak Mikroflorası Ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi", Profesör, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.12.2018-17.02.2020, 10, 000 TÜRK LİRASI

"Sıcaklık stresi altında beslenen broylerlerin içme sularına Farklı Seviyelerde ilave edilen uçucu yağ asidi karışımının besi performansı, kan serumu, et kalitesi ve bağırsak mikroflorası üzerine etkileri", Yardımcı Doçent, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 26.11.2017-04.06.2018, 9441 TÜRK LİRASI

"Farklı Yerleşim Sıklığında Barındırılan Yumurtacı Tavuk Rasyonlarına Tarhun (Artemicia dracunculus) İlavesinin Performans ve Yumurta Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri", Doktor Öğretim Üyesi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.06.2017-19.07.2018, 13, 455 TÜRK LİRASI

Academic resume information on profile page is provided by YÖKSİS.
2017 Yardımcı Doçent Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2016 Lisans İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü, Anadolu Üniversitesi
2015 Yardımcı Doçent Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi
2010 Öğretim Görevlisi Şiran Mustafa Beyaz Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü, Gümüşhane Üniversitesi
2007 - 2015 Doktora Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (dr) (veteriner), Atatürk Üniversitesi
2002 - 2007 Lisans Veteriner Fakültesi Veteriner PR., Kafkas Üniversitesi